Intervju: Zoran Vukadinović generalni menadžer „Andzor Engineering“ d.o.o.

„Andzor Engineering” d.o.o. se bavi svim „nivoima” urbanističkog planiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije. Posebno je zadovoljstvo kada imamo priliku da se bavimo transformacijom nekog prostora od izrade urbanističko-planskog rešenja, te dalje kroz razradu projektne dokumentacije, pa sve do podrške tokom izvođenja.

Tim okupljen oko Andzor inženjeringa čine profesionalci iz oblasti urbanizma, arhitekture, mašinstva, elektrotehnike, saobraćaja i ekonomije. Kompletan tim, zajedno sa menadžmentom, posvećen je projektima svojih klijenata, od izrade idejnog rešenja do realizacije.

S obzirom na značajnu ulogu u planiranju idejnih projekata i njihove detaljne razrade razgovarali smo sa Zoranom sa idejom da nam on iz stručnog ugla projektantske kompanije pojasni procese koji dovode do konačnih izvedbi podnih obloga u enterijeru i eksterijeru.

Da krenemo od početka… Koje usluge pruža Vaša kompanija i ko su Vaši klijenti?

„Andzor Engineering” d.o.o. se bavi svim „nivoima” urbanističkog planiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije. Posebno je zadovoljstvo kada imamo priliku da se bavimo transformacijom nekog prostora od izrade urbanističko-planskog rešenja, te dalje kroz razradu projektne dokumentacije, pa sve do podrške tokom izvođenja.

Da li možete da pojasnite ulogu projektanta i šta se od vas očekuje? Koliko se prate zakonske regulative i propisi, a koliko uspevate da se izborite i za nešto više od osnovnih zahteva?

Od projektanta se očekuje da u što kraćem roku ispuni sve zahteve investitora kroz kvalitetan projekat, od inicijalnog koncepta, do finalnog rešenja za realizaciju, koji će biti u okvirima važećih propisa i po pravilima struke. Trudimo se i do sada smo u tome bili dosta uspešni, da budu ispoštovane sve smernice i ograničenja vezana za propise koji se tiču projektovanja, a da se pritom ne naruši kvalitet i smislenost projektantskog rešenja.

„Andzor engineering“ d.o.o. je preduzeće koje se od samog početka svog rada deklarisalo kao multidisciplinarni tim, koji okuplja profesionalce, sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti projektovanja i upravljanja projektima, urbanizma, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Uvođenjem energetske sertifikacije zgrada, podstaknut je i razvoj gore pomenutih oblasti koje su od starta u fokusu aktivnosti preduzeća, sa dodatnim akcentom na održivost i rešenja energetski efikasnih objekata, uz upotrebu kvalitetnih, savremenih, ekoloških materijala.

U okviru izgradnje jednog objekta uvezan je velik broj stručnih lica. Kako opisujete procesne tokove i komunikaciju sa drugim karikama u lancu? Ko je u tom lancu zadužen za odabir vrste podne obloge?

Proces projektovanja je dosta kompleksan, jer se od nas očekuje da ispunimo većinu zahteva iz projektnog zadatka klijenta / investitora, uz istovremeno balansiranje rada više inženjerskih struka, a da sve bude u skladu sa važećom zakonskom regulativom i po pravilima struke.

Idejno rešenje za izgradnju O.Š. Pavle Popović u Meljaku
Idejno rešenje za izgradnju O.Š. Pavle Popović u Meljaku / 3D vizualizacija: Andzor Engineering d.o.o.

Klijent se pojavi sa inicijalnom idejom, a mi smo tu da pomognemo u uspešnoj realizaciji te zamisli, jer se zahtevi klijenta postavljaju u zakonske i stručne okvire. U mogućnosti smo da klijentu pružimo kompletnu uslugu i podršku u procesu pripreme i realizacije projekta. Taj proces je dosta olakšan i ubrzan uvođenjem centralne evidencije objedinjene procedure, gde se sa institucijama nadležnim za izdavanje dozvola komunicira elektronski, ali brzina obrade zahteva se razlikuje od opštine do opštine.

