Termo i hidroizolacija Hidroizolacije na bitumenskoj bazi

Hidroizolacije na bitumenskoj bazi

0
Hidroizolacije na bitumenskoj bazi
Hidroizolacije na bitumenskoj bazi

Bez obzira na sve češću pojavu sintetičkih, odnosno veštačkih hidroizolacionih materijala, činjenica je da je hidroizolacija na bitumenskoj bazi mnogo isplativiji i dugotrajniji materijal zbog svog porekla, postojanosti, kompatibilnosti i stabilnosti. Kao prirodan građevinski materijal cenjen je zbog njegove svestrane primene.

Bitumenske trake su namenjene za zaštitu objekata i konstrukcija od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode (uključujući i vlagu). Sastoje se od uloška koji je obostrano obložen sa bitumenskom masom i zaštićen pogodnim materijalom (kvarcni pesak, polietilenska folija, talk, škriljac ili PE folija).

Fragmat S - Hidroizolacija, Bitumenske trake
Fragmat S – Hidroizolacija, Bitumenske trake

Karakteristike bitumenske trake prvenstveno su određene vrstom uloška, kvalitetom i količinom bitumenske mase. Uložak uslovljava fizičko-mehaničke karakteristike trake, a bitumenska masa temperaturnu postojanost i otpornost prema starenju. Zaštita određuje način ugradnje trake.

Prema nameni trake delimo na:

 • Trake za sekundarnu hidroizolaciju
 • Trake za hidroizolaciju temelja
 • Trake za hidroizolaciju ravnih krovova
 • Trake za parnu branu
 • Trake za hidroizolaciju mostovskih konstrukcija

PREDNOSTI HIDROIZOLACIJA NA BITUMENSKOJ BAZI

Istorija – Bitumen je jedan od najstarijih građevinskih materijala u istoriji čovečanstva. Još pre nekoliko hiljada godina su ga upotrebljavali Sumeri i Vavilonci.

Hidroizolacije na bitumenskoj bazi
Hidroizolacije na bitumenskoj bazi

Kao prirodan materijal je postojan sa vodom kroz čitavo geološko razdoblje.

 • Trajnost – Pravilnim izborom i ugradnjom proizvoda od bitumena može se pouzdano očekivati nepropuštanje vode i vlage čak i nakon nekoliko decenija.
 • Otpornost na vremenske uslove – čak i pod ekstremnim uslovima (visoke temperature, ciklične promene, pritisci….).
 • Kontrola kretanja vodene pare – U sistemima toplih ravnih krovova bitumenska traka sa uloškom od aluminijuma nudi najbolje karakteristike za kontrolu kretanja vodene pare. To je naročito važno za delove iznad kupatila i kuhinja.
 • Reciklaža – Bitumen je vrlo pogodan materijal za reciklažu. To je veoma važna prednost u odnosu na sintetičke materijale zbog toga što briga oko zaštite životne sredine zauzima prioritetno mesto u današnje vreme.
 • Ekološki prihvatljiv – nije štetan za okolinu, nije kancerogen i ne zagađuje vode.
 • Otpornost na uticaj vetra – nije potrebno dodatno mehaničko pričvršćavanje.
 • Elastičnost – pomera se sa strukturom krova (fleksibilna, rastegljiva).
 • Jednostavnost – Brza ugradnja sa niskom upotrebom energije. Laka za saniranje.

Piše: Miroslav Živanović, mast. građ. inž.

FRAGMAT S d.o.o.
Branka Erića 7, 22240 Šid
T. +381 22 710 666
M. +381 62 8026 889
e-mail: tim@izolirka.net
web site: www.timizolirka.rs