Proizvod: lignoluks vodeni lakovi za parket

U prethodnom broju časopisa Podovi naveli smo na šta je sve potrebno obratiti pažnju prilikom primene Lignoluks lakova na bazi rastvarača. Iako su prethodno navedeni lakovi najzastupljenija i najtraženija grupa proizvoda, vodeni lakovi polako nalaze svoje mesto na tržištu. Iz tog razloga smo se odlučili da Vam u ovom broju pored Lignoluks vodenih sistema prikažemo i pojedinosti na koje treba obratiti pažnju kako bi primena vodenih lakova bila uspešna.

Dobro se informišite

– Potrudite se da nabavite što više informacija o Lignoluks vodenim lakovima i uz pomoć prospekata odaberete pravi sistem kojim ćete zaštiti parket;
– Pažljivo pročitajte uputstvo o upotrebi koje se nalazi na ambalaži ili u prospektu, da biste sprečili moguće greške tokom rada;
– Ukoliko je potrebno potražite savet tehničko komercijalnog servisa.

Odabrali ste proizvod, ali pre početka…

– Preračunajte površinu koju treba da lakirate, kako biste nabavili dovoljnu količinu proizvoda čime smanjujete dodatne troškove usled naknadne kupovine ili neželjenog viška;
– Pripremite, u zavisnosti od vrste proizvoda koji ste odabrali, odgovarajući alat i svu pomoćnu opremu. Koristite uvek čist i suv alat (špahtla, četka, valjak, posuda za sastavljanje laka);
– Za nanošenje Lignoluks vodenih lakova za parket koristite valjke za vodorazredive lakove;
– Proverite da li su ispunjeni uslovi primene:

√  Vlažnost drveta 8-10%,
√ Temperatura radnog prostora 18-22°C,
√ Relativna vlažnost vazduha 60-75%,
√ Temperatura podloge ne sme biti niža od 12°C;

– Lakovi kojima se lakira moraju biti temperirani na temperaturu radnog prostora;
– Vreme sušenja zavisi od temperature i relativne vlažnosti vazduha;
– Lakove pre nanošenja svakog novog sloja dobro promešajte. Ukoliko lak nije dobro promešan, može doći do neujednačenog izgleda i sjaja površine;
– Lignoluks proizvode ne mešajte sa proizvodima drugih proizvođača, jer može doći do nepodnošenja i lošeg izgleda laka.

Pripremite podlogu za lakiranje

– Kao i kod lakova na bazi organskih rastvarača, pravilna priprema podloge je neophodan preduslov za kvalitetnu zaštitu parketa. Priprema podloge podrazumeva brušenje i čišćenje;
– Površinu parketa prebrusite brusnim papirom N°36-40, zatim N°60-80. Nakon toga nanesite Lignoluks masu za fugovanje parketa kako biste popunili fuge i manja oštećenja parketa;
– Lignoluks masu za fugovanje pomešanu sa piljevinom nanesite duplom špahtlom u 1 sloju po celoj površini parketa koja treba da bude čista i suva. Ukoliko su spojevi veći posle sušenja prvog sloja ponovite postupak fugovanja;
– Nakon sušenja parket prebrusite brusnim papirom N°100-120 ili 150 i detaljno očistite.

Lakiranje parketa Lignoluks vodenim lakovima za parket

Lignoluks tabela 1
Tabela 1.

– Lakirajte suvu i dobro pripemljenu podlogu;
– Nanesite 1 sloj Lignoluks vodenog osnovnog laka za parket;
– Nakon propisanog vremena sušenja osnovni lak prebrusite brusnim papirom N°150-180 (ručno brušenje) ili N°180-220 (mašinsko brušenje) i površinu detaljno očistite korišćenjem usisivača;
– U zavisnosti od mehaničkog opterećenja kojem će biti izložen pod, željenog izgleda i stepena sjaja nanesite 2-3 sloja jednog od završnih Lignoluks vodenih lakova za parket, Tabela 1. Slojevi završnog laka se međuslojno bruse brusnim papirom N°180-240 (ručno brušenje) ili N°180-220 (mašinsko brušenje) nakon propisanog vremena sušenja. Preporučeni sistemi dati su na Slici 1.

Lignoluks slika 1
Slika 1.

Važno za primenu Lignoluks vodenih lakova

– Lignoluks osnovni vodeni lak se ne razređuje;
– Pre sastavljanja i upotrebe dvokomponentnih vodenih lakova, pojedinačne komponente (A i B) dobro promešajte;
– Posebnu pažnju obratiti prilikom sastavljanja Lignoluks vodenih polumat i mat lakova, jer su skloni ostavljanju mekanog taloga na dnu ambalaže koji se mešanjem lako homogenizuje sa ostatkom laka;
– Obavezno poštujte preporučeni odnos sastavljanja definisan na ambalaži i vreme upotrebljivosti smeše;
– Preporučujemo Vam sastavljanje manjih količina smeše, naročito u letnjim mesecima;
– Očvršćivač (komponenta B) uvek dodajte u lak (komponenta A) polako i uz neprestano mešanje, jer u suprotnom može doći do stvaranja gel čestica;
– Lignoluks završni vodeni lakovi, ukoliko je potrebno, mogu se razrediti sa maksimum 5% hladne i čiste vode;

I na kraju…

– Za održavanje – ,,brisanje“ parketa, u periodu od tri nedelje nakon lakiranja parketa, ne koristiti hemijska sredstva i vodu!

TEHNIČKA PODRŠKA

Svim korisnicima Lignoluks linije proizvoda na raspolaganju je usluga tehničke podrške.