Namenski podovi za obrazovne i zdravstvene ustanove

Dve su institucije društva koje su po mnogo čemu specifične premda međusobno imaju i neke sličnosti, a to su zdravstvo i školstvo. Moglo bi se reći da su i jednoj i drugoj na prvom mestu briga za druge koja se odvija u prostorima koji imaju visoke zahteve. U ovom tekstu će biti reči o podovima namenjenim ovim prostorima.

Podne obloge za prostore sa visokim zahtevima

Sa sigurnošću bi se moglo tvrditi da je ključna reč „higijena“, odnosno, „higijenski“ kada govorimo o sferi podnih obloga za bolnice i druge ustanove iz oblasti zdravstvene zaštite. Podovi koji se polažu u ove ustanove moraju da zadovolje najviše standarde u pogledu održavanja higijene jer oni predstavljaju površine koje se konstantno prljaju i koje su izložene nečistoćama. Kao takve, predstavljaju idealno leglo za razmnožavanje različitih bakterija i virusa, a to višestruko više važi za sredine u kojima su hospitalizovani pacijenti. Utoliko je i rizik za njihove širenje veći, ako se higijena podova ne održava kako treba, ne samo za osoblje zdravstvene ustanove, nego i za posetioce.

Pored veoma visokih higijenskih standarda koje moraju da zadovolje, podne obloge za bolnice moraju da budu i veoma otporne na habanje jer su svakodnevno izložene visokom opterećenju, kako u vidu velike frekvencije ljudi koji se po njima kreću, tako i u vidu različitih pomagala – invalidskih kolica, pokretnih ležajeva na točkovima, ali i rendgen i drugih mobilnih aparata za medicinsku dijagnostiku i sl. koji se premeštaju po potrebi. Dakle, ovi podovi moraju biti izuzetno čvrsti i otporni na različite vrste habanja.

Osim toga, u zdravstvenim ustanovama se koriste i upotrebljavaju različite supstance i hemikalije koje mogu dospeti na podove, te one moraju imati visoki nivo otpornosti na vodu i druge tečnosti, ali i visok nivo protivkliznosti kako bi se sprečilo i izbeglo eventualno povređivanje medicinskog osoblja i pacijenata. Poznato je i da medicinski radnici obavljaju i dužnosti koje uključuju višesatno stajanje pa je poželjno da ovi podovi imaju i odmarajući efekat za njihove noge.

Bez ikakve sumnje se može reći da su standardi za podove u operacionim salama neuporedivo viši. Budući samo srce hirurškog odeljenja u kome se izvode operacioni zahvati, operacione sale zahtevaju izuzetno sterilne uslove koji sprečavaju moguće kompli- kacije tokom i posle zahvata. Zato ne čudi da se u njih neretko može ući samo kroz jedna vrata, kroz koja prolaze isključivo pacijent i medicinsko osoblje koje zahvat izvodi i obično su na najvišem spratu objekta. Svrha ove separacije operacione sale od ostatka bolnice je neprikosnovna higijena i to je ujedno i razlog zbog kog lekari dugo peru ruke, a svo osoblje u sali nosi specijalnu garderobu i cipele, te maske i kape. Rigorozna kontrola je jedini način za održavanje higijene na maksimalno visokom nivou.

Iz svega navedenog jasno je da podovi koji se postavljaju u hirurške sale moraju biti izuzetnih svojstva u pogledu higijene – otporni na različite supstance i vodu, protivklizni, laki i jednostavni za održavanje, i ujedno glatki kako bi bili što lakši za dezinfekciju.

Sem navedenih zahteva, podovi za ove sale moraju biti i elektroprovodljivi i antistatični kako bi se veoma skupa i sofisticirana medicinska oprema zaštitila od elektrostatičkog naboja i kvarova koji bi mogli nastati usled varnica koje se pojavljuju prilikom njego- vog pražnjenja. Vrlo slične uslove moraju da ispune i podovi za laboratorije, koji zbog upotrebe raznorodnih hemikalija moraju biti još otporniji, a kako su ove hemikalije neretko i vrlo zapaljive, moraju imati i ateste o negorivosti.

U nešto manjoj meri, svi navedeni zahtevi se odnose i na ordinacije, domove zdravlja te zubarske ambulante. Dakle, podovi moraju biti higijenski ispravni, laki za održavanje, otporni na vodu i različite hemikalije, protivklizni, antistatični i elektroprovodljivi. Ipak, ne treba smetnuti s uma ni estetski kriterijum kada je reč o ovim podnim oblogama, jer one treba da doprinesu da se prevashodno pacijenti osećaju spokojnije i mirnije.

Slični zahtevi važe i za dečje vrtiće, osnovne i srednje škole i univerzitete. Podovi za ove ustanove moraju da budu veoma otporni na habanje jer je svakodnevno opterećenje veoma veliko, a samim tim i izloženost prljavštini i nečistoćama. Shodno tome moraju biti

laki i jednostavni za održavanje, napravljeni od visokokvalitetnih materijala, a istovremeno i dizajnerski atraktivni, intelektualno inspirativni i stimulativni. Za dečje vrtiće se čak preporučuju vedre i vesele boje. Glatki podovi su najpraktičniji za ove namene, jer se najlakše održavaju, a imaju i opuštajući efekat i donose osećaj svežine i čistoće u prostore u koje su položeni.

