EPLF je posvećen održivoj konstrukciji

Jedna od impresivnih karakteristika laminatnih podova je trajnost. Dokaz tome može biti i u „Environmental Product Declarations“ (EPD), koju koriste dizajneri i arhitekte kao osnovni dokumenat za održivu gradnju. EPD-ovi DPL (direct pressure laminate) podovi, koje je EPLF e.V. (Association for Europian Producers of Laminate Flooring) unapredila, verifikovani su od strane IBU instituta (Nemački institut za gradnju i očuvanje okoline). Dokumenat koji ide u prilog tome je zvanično predstavljen na sastanku članova koje je IBU održao u Berlinu 11. Juna. Sada sa potvrdom možemo da kažemo da je laminat napredan proizvod koji čuva okolinu.

 

Industrija laminatnih podova je bila prva u polaganju podova koja je dobila sertifikat za očuvanje okoline, i tako šalje poruku za održivu gradnju. IBU je objavio prvi EPD za laminatne podove još 2009. Godine. Od tada posojalo je tri EPD templejta u skaldu sa ISO 14025 za kategoriju koja se odnosi na većinu EPLF proizvoda: DPL (direct pressure laminate floor covering), HPL (high pressure laminate floor covering), PDL (printed décor laminate floor covering).

Tehnički napredak kod laminatnih proizvoda zahtevao je izmene regulativa. Ova nova deklaracija se odnosi na najveće grupe: DPL, HPL, PDL i biće validna do 2016. godine.

Laminat: Sve pohvale za očuvanje okoline

Javni i komercijalni sektor gradnje sada preferira korišćenje proizvoda koji demonstriraju odličan eko balans propisan deklaracijom.

Novi EPD sertifikat

Eberhard Herrmann, precedavajući EPLF-ove tehničke radne grupe, komentariše: “EPD je dokaz da laminatni podovi poseduju veoma dobar balans sa izuzetno dobrim vrednostima pri uštedi energije i smanjenju globalnog zagrevanja. Jačina ovih podova se lako primećuje i po kvalitetu vazduha u prostoriji u kojoj je postavljen.” Ova činjenica se ne odnosi samo na Nemačku, pošto će i u Francuskoj EPD biti obavezan u gradnji od 2017. godine.

Šta sadrži EPD?

EPD-ov dokumenat objašnjava ekološke karakteristike potrebne za gradnju objekata u skladu sa DIN EN 15978. EPD sadrži regulative o korišćenju energije i resursa, čak i objašnjenja koji to proizvodi doprinose, pod određenim okolnostima, efektu staklene bašte, acidaciji, uništavanju ozonskog sloja, formiranju smoga itd.

www.epif.com