Penetron kristališući hidroizolacioni premaz

Osnovana 2011. godine kompanija NIVO 381 je za kratko vreme uspela da pridobije poverenje investitora u delu građevinskih materijala, a od 2018. godine postaje jedini ovlašćeni distributer PENETRON materijala na tržištu Srbije.

Penetron International i njen program kristališućih hidroizolacija i završnih podova čine deo od ukupno 140 proizvoda koji se nalazi u ponudi. U pitanju je nano tehnologija koja postoji od četrdesetih godina prošlog veka a reč je o trećoj generaciji kristališućih hidro izolacija i sistemu koji se od 2007. godine primenjuje u Srbiji kada je izveden i prvi objekat u Beogradu. Nakon 12 godina eksploatacije uspešno odoleva podzemnim i atmosferskim vodama.

PENETRON hidroizolacioni premaz sa kristališućim dejstvom

Nanosi se površinski, a obezbeđuje dubinsku zaštitu. Sastoji se od Portland cementa, posebno tretiranog kvarcnog peska i smeše aktivnih hemikalija. Pre same upotrebe meša se samo sa vodom. Kad je PENETRON nanesen na betonsku površinu, aktivne hemikalije reaguju s vlagom i nusproizvodima hidratacije cementa i otpočinju katalitičku reakciju koja formira nerastvorive formacije kristala. Ovi kristali se, zahvajujući osmotskom efektu, šire i popunjavaju pore betona kao i manje prsline od plastičnog skupljanja, sprečavajući dalji prodor vode (čak i pod pritiskom). Ipak, PENETRON dozvoljava prolaz vodene pare kroz strukturu (tj. beton može da „diše“). Čak i kod potpuno dozrelog betona, PENETRON ostaje uspavan unutar betona, i aktivira se ponovnim prisustvom vlage zatvarajući kapilarni trakt i manje prsline do 0,5 mm širine.

Pored hidroizolacione zaštite, PENETRON obezbeđuje i zaštitu betona od morske vode, otpadnih voda, agresivnih podzemnih voda, kao i od mnogih drugih agresivnih hemijskih rastvora. PENETRON je odobren za upotrebu u kontaktu s pijaćom vodom, pa je zbog toga pogodan za cisterne, rezervoare, postrojenja za pripremu vode, itd. PENETRON nije dekorativni materijal.

PENETRON hidroizolacioni premaz se primenjuje na svakom strukturno čvrstom betonu – novom ili starom. Može da se nanosi bilo s pozitivne, bilo s negativne strane betonske strukture. Tipična područja primene su:

 • Ukopani obodni zidovi
 • Garaže
 • Betonske ploče (pod / krov / balkon, itd.)
 • Tuneli i sistemi podzemne železnice
 • Radne spojnice
 • Temelji
 • Strukture za skladištenje vode
 • Podzemna skloništa
 • Bazeni za plivanje
 • Postrojenja za tretman otpadne ili pitke vode
 • Kanali
 • Rezervoari
 • Mostovi, brane i putevi

Prednosti Penetron hidroizolacionog premaza

 • Postaje integralni deo betona, formirajući jedinstvenu čvrstu i dugotrajnu celinu; PENETRON® ne treba poistovetiti s premazom ili membranom
 • Prodire duboko i zaptiva kapilarni trakt betona kao i prsline od skupljanja
 • Može da se nanosi bilo s pozitivne, bilo s negativne strane
 • Svojstva hidroizolacione i hemijske zaštite opstaju čak i ako je površina betona oštećena
 • Potpuno efikasan u uslovima jakog hidrostatičkog pritiska
 • Efikasniji i jeftiniji od hidrolitičkih membrana i sistema od bentonitske gline
 • Lako se nanosi i ekonomičan je za rad
 • Povećava pritisnu čvrstoću betona
 • Ne otvara se po šavovima, ne cepa se, ne može biti probijen
 • Ne zahteva posebnu zaštitu prilikom nasipanja, postavljanja armaturne mreže i drugih uobičajenih procedura
 • Zatvara mikroprsline i pukotine od skupljanja širine do 0,5 mm, umesto da ih samo sakrije ili premosti
 • Odoleva hemijskim uticajima (pH 3-11 u stalnom dodiru, 2-12 u kraćem periodu) i obezbeđuje zaštitu od ciklusa smrzavanje/odmrzavanje, agresivnih podzemnih voda, morske vode, karbonata, hlorida, sulfata i nitrata
 • Može da se nanosi na vlažan ili svež beton
 • Štiti ugrađeni čelik (armaturne šipke i mreže)
 • Odobren za upotrebu sa pijaćom vodom (NSF 61)
 • VOC nula – Penetron praškasti proizvodi ne sadrže isparljiva organska jedinjenja i bezbedni su za upotrebu kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru.

www.penetron.gr
m.jovanovic@penetron.gr
www.nivo381.rs
r.tesla@nivo381.gr