Priprema antistatične podne obloge

Antistatične podne obloge omogućavaju dobru provodljivost između tla čime je tok elektrostatičkog naboja ka uzemljenju obezbeđen. Uobičajena je pojava korišćenja cipela sa đonom koji ima antistatička svojstva.

Antistatički podovi kontrolišu elektrostatičke naboje na uređajima koji se kreću pomoću točkića, kao što su kolica, stolice, oprema za testiranje itd. Ovakva oprema mora imati provodljive točkiće i prisutnu elektroprovodljivost u svojoj strukturi.

Priprema za polaganje

Potrebno je proveriti da li su ispunjeni svi uslovi koji se odnose na podlogu i okolinu. Sa polaganjem elektroprovodnog poda se ne sme početi sve dok se ne završe ostali radovi u prostoriji, a naročito radovi na plafonu. Prostor mora biti čist, potpuno ograđen, sa konstantnom temperaturom i uz stalnnu kontrolu pomoću HVAC sistema koji mora biti podešen na minimum, odnosno,  20  ͦC i to najmanje 72 sata pre, u toku, i nakon polaganja poda. Prostor u koji se pod postavlja mora biti osvetljen da bi se mogla izvršiti provera podloge, obaviti zavarivanje i polaganje poda, kao i izvršiti finalna inspekcija.

Drveni podovi

Podne obloge se ne mogu postavljati na drvenu podlogu na pragovima, preko ili ispod betonskih podloga. Podloga mora biti potpuno suva, čista, ravna, glatka, iznivelisana i bez prisustva čestica prašine, masnoće, ulja, rastvarača, farbe i drugih ostataka od prethodnog lepljenja. Pukotine i ostale nepravilnosti se moraju popraviti.

Kod drvenih podova mora se postaviti dupla konstrukcija sa minimalnom debljinom od 25mm; pod mora biti čvrst, stabilnih dimenzija, sa minimum 45 cm dobro venitilisanog prostora pod sobom.

Polaganje poda

Sa polaganjem se započinje od sredine sobe. Potrebno je veliki prostor podeliti na manje prostorije. Nakon toga, ponovo se počinje sa polaganjem od sredine manje prostorije.