Poliuretansko – cementni podovi

Višekomponentna industrijska podna obloga na bazi poliuretana koja se lako nanosi, namenjena za velika opterećenja.

Industrijska podna obloga od modifikovane poliuretanske smole u boji, specijalnog agregata i cementa, na bazi vode, izuzetne jačine i fine završne obrade. Pogodna je za podove koji su izloženi velikim opterećenjima, habanju i hemikalijama. Ova podna obloga stvara glatku, mat, neprobojnu, otpornu površinu, takođe ima teksturu površine koja se formira dodatkom agregata i koja pruža protivkliznu zaštitu srednje do velike jačine. Standardno se nanosi u debljinama sloja od 4 do 9 mm.

OSOBINE

  • Dobra hemijska otpornost
  • Visoka mehanička otpornost
  • Visoka tačka prelaska u staklasto stanje
  • Neškodljivo / bez mirisa
  • Ne sadrži isparljive organske materije (VOC) i nije štetno po životnu sredinu
  • Može da se nanosi na podloge sa visokim sadržajem vlage (beton star 7 dana ili vlažan stari beton)

FIZIČKO MEHANIČKE OSOBINE

Specificna težina: 2 kg/dm3
Čvrstoća na pritisak: >45 MPa
Čvrstoća na savijanje: >9.5 MPa
Prionljivost mase na beton podlogu: 2.5 N/mm2 /100% lom u betonu
Otpornost na udar: Ne prska, ne odvaja se od podloge
Otpornost na temperaturu / 70oC, – 25oC /: bez promena

978-logo-71-METALPOKS-01

METALPOKS d.o.o. UŽICE
ul. Dimitrija Tucovića 95, 31 000 Užice, Srbija
tel.: + 381 31 513 634 • mob: +381 64 30 77 063
mladenovic@metalpoks.rswww.metalpoks.rs