Pranje i zaštita podnih površina od mermera

Fit Group vam predstavlja način i propisane postupke prilikom pranja i zaštite podnih i zidnih površina.

CILJ:
Procedura PRANJE I ZAŠTITA PODOVA se odnosi na tačku 7.5.1 standarda ISO 9001:2008, opisuje metod pomoću koga se upravlja procesima koji se odnose na uslužno čišćenje i održavanje, odnosno zaštitu svih vrsta podnih površina.

Pranje i zaštita mermernih podova

Ukoliko je pod od mermera onda treba ga dubinski očistiti kako bi sva prljvaština i nečistoća iz pora izašle napolje ili ukoliko je pod već bio zaštićen onda ga treba samo dobro površinski oprati, skinuti staru zaštitu, odrstraniti sve fleke ukoliko postoje i sačekati da se pod dobro osuši kako bi se uradila zaštita poda.

Priprema mermernih podova

Dubinsko čišćenje je neophodno kako bi se sve prljavštine i nečistoće izvukle iz mermera i radi se sa sredst vom FILA PS / 87. Samo pranje mermera sa ovim sredstvom vremenski traje duže iz razloga što na jednom mestu sa mašinom mora da se radi nekoliko minuta kao bi sredstvo moglo da odreaguje i kako bi na kraju dobili željeni rezultat. Pranje se vrši sa mašinom JOllY 17 i sa crnim filcom a nakon pranja pod se ispira sa čistom vodom. Ukoliko rezultat pranja nije dao željene rezultate postupak se ponavlja u celosti ili samo u delu gde pranje nije dalo željene rezultate. Ukoliko mermer nije duže vremena tretiran ili je čišćen sa agresivnim sredstvima onda svakako postupak mora da se ponovi dva puta na celoj površini jer je mermer u tom slučaju izuzetno oštećen.

Površinsko pranje je potrebno uraditi u situacijama kada je mermer održavan sa adekvatnim sredstvima pa se u jednom delu zaštita skinula a u drugom nije ili u slučajevima kada je mermer nov tek postavljen i treba da se zaštiti. Prilikom površinskog pranja mermera kada želimo da skinemo staru zaštitu koristimo sredstvo FILA PS/87 ili FILA SOLV. Nakon skidanja zaštite ukoliko imamo bilo kakve fleke od masnoće onda za skidanje tih fleka koristimo dva sredstva i to FILA NO SPOT i FILA SR /95. Ukoliko je pod tek postavljen i treba da se uradi zaštita onda koristimo sredstvo FILA CLEANER. Nakon pranja poda pod se ispira čistom vodom. Nakon ispiranja poda, pod mora u potunosti da se osuši da mogli da premažemo zaštitu. Vremenski rok sušenje poda zavisi temperature u prostoriji, od vlažnosti vazduha, spoljne temperature i dr.

 

Zaštita mermernih podova

Nakon pranja i pripreme poda za zaštitu moramo biti sigurni da je pod u potunosti suv da bi krenuli sa premazivanjem zaštite. Imamo nekoliko različitih vrsta zaštite za podove od mermera i oni se razlikuju po tome da li je pod oštećen ( hrapav, rupičast ), da li želimo pod sa visokim sjajem ili mat efektom ili pak hoćemo da uz navedene zaštite uradimo i hidro zaštitu ili ćemo uraditi samo hidro zaštitu i da li je zaštita na vodenoj ili hemijskoj bazi.

Zaštita unutrašnjeg mermera

Hidro zaštita – za mermer hidro zaštita je neophodna ukoliko je mermer postavljen u kupatilima, sanitarnim čvorovima, bazenima kao i na otvorenim terasama, stazama, tj na svim  spoljnim površinama gde postoje vremenski uticaji na sam pod, sredstva se koriste za zaštitu kako podnih tako i zidnih površina. Ukoliko se radi o mermeru koji je postavljen u kupatilima, sanitarnim čvorovima ili bazenima možemo da koristimo dve hidro zaštite i to FILA W 68 i HP 98, ukoliko želimo da posao bude brže gotov koristićemo FILA W 68  koji je na bazi vode, sam postupak rada i nanošenja zaštite je isti za oba sredstva s tim što je vremenski termin  između dva premazivanja kraći za FILA W 68.

 

Zaštita spoljnog mermera

Mermerne površine koje su postavljene gde je izražen uticaj vremenskih prilika ( staze, bazeni, zidne obloge, fasade i dr. ) kao i mermer koji je indirektno zaštićen ( terase, simsovi, stepeništa, pasaži i dr. ) potrebno je zaštiti na na način koji je prilagodjen uslovima u kojima se mermer nalazi. Ukoliko je mermer postavljen pored bazena na terasi ili je postavljen kao fasada uvek se preporučuje kao obavezno da se uradi hidro zaštita a nakon toga po potrebi i površinska zaštita.

Što se tiče zaštite mermera mi smo Vam ukratko pojasnili koliko su složeni procesi da bi se mermer doveo u normalno stanje ili kako bi ga zaštitili da što duže bude u prvobitnom stanju.

 

Kada je u pitanju pranje i zaštita ostalih vrsta podova granita, granitne keramike, terazo itd. postupci rada su slični ali su proizvodi u potunosti različiti, efekti koje želimo da dobijemo su ostvarljivi samo ukoliko se pravilno ispoštuju procedure rada.

Ukoliko niste sigurni kako je najlakše održavati podne površine i šta je najbolje za njih, pozovite ili pošaljite Vaš zahtev na:

IPC FIT ltd d.o.o.

Prethodni tekstTo savršenstvo od mermera u enterijeru
Sledeći tekstFloor Experts – parketi iz celog sveta