„VIBBET“-Od projekta do idealnog rešenja

VIBBET je domaća firma, sa sedištom u Čačku. Njihovu ponudu čine brojni betonski elementi, ploče, ivičnjaci, rigole, prilagođeno potrebama uređenja privatnih dvorišta i vrtova, ali i drugih zahtevnijih, javnih površina poput pasaža, trotoara, trgova, apartmanskih naselja ili stambenih kvartova.

Foto: www.vibbet.com

Posebnu ponudu čini usluga projektovanja gde ćete u međusoboj kordinaciji sa projektantima ove kompanije, uz niz sugestija izabrati najpogodnije rešenje.

„Od iskazane želje do realizacije projekat je samo jedna od faza u procesu nastajanja, njime se ne samo predodređuje koncepcija, već se utvrđuju i svi elementi za neposrednu realizaciju. Kao sredstvo za materijalizaciju ideje Projekat je mnogo više nego pretprojekcija dela ili slika njegove objektivne egzistencije“, objašnjavaju stručnjaci iz Vibbeta i dodaju: „Na putu do dobrog projekta nastojimo da svojim klijentima izađemo u susret na svakoj poziciji, stoga vibbet formira zaseban deo koji se bavi arhitekturom partera.

U ovom novom vremenu, koji čine nove ljudske sudbine, svakojaki prostori teže da uspostave svojevrstan i prepoznatljiv indetitet, a u skladu sa savremenom tendencijom koja je na sceni u Srbiji vec nekoliko godina u duhu savremenice, sa sobom nosi individualni kvalitet života i u velikoj meri se oslanja na karakter okruženja. Kao izraz individualnosti, svako od nas ponaosob, nastoji da svoje okruženje prilagodi životnom stilu. Naš proizvodni program ostavlja Vam široki niz mogućnosti u ispoljavanju vlastitih ideja, a NAŠ kvalifikovan kadar vam stoji na raspolaganju, gde se u međusobnoj korespodenciji dobijaju kvalitetna rešenja“.

Posebnu ponudu čini usluga projektovanja
Posebnu ponudu čini usluga projektovanja

Kao rezultat se nameću skladno uređene površine koje odišu kako funkcionalnošću, tako i estetikom, a sve u duhu vremena i prostora u kome živimo. Pozivaju vas da posetite prostorije Vibbeta u Čačku i Beogradu, gde ćete u susretu sa njihovim tehničkim kadrom istrajati u otelotvorenju vaših ideja.

„Pozivamo vas da zamišljamo i da zamišljeno ostvarimo“, kažu u ovoj firmi.

“VIBBET” d.o.o.
A. Bulevar Oslobodilaca bb, 32000 Čačak
F. +381.32.54.61.112
M. +381.69.60.90.15
E. info@vibbet.com
W. www.vibbet.com