Šta treba znati o hidroizolaciji terase

Tradicionalni pristup hidroizolaciji ugradnjom bitumenskih hidroizolacijskih traka, ne garantuje trajnost konstrukcije. Bitumenske trake se ugrađuju ispod estriha jer su osetljive na promene tokom leta i zime, kada se bitumen topi ili stvrdnjava.

Tada na njih nije moguće lepiti oblogu od keramike ili kamena i ovakva ugradnja hidroizolacije omogućava prodor vode kroz fuge pločica ili kamena u estrih gde se ona zadržava. Zamrznuta voda drobi estrih i izaziva kristalizaciju na fugama zbog isparavanja zaostale vode.

Postupci pred ugradnju hidroizolacije

Pre ugradnje hidroizolacije terase uvek se proverava da li su pločice odlepljene od podloge. Ukoliko jesu, takve pločice se uklanjaju i ponovo lepe. Ako su odlepljene sa većeg dela površine terase, moraju se kompletno ukloniti. Košuljica ispod se poravnava cementnim malterom sa dodatkom aditiva. Pukotine u pločicama se popunjavaju elastičnim kitom.

Pre same ugradnje izolacije, podloga se dobro očisti i opere, a potom premazuje prajmerom u jednom sloju. Nakon sušenja prajmera, nanosi se hidroizolacija.

Nanošenje prajmera na podlogu
Slika – Nanošenje prajmera na podlogu

Preporučuje se dvokomponentni elastični premaz za hidroizolaciju koji se nanosi u dva sloja. Na prvi sloj se nanosi trevira platno za dodatno ojačanje izolacije, a nakon sušenja nanosi se i drugi sloj.
Dvokomponentni elastični premaz je visokoelastični premaz za hidroizolaciju ravnih ploča, terasa, bazena i uopšte betonskih površina koje su izložene pomerajima usled rada betonskih elemenata. Takođe, treba obratiti pažnju na holker-spojeve poda i zida, gde su najčešće moguće naprsline i pukotine. Ukoliko postoje na tim mestima, treba ih popuniti trajnoelasticnim kitom pre same ugradnje izolacije.

Utapanje armaturnog platna u prvi sloj hidroizolacije
Sika 3 – Utapanje armaturnog platna u prvi sloj hidroizolacije

Na ugrađenu izolaciju nanosi se akrilno bazirani premaz koji štiti izolaciju od habanja i leda. Još trajnije je rešenje da se preko izolacije ugrade pločice ili neki drugi vid zaštite.

Hidroizolacija otvorene terase

Za hidroizolaciju otvorene terase koristi se izolit premaz, koji je jednokomponentni visoko elastični premaz u obliku paste. Ovaj prajmer nije potrebno mešati sa vodom ili drugim razređivačima, on je uvek spreman i nanosi se u dva sloja na keramičke pločice. Ugrađenu hidroizolaciju je potrebno zaštititi od kiše narednih 48 sati.

Balkonsska terasa zaštćena hidroizolacijom
Slika 4 – Balkonsska terasa zaštćena hidroizolacijom

Hidroizolacioni premaz poseduje odličnu atheziju za keramičke pločice, blago je hrapav pa se može na njega ponovo lepiti drugi sloj keramike ili ugraditi košuljica.