Keramičke pločice velikog formata

Pored standardnih i uobičajeno korišćenih dimenzija pločica, danas se sve više upotrebljavaju keramičke pločice velikog formata. Pod tim se misli na pločice koje na bar jednoj svojoj strani bivaju duže od 60 cm, te tako u red keramičkih pločica velikog formata spadaju one dimenzija (u cm), na primer, 80 x 160, 120 x 120, 120 x 260.

Keramičke pločice velikog formata
Keramičke pločice / foto: DG Diseno d.o.o.

Pri tome valja napomenuti da se pločice velikog formata sve više postavljaju i na zidove, njima se oblažu šankovi, kuhinjske ploče, stepeništa i terase, a neretko se nalaze i na fasadama – njihovo mesto uslovljava i dimenzije, pa se tako na fasadama mogu naći i pločice dužine veće od 3 m. Zahvaljujući njima može se stvoriti vrlo kompaktna celina između delova enterijera, kao i enterijera sa eksterijerom.

Među svim materijalima i podnim oblogama trendovi se menjaju s vremenom, uvek se teži nečemu novom, neviđenom, praktičnijem nego nekad, dok se katkada i stari trendovi vraćaju, sada s novim šarmom. Ista stvar je i u keramici, gde se moderna rešenja pre svega odnose na format samih pločica, ali i na boje, dezene, motive, pa i teksturu.

Savremeni trendovi zahtevaju keramičke pločice velikog formata

Keramičke pločice velikog formata predstavljaju svojevrsnu inovativnost, a one sa sobom potežu i druga pitanja. Naime, prilikom njihove postavke – upravo zbog dimenzija – naročito je važna pravilna ugradnja.

REX keramičke pločice serija LA ROCHE DI REX
REX keramičke pločice serija LA ROCHE DI REX / foto: Eurodom

U praktičnom smislu, kompletna postavka ove podne obloge biće brža kada su delovi većeg formata, ali se moraju pažljivo slediti svi koraci postavke koji kreću od adekvatne pripreme podloge, kao i odabira odgovarajućeg lepka i njegovog nanošenja. Potom se pločica pomoću alata podiže i pažljivo spušta.

Prilikom postavke izuzetno je važno istisnuti vazduh, kao i sprečiti nastanak vazdušnih čepova, nivelisati, a potom uraditi fugovanje i naposletku silikoniranje, na sastavnim delovima zidova ili poda i zida. Tek pravilnom i pažljivom postavkom, velike keramičke pločice zasijaće u svom punom sjaju.

Autor teksta: Sanja Dakić, novinar