Uređenje urbanih džepova – Detelinara u Novom Sad
Uređenje urbanih džepova – Detelinara u Novom Sadu / foto: Andzor Engineering d.o.o.

Koordinacija jednog projektantskog tima se donekle može uporediti sa procesom nastanka umetničke slike, jer kao što slikar nanosi više slojeva na platno i vraća se da popravlja određene delove kompozicije, slično je i sa projektima: inicijalno arhitektonsko rešenje se obrađuje kroz projekte instalacija i onda se kroz razna međusobna usklađivanja jednostavno „iskristališe“ finalni rezultat.

Odabir podne obloge spada u zadatke arhitekte, koji ima veću slobodu u odlučivanju kada su u pitanju objekti javne namene (odabir uglavnom vrši odgovorni projektant-arhitekta, u skladu sa namenom objekta / prostorije, uz saglasnost investitora na predloženo rešenje); u slučaju stambenih objekata, jednoporodičnih i višeporodičnih, odluka je uglavnom na investitoru.

Što se tiče enterijerskih podnih obloga, koji je po vašem iskustvu najpopularniji izbor?

Što se tiče popularnosti podnih obloga u enterijeru, izbor definitivno zavisi od toga koja je namena same prostorije i objekta. Kada su prostori za stanovanje u pitanju, konvencionalno oblaganje je i dalje najzastupljenije: drvene obloge u sobama (parket, i sve više laminat) a keramika u kupatilu, kuhinji i hodniku, iako se u poslednje vreme dosta uvodi podno grejanje pa se u tom slučaju za oblaganje svih prostorija koristi keramika ili laminat.

Stambena zgrada, Bore Prodanovića 12, Novi Sad
Stambena zgrada, Bore Prodanovića 12, Novi Sad / 3D vizualizacija: Andzor Engineering d.o.o.

Za industrijske objekte se već dugo najčešće primenjuju liveni podovi – mikrocementni, epoksidni i poliuretanski, ali danas, kako zbog svoje trajnosti i izdržljivosti, tako i zbog sve modernijeg dizajna i široke lepeze dezena kojima raspolažu, postavljaju se u sve većem broju javnih i komercijalnih objekata, kao i u jednoporodičnim objektima.

Koja je podna obloga najviše napredovala u tehničkom ili estetskom smislu u poslednjih par godina?

Ovde je izbor jedne vrste praktično nemoguć. U enterijeru, liveni podovi se ponovo izdvajaju, kako zbog sve boljih performansi u smislu otpornosti tako i zbog sve boljeg dizajna kojim raspolažu. Uz njih, iz istih razloga, izdvajamo i laminate koje sada možemo naći i potpuno vodootporne i upotrebljavati i u mokrim čvorovima kao podnu, ali i zidnu oblogu.

Uz njih, posebno bismo izdvojili keramiku velikih formata koja nam zbog svoje velike izdržljivosti a male debljine, daje mogućnost da potpuno povežemo enterijer i eksterijer kroz materijalizaciju poda, zida i fasade i stvorimo jedinstvenu celinu.

Poslednje dve godine porasla je potražnja izgradnje porodičnih vila na lokacijama van gusto naseljenih mesta. Koliko se promenio odabir podnih obloga u enterijeru i eksterijeru?

U projektovanju porodičnih vila, tendencija je da se biraju podne obloge kvalitetne izrade i modernog dizajna, koje se jednostavno održavaju. Često se ugrađuje sistem podnog grejanja, pa je popularan izbor keramika koja se ugrađuje u celom objektu; budući da postoji veliki izbor završnih obrada i dekora, za glavne stambene prostorije se često bira keramika koja „imitira“ izgled drveta, jer unosi toplinu u ambijent.

Stambena zgrada, Bore Prodanovića 12, Novi Sad
Stambena zgrada, Bore Prodanovića 12, Novi Sad / 3D vizualizacija: Andzor Engineering d.o.o.

