Postavljanje drvenih podnih obloga na pod sa toplovodnim podnim grejanjem

Na električno podno grejanje mogu se ugraditi samo određene podne obloge. Prilikom ugradnje podnih obloga na podno grejanje uvek proverite da li izabrane podne obloge mogu da se upotrebe u slučaju toplovodnog ili električnog podnog grejanja. Vodite računa da sistem podnog grejanja bude ugrađen stručno i u skladu sa tehničkim zahtevima proizvođača podnih obloga.

1. DRVENE PODNE OBLOGE NA PODNOM GREJANJU

Na niskotemperaturne sisteme podnog grejanja mogu da se postavljaju parketi i druge podne obloge koje su namenjene za podno grejanje. Drvo ima srednji stepen toplotne otpornosti. Adekvatni su tanji parketi debljine 10 do 15 mm sa toplotnom otpornošću do 0,15 m2K/W.

Na košuljici koja se greje i samo drvo se zagreva i posledično suši, što može da dovede do skupljanja i „rada“ drveta.

“Rad” drveta je konstrukcijski izuzetno smanjen kod gotovih dvoslojnih ili troslojnih parketa. Neke vrste drveta na promenu vlažnosti reaguju brže i intenzivnije. Preporučujemo da na podno grejanje ne ugrađujete parket od sledećih vrsta drveta: javor, bukva, drvo masline, akacija, bambus, wenge, bubinga, cumaru, crna breza, ipe, mutenye, jatoba, kempas, massaranduba, palisander, pynkado, crni siris, sapeli i tigerwood, jer može da se desi da se u grejnoj sezoni, naročito kod širih dasaka i tangencijalnog drveta pojave pukotine između daščica parketa. Uljeni parketi imaju otvoreniju strukturu drveta nego lakirani. Zbog premaza koji ne stvara film, bolje dišu i brže se prilagođavaju okruženju u kom se nalaze. Ukoliko se nalaze u suvom i toplom okruženju brže se i suše.

2. TEHNIČKI ZAHTEVI

Košuljica mora da se postavi prema uputstvima proizvođača i u skladu sa standardima. Površina mora da bude ravna, glatka, čvrsta i čista, a košuljica kompaktna, suva i bez pukotina. Podno grejanje treba da projektuju i ugrade stručnjaci. Grejne cevi moraju da budu ugrađene barem 35 mm ispod površine košuljice kako bi se obezbedilo ravnomerno raspoređivanje toplote po površini. U suprotnom na podnoj oblozi mogu da se pojave pukotine i deformacije. Najviša dozvoljena površinska temperatura podne obloge za vreme rada iznosi 26°C.

Najviša dozvoljena efektivna snaga na površini podnih obloga iznosi do 60 W/ m2. Regulacija temperature podnog grejanja mora da bude sistemska. Relativna vlažnost vazduha u prostorijama sa ugrađenom podnom oblogom mora da bude između 50 i 60%, a temperatura između 18 i 22°C. Najveća dozvoljena vlažnost košuljice za postavljanje podnih obloga kod cementnih košuljica je do 1,8%, a kod anhidritnih do 0,3%, mereno po CM metodi. Majstor koji je zadužen za izradu košuljice mora prethodno da predvidi i obeleži mesto za CM merenje. Pre postavljanja podnih obloga, podno grejanje mora da se uključi prema sledećem protokolu.

parket
Foto: Floor Experts / Najviša dozvoljena površinska temperatura podne obloge za vreme rada iznosi 26°C

3. PROTOKOL UKLJUČIVANJA GREJANJA

(za cementne košuljice tip A4) Nakon propisanog 21 časovnog mirovanja cementne košuljice (barem 7 dana kod anhidritne košuljice) podno grejanje može postepeno da se uključuje. U sistem se bez zaustavljanja noću dovodi voda konstantne temperature prema sledećem postupku:

1. dan …………………………………………….…… 25°C

2. dan …………………………………………….…… 30°C

3. dan …………………………………………….…… 35°C

4. dan …………………………………………….…… 40°C

5. dan …………………………………………….…… 45°C

6. dan …………………………………………….…… 50°C

7. dan …………………………………………….…… 55°C

8-20. dan ………………………………………….…. 55°C

21. dan …………………………………………….…. 50°C

22. dan …………………………………………….…. 45°C

23. dan …………………………………………….…. 40°C

24. dan …………………………………………….…. 35°C

25. dan …………………………………………….…. 30°C

26. dan …………………………………………….…. 25°C

27. dan …………………………………………….….

Ukoliko su grejne cevi ugrađene na srednju visinu košuljice — tip košuljice A3 (ne direktno na termoizolaciju), nakon opisanog postupka i nakon što se košuljica ohladi, mora da se uradi još jedan kratkotrajan toplotni šok sa grejanjem košuljice do najviše temperature i hlađenjem. Nakon hlađenja košuljice vrši se merenje sadržaja preostale građevinske vlage po CM metodi.

parket
Foto: Floor Experts / Drvo ima srednji stepen toplotne otpornosti

4. PRE POSTAVLJANJA

Ukoliko sadržaj vlage u košuljici postigne odgovarajuću suvoću, može se početi sa postavljanjem. U suprotnom nastavlja se sa dovođenjem vode temperature 40°C sve dok košuljica ne bude odgovarajuće suva. Za vreme sušenja potrebno je obezbediti odgovarajuće provetravanje prostorija, bez promaje. Pre postavljanja podne obloge temperaturu postepeno smanjivati, a 2-3 dana pre početka radova sistem potpuno isključiti odnosno održavati temperaturu košuljice 15 do 18°C, a temperaturu vazduha u prostoriji 15 do 20°C. Preporučujemo da se na podno grejanje košuljica lepi. Lepkovi i eventualni premazi treba da odgovaraju podnom grejanju.

5. NAKON POSTAVLJANJA

Podno grejanje može da se uključi 3 dana nakon postavljanja podne obloge, postepenim podizanjem temperature vode za 5°C dnevno. Održavajte temperaturu i klimatske uslove opisane u tački 2 tehničkih zahteva. Po potrebi se u grejnoj sezoni sprovodi dodatno vlaženje vazduha.

Parket Centar Novi Sad
Futoški put 10 , 21000 Novi Sad
T: +381 21 47 80 316 | F: +381 21 47 80 317

Parket Centar Novi Beograd
Milutina Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd
T/F. +381 11 2281 409

info@floor-experts.rs
www.floor-experts.rs

Prethodni tekstGodinu dana od otvaranja ACO Akademije
Sledeći tekstVodeni lakovi, ulja i lepila za sve vrste drvenih podova…