Izolujemo od temelja do krova – Udoban životni prostor

Bez obzira na sve češću pojavu sintetičkih, odnosno veštačkih hidroizolacionih materijala, činjenica je da je hidroizolacija na bitumenskoj bazi mnogo isplativiji i dugotrajniji materijal zbog svog porekla, postojanosti, kompatibilnosti i stabilnosti. Kao prirodan građevinski materijal cenjen je zbog njegove svestrane primene.

Bitumenske trake su namenjene za zaštitu objekata i konstrukcija od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode (uključujući i vlagu). Sastoje se od uloška koji je obostrano obložen sa bitumenskom masom i zaštićen pogodnim materijalom (kvarcni pesak, polietilenska folija, talk, škriljac ili PE folija).

Bitumenske trake
Bitumenske trake

ZNAČAJ BITUMENSKIH TRAKA

  • savršeno zaptiva
  • otporne su na ekstremne vremenske uslove
  • dugi životni vek
  • jednostavne su za ugradnju
  • omogućuju jednostavne naknadne intervencije
  • nisu štetne po zdravlje
  • dokazane su kroz dugogodišnje iskustvo

PREDNOSTI HIDROIZOLACIJA NA BITUMENSKOJ BAZI

Poliazbitol i bitulit
Poliazbitol i bitulit

Istorija – Bitumen je jedan od najstarijih građevinskih materijala u istoriji čovečanstva. Još pre nekoliko hiljada godina su ga upotrebljavali Sumeri i Vavilonci.
Kao prirodan materijal je otporan na vodu kroz čitavo geološko razdoblje.
Trajnost – Pravilnim izborom i ugradnjom proizvoda od bitumena može se pouzdano očekivati nepropuštanje vode i vlage čak i nakon nekoliko decenija.
Otpornost na vremenske uslove – čak i pod ekstremnim uslovima (visoke temperature, ciklične promene, pritisci….).
Kontrola kretanja vodene pare – U sistemima toplih ravnih krovova bitumenska traka sa uloškom od aluminijuma nudi najbolje karakteristike za kontrolu kretanja vodene pare. To je naročito važno za delove iznad kupatila i kuhinja.
Reciklaža – Bitumen je vrlo pogodan materijal za reciklažu. To je veoma važna prednost u odnosu na sintetičke materijale zbog toga što briga oko zaštite životne sredine zauzima prioritetno mesto u današnje vreme.
Ekološki prihvatljiv – nije štetan za okolinu, nije kancerogen i ne zagađuje vode.
Otpornost na uticaj vetra – nije potrebno dodatno mehaničko pričvršćavanje.
Elastičnost – pomera se sa strukturom krova (fleksibilna, rastegljiva).
Jednostavnost – Brza ugradnja sa niskom upotrebom energije. Laka za saniranje.

Piše: Miroslav Živanović, mast. građ. inž.

FRAGMAT S d.o.o.
Branka Erića 7, 22240 Šid
T. +381 22 710 666
M. +381 62 8026 889

Distributivni centar
Surčinska 11f, 11000 Beograd
T: +381 11 2260 129

office@fragmat.rs
www.timizolirka.rs