Kada zvuk pokreće sve

Zvuk može imati negativne efekte na ljudsko telo kao što su poremećaji tokom spavanja, stres ili glavobolja. Akustični podovi imaju značajan doprinos kada je reč o smanjenju buke u zgradama. Među elastičnim akustičnim podovima najrasprostranjeniji su linoleum i vinil podovi koji smanjuju uticaj zvuka do 19 dB.

Zvučna izolacija podova

Podovi u velikoj meri utiču na akustični komfor u u zgradama. Pored buke spolja, buke od instalacionih cevi unutar objekta, takođe, sam prenos zvuka preko poda doprinosi jačanju buke. Najčešće se primenjuju plivajući podovi, odnosno, podovi koji nemaju direktan kontakt sa međuspratnom tavanicom ili zidovima.

Postavljanje akustičnih podova
Slika 2 – Postavljanje akustičnih podova

Ovi podovi apsorbuju zvuke i udare ne dozvoljavajući direktan kontakt košuljice sa zidovima ili drugim materijalom. Odstojanje se kamuflira lajsnama.

Podela akustičnih podova

Akustični podovi su izrađeni prema visokoj specifikaciji, nezavisno su testirani i prihvataju mnoge završne slojeve. Takođe, projektovani su u skladu sa građevinskim propisima koji se primenjuju širom sveta. Ovi inovativni sistemi visokih performansi rešavaju problem uticaja vazdušnog prenosa zvuka kroz drvene i betonske podove.

Akustični podovi u poslovnom prostoru
Slika 3 – Akustični podovi u poslovnom prostoru

Zvučni podovi se mogu podeliti u 2 grupe: marmoleum decibel koji sadrži plutu i marmoleum akustik koji sadrži poliolefin polimer.

Zvučni podovi
Slika 4 – Zvučni podovi

Upotrebom plute u ovim podovima, smanjuje se zvuk do 14dB. Podloga od plute se postavlja pod pravim uglom u pravcu marmoleum listova, a zatim se nanosi lepak. Nakon što se on osuši (potrebno mu je jedan dan za sušenje), postavlja se sloj marmoleuma.