Naravno, podovi za vrtiće, škole i univerzitete moraju da poseduju ateste o negorivosti, kao i visok nivo elektroprovodljivosti kako bi se zaštitila oprema i tehnika koja se koristi u obrazovne i naučno-istraživačke svrhe. Kako deca u najranijem uzrastu najveći deo vremena provedu igrajući se na podu, podovi za vrtiće bi trebalo da spadaju u red toplih podnih obloga.

Dakle, postavili smo zahteve koje podovi u školstvu i zdravstvu treba da zadovolje, a sada bi valjalo odgovoriti na pitanje: koji podovi to mogu?

Na prvom mestu su svakako homogene PVC podne obloge, napravljene od sintetičkog polimera polivinilhlorida, pri čemu se reč „homogene“ odnosi na homogenost poprečnog preseka. Ovi podovi su zapravo smeša PVC-a i punioca i habajući sloj kod ove vrste podova je ceo poprečan presek, pri čemu otpornost na habanje zavisi od odnosa PVC-a i punioca, te je pod koji ima veći udeo PVC-a kvalitetniji i otporniji.

Poliuretanski površinski premaz sprečava prianjanje prljavštine i pojednostavljuje održavanje. Specijalnim tretmanima se površinama daju antimikotična i anntibakterijska svojstva što je zahtev objekata u školstvu i zdravstvu.

Posebna grupa homogenih PVC podnih obloga su elektroprovodljive PVC obloge koje se najčešće koriste u prostorijama sa osetljivom elektronskom opremom poput operacionih sala, intenzivne nege, rendgen soba i soba sa drugim aparatima za medicinsku dijagnostiku, prostorija za servere i kompjutere, te prostorija sa većim brojem elektronskih uređaja. Sem zdravstvenih ustanova, svoju primenu ovi podovi nalaze i u školama i na univerzitetima i vrtićima. Elektroprovodne PVC podne obloge se pričvršćuju za podlogu odgovarajućim elektroprovodnim lepkom sa mrežom bakarnih traka i spajanjem na uzemljenje na svakih 30 m2.

Navedeni predsloj provodi elektrictet sa podne obloge na lepak, a on dalje na predpremaz sa koga bakarna traka odvodi elektrictitet na uzemljenje. Prilikom instalacije poda, temperatura podne obloge, podloge i lepka treba da bude ujednačena.

Ovakve podne obloge su jednostavne i lake za održavanje, veoma otporne na habanje i hemikalije, imaju atest za negorivost, a dostupne su u više boja, premda je zbog tehnologije izrade dizajn donekle ograničen.

Heterogene PVC obloge se proizvode nešto drugačije, odnosno sloj-po-sloj tehnologijom. Ukoliko im je donji sloj penast onda je reč o toplim podovima, a ukoliko nije onda govorimo o kompakt PVC podu. Penasti sloj služi kao termička i zvučna izolacija. Dizajn se dobija štampom na površini ili dodatnom obradom koja može dodati teksturu. Za razliku od homogenih PVC podova kod kojih je ceo poprečni presek habajući sloj, kod heterogenih je to samo završni PVC sloj koji se nanosi preko štampe. Što je ovaj sloj deblji, to je pod otporniji na habanje. Poliuretanski premaz koji ide kao završna obrada olakšava održavanje. Tehnologija izrade dozvoljava gotovo neograničene mogućnosti u pogledu dizajna.

Gumeni podovi takođe zadovoljavaju tražene standarde i imaju izuzetna mehanička, akustična, ekološka i protivklizna svojstva. Ovi podovi su dominantno prirodnog porekla, odnosno osnovna i preovlađujuća sirovina je prirodni kaučuk. Zbog njegovih svojstava ovi podovi su prirodno otporni na razvoj bakterija, buđi i gljivica. Mogu da se proizvode i u antistatik varijanti.

Marmoleum je takođe najvećim delom prirodni materijal koji, zapravo, predstavlja linoleum sa finijom granulacijom i koji je presvučen zaštitnim slojem. Upravo taj zaštitni sloj (tzv. topshield) i daje dodatni kvalitet ovim podnim oblogama. Veoma je dugovečan, otporan na opterećenje i habanje, nudi mogućnost za reparaciju, nema vidljive spojeve (vari se), bakteriostatičan, mikostatičan i antistatičan je sa dobrim akustičnim osobinama, te protivklizan, što ga čini optimalnim rešenjem za bolnice, škole, vrtiće.

Kao što se može videti iz svega navedenog, savremene tehnologije u proizvodnji podova svakodnevno pronalaze sve bolja rešenja i u stanju su da odgovore i najveće izazove koji se pred njih postave.

Autor teksta: Isidora Gordić

Prethodni tekstACO Freestyle rešetke – Sloboda dizajna u linijskom odvodnjavanju
Sledeći tekstInteresantan koncept vinil podova