Alpodov mali pojmovnik A-C

A

APSORPCIJA VODE

Upijanje vode u tečnom stanju je apsorpcija. Voda prodire u prazne pore drveta. Apsorpcija vode je manja kod površinski kvalitetno obrađenih parketa, odnosno parketa čija je površina obrađena lakom ili uljem. Zaštitna sredstva sprečavaju prodiranje vode u drvo.

ADSORPCIJA VODE

Upijanje vode u gasovitom stanju (para) je adsorpcija. Drvo je higroskopno, što znači da upija i ispušta vodu u obliku pare. Do adsorpcije vode dolazi u slučaju kada je drvo suvo, a vazduh u prostoriji vlažan. Adsorpcijom vode drvo se vlaži, a može doći i do bubrenja parketa.

ANTISTATIČKI SISTEM

Da li postoji neko ko nije osetio naelektrisanje posebno u toku hladnih meseci kada je vazduh u prostoriji zbog grejanja veoma suv? Ta neprijatna pojava može se osetiti već pri dodiru kvake na vratima ili nekog električnog aparata.

Poseban sloj laminata ima antistatičku funkciju. Zahvaljujući ovom sloju može se zaboraviti na neprijatan osećaj električnog napona jer antistatička funkcija tokom vremena neće oslabiti, odnosno ima večnu garanciju.

B

BOJA DRVETA

Boja drveta zavisi na prvom mestu od vrste drveta i mesta gde ono raste (podneblja). Tonovi mogu biti: veoma svetli, beli, crveni, žuto-smeđi ili tamni, gotovo crni (tabela 1)

 Tonboje

Vrsta drveta

 Beo, žut-beo  jela, smreka, jasen, breza, grab, javor, lipa, bambus
 Crvenkast-beo  jova, bukva
 Žuto-zelen  brest
 Svetlo crven vrba, kruška
 Tamno crven  tisa, merbau, jatoba
 Svetlo smeđ  hrast, kesten
 Žito-smeđ  trešnja
 Sivo-smeđ  orah, tik, palisander, cumaru
 Crno-smeđ  ebonovina

Na boju mogu uticati i drugi faktori kao što su npr. UV zraci. Pod uticajem UV svetlosti drvo posivi ili požuti. Ovakve promene boje nisu poželjne, ali se ne mogu izbeći i to se mora znati pri kupovini parketa. Posebnu paženju treba obratiti pri kupovini svetlijih vrsta parketa.

BELJIKE

Beljike predstavljaju spoljašnji deo drveta u kojem se nalaze hranljive materije. Beljike utiču na to da drvo bude manje otporno i dimenzijski nestabilnije. Beljike nisu dozvoljene kod kvalitetnijih parketa.

BELJENJE

To je površinska obrada drveta izbeljivačima. U proizvodnji parketa se ne upotrebljavaju izbeljivači već se isti efekat postiže luženjem.

BELO PRANI

To je površinska obrada drveta nakon koje proizvod ima rustičan, patiniran izgled. Površina drveta se prvo četka i brusi da bi dobila grubu strukturu. Zatim se nanosi sredstvo za belo luženje (ili neka druga boja npr. crna) koje se nakon nekog vremena izbriše (ispere). Belo luženje ostaje u porama dok je na površini odstranjeno.

BRUŠENE DASKE

Brušenjem se uklanjaju sve neravnine sa drveta i na taj način se dobijaju brušene, potpuno glatke daske koje se mogu uljiti prirodnim uljima ili UV uljima, ili se mogu mat lakirati.

BRZINA PROMENE BOJE

Promena boje je proces koji se sa sigurnošću može očekivati. Nastaje zbog starenja drveta, pod uticajem sunčevih zraka ili oksidacije bez izloženosti sunčevim zracima.

C

„CLICK“ SISTEM SPAJANJA

Zahvaljujući suvomontažnom načinu polaganja click i loc parket se veoma jednostavno montira. Suvomontažnim sistemom polaganja parket se montira brzo i jednostavno. Gornji sloj parketa je dovoljno debeo da se može brusiti i obnavljati (važi za parkete koji su lepljeni na podlogu), pri čemu parket neće izgubiti svoju čvrstinu i lepotu.

COUNTRY IZGLED GORNJEG SLOJA

Veoma slobodno rustično sortiranje. Razlike u boji i strukturi daščica su očigledne. Prečnik čvorova nije ograničen pod uslovom da ne utiču na stabilnost i ravnost lamela. Napukli čvorovi se mogu popuniti. Zdrave beljike, plave mrlje i mrlje od vode su dozvoljene.