Što se tiče spoljnih podnih obloga, imali smo priliku da radimo veliki broj projekata spoljnog uređenja, a zanimljiv je bio projekat rađen za jedan vojvođanski salaš, gde smo kombinovali najrazličitije vrste popločavanja: beton, opeku u različitim dekorativnim slogovima, tucanik u dve granulacije, deking, betonske ploče velikih formata i tepih travu za travnati parter.

Kod individualnih porodičnih objekata, za dvorišta se najčešće zahteva štampani beton ili vibro-presovane betonske ploče.

Angažovani ste na dosta urbanističkih projekata i uređenju gradskih trgova i javnih prostora. Da li su ovakvi projekti nešto što posebno volite da radite?

Rad na projektima koji se tiču javnih prostora je najdinamičniji i najzahtevniji, u prvom redu zbog mnoštva interesnih strana i njihovih zahteva, ali samim tim je veoma motivišući za projektante jer su u prilici da rade na tehnički izazovnim projektima i da doprinesu kvalitetu funkcionisanja ili boravka u prostoru za veliki broj budućih korisnika.

Kulturna Stanica „slana Bara” U Novom Sadu
Kulturna Stanica „slana Bara” u Novom Sadu / foto: Andzor Engineering d.o.o.

U oblikovanju javnih prostora jedan od izazova leži u kreiranju mesta koja zrače prisnošću i toplinom, i možda najznačajniju ulogu tu može da odigra pravilan izbor zastora. Boja i tekstura svakako figuriraju u funkcionalnoj sagregaciji sadržaja, ali i u formiranju ličnog doživljaja prostora.

Kulturna Stanica „Sajlovo” u Novom Sadu
Kulturna Stanica „Sajlovo” u Novom Sadu / 3D vizualizacija

Nas novosađane najviše zanimaju iskustva tokom rada na projektu realizacije Pozorišnog trga. Koji su prvi izazovi sa kojima ste se suočili i na koji način ste ih prevazišli?

Pozorišni trg je jedan od najznačajnijih javnih prostora u gradu i zato nije iznenađujuće što je u definisanju projektnih uslova učestvovalo više od 20 javnih preduzeća, ustanova i organizacija, čije smo specifične zahteve morali da pomirimo i sinhronizujemo. U tom procesu održali smo preko 100 sastanaka kako bismo bili sigurni da su sva mišljenja uvažena, i da je rešenje koje će se izvoditi u tehničkom, funkcionalnom, estetskom i ekonomskom smislu najbolje za taj prostor.

Uređenje gradskog jezgra Novog Sada, pozorišni Trg
Uređenje gradskog jezgra Novog Sada, pozorišni Trg – Projekat realizovan u saradnji sa DBA d.o.o. / foto: Andzor Engineering d.o.o.

Prostor koji sada vidimo samo je „vrh ledenog brega”, jer je projektom obuhvaćena i rekonstrukcija kompletne infrastrukture, i veliki izazovi krili su se baš tu gde je trebalo bez kompromisa u pogledu kvaliteta tehničkog rešenja pronaći prostora za sve što je isplanirano.

Za materijalizaciju partera odabran je prirodni kamen zbog svoje dugotrajnosti i mehaničkih karakteristika. Korišćeno je više vrsta kamena i više različitih obrada kako bi se ostvarila dinamika prostora.

Koji deo Vašeg posla najviše volite da radite? Šta je ono što Vas još uvek inspiriše i motiviše?

Teško je izabrati jednu fazu posla jer svaka faza ima svojih i draži ali i opterećenja, npr. početne skice kojima se traži najbolje rešenje, do izrade projekta za izvođenje koje zahteva puno vremena zbog svih neophodnih detalja kojima se daje pravi pečat prostoru ili objektu. Mene lično motiviše ideja, da će ono što radim i u šta ulažem veliki trud i napor, uticati na neki, makar mali, pozitivan pomak u poboljšanju uslova u kojima neko živi ili će živeti, a najbolje je ako se to realizuje na više planova – u funkcionalnom, vizuelnom i upotrebnom smislu.