Dvokomponenti lepak za parket PU 560

Kompanija MUREXIN, sa sedištem u Austriji je deo Schmid Industrie Holdinga, međunarodnog koncerna u privatnom vlasništvu. Broj zaposlenih u holdingu je preko 4.600, prisutnost u preko 90 zemalja, godišnji promet ca. 1,2 milijarde evra. Murexin je prisutan na preko 30 tržišta, ukupan broj zaposlenih ca. 400, osnovan je 30-ih godina prošlog veka u Wiener Neustadt-u, Austrija. Sopstvena proizvodnja je u centrali firme Murexin AG u Wiener Neustadt-u, Austrija. Godišnji promet preko 100 miliona evra. Firme ćerke u: Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Srbiji, Sloveniji, Rusiji i Francuskoj. Internacionalni partneri u: Nemačkoj, Italiji, zemljama Beneluksa, Bugarskoj, Estoniji, Grčkoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Bosni, Švedskoj, Islandu, Turskoj, Izraelu, Kuvajtu, SAD-u…

Raznovrsnost proizvoda najbolje ilustruje njihov broj: preko 3000 različitih proizvoda iz oblasti građevinarstva. Murexin ispunjava najviše tehničke standarde (sertifikati ISO 9001 i 14001, evropske i nacionalne norme); stalni razvoj, inovativan način razmišljanja i poslovanja, ekološki koncept garantuju održanje ovih standarda i u budućnosti.

Prateći potrebe svakog od tržišta i usklađivanjem osobina proizvoda traženim, Murexin laboratorija je uspela da proizvede dvokomponentni poliuretanski lepak za parket koji zadovoljava sve zahteve stavljene pred njega.

Standardno svojstvo poliuretanskih lepkova je nešto kraće otvoreno vreme, naročito u letnjim mesecima – naš novi proizvod Lepak za parket PU 560 možete obrađivati čak i do 60 minuta. Ovaj novi proizvod takođe, promenom u konzistenciji, nakon umešavanja komponenti omogućava lakšu obradu od standarnih lepkova prisutnih na tržištu i prionjivost po površini elementa parketa po kompletnoj površini. Dostupan je u profi set pakovanju od 10 kg (komp. A + komp. B) sa odnosom komponenti od ca 9:1.

IDEALAN SISTEM

Za izravnavanje podloge (ukoliko je potrebno) koristi se odgovarajuća Masa za nivelaciju. Mase za nivelaciju se međusobno razlikuju po svojoj klasi čvrstoće i klasi otpornosti na savjanje. U zavisnosti od jačine opterećenja, vrsti podne obloge koja će se primeniti kao i debljine sloja, vrši se izbor odgovarajućeg proizvoda. Parket kao podna obloga zahteva Masu za nivelaciju Objekt Plus OS 50 koja je klase C35/F7 sa maksimalnim slojem u jednom radnom koraku od 10 mm (kod parketa kao obloge min. 4mm). Na ovako pripremljenu podlogu nanosi se Dubinski predpremaz LF 1 koji podlogu dodatno priprema i ojačava pre nanošenja lepka za parket.

Lepak za parket PU 560 se zameša tako što komponentu B dodamo komponenti A i nakon mešanja spororotirajućim električnim mikserom do postizanja homogene mase, apliciramo na podlogu gleterom odgovarajućeg nazubljenja. Parket odmah blagim pokretom utisnuti u lepak i udariti. Murexin je još jednom pokazao svoju inovativnost u smislu kvaliteta, zadovoljavanja potreba klijenata ali i ekonomičnost. Lepak za parket PU 560 dostupan je po promotivnoj ceni.

Austrotherm d.o.o.