Lakiranje kao iz snova

Parket je ozbiljna i velika investicija da bi se olako shvatilo njegovo postavljanje i lakiranje i da bi se dobijanje željenog izgleda prepustilo slučaju. Lep i postojan izgled parketa može Vam obezbediti samo kvalitetan sistem zaštite. Dvokomponentni lakovi za parket, na bazi rastvarača, predstavljaju najzastupljeniju grupu proizvoda u oblasti dekoracije i zaštite parketa. Ono što Lignoluks lakove izdvaja, iz mnoštva sličnih proizvoda, je vrhunski kvalitet i odličan vizuelni efekat.

Samo profesionalnom i pravilnom primenom može se postići željeni efekat i potvrditi visok kvalitet proizvoda. Iz tog razloga smo odlučili da Vam u ovom tekstu navedemo na šta je sve potrebno obratiti pažnju kako bi lakiranje bilo uspešno.

Dobro se informišite

Potrudite se da nabavite što više informacija o Lignoluks proizvodima i uz pomoć prospekata odaberete pravi proizvod kojim ćete zaštiti parket; Pažljivo pročitajte uputstvo o upotrebi koje se nalazi na ambalaži ili u prospektu, da biste sprečili moguće greške tokom rada; Ukoliko je potrebno potražite savet tehničko komercijalnog servisa.

Odabrali ste proizvod, ali pre početka…

 • Preračunajte površinu koju treba da lakirate, kako biste nabavili dovoljnu količinu proizvoda čime smanjujete dodatne troškove usled naknadne kupovine ili neželjenog viška;
 • Pripremite, u zavisnosti od vrste proizvoda koji ste odabrali, odgovarajući alat i svu pomoćnu opremu. Koristite uvek čist i suv alat (špahtla, četka, valjak, posuda za sastavljanje laka);
 • Za nanošenje Lignoluks laka za parket visokog sjaja koristite četke od prirodnih vlakana, a za nanošenje Lignoluks laka za parket polumat i Lignoluks extra laka za parket visokog sjaja/polumat koristite valjke od mikrofibera, velura ili mohera;
 • Proverite da li su ispunjeni uslovi primene:
  • Vlažnost drveta 8-10%,
  • Temperatura radnog prostora 15-25°C i
  • Relativna vlažnost vazduha 40-70%;
 • Lakovi kojima se lakira moraju biti temperirani na temperaturu radnog prostora;
 • Vreme sušenja zavisi od temperature i relativne vlažnosti vazduha;
 • Lakove pre nanošenja svakog novog sloja dobro promešajte. Ukoliko lak nije dobro promešan, može doći do neujednačenog izgleda i sjaja površine;
 • Lignoluks proizvode ne mešajte sa proizvodima drugih proizvođača, jer može doći do nepodnošenja i lošeg izgleda laka.

Pripremite podlogu za lakiranje

–    Da biste obezbedili kvalitetnu zaštitu, jedan od uslova je da površina parketa bude pravilno pripremljena, što podrazumeva brušenje i čišćenje;
–    Površinu parketa prebrusite brusnim papirom N°36-40, zatim N°60-80.  Nakon toga nanesite Lignoluks masu za fugovanje parketa kako biste popunili fuge i manja oštećenja parketa;
–    Lignoluks masu za fugovanje pomešanu sa piljevinom nanesite duplom špahtlom u 1 sloju po celoj površini parketa koja treba da bude čista i suva. Ukoliko su spojevi veći posle sušenja prvog sloja ponovite postupak fugovanja;
–    Nakon sušenja parket prebrusite brusnim papirom  N°100-120 ili 150 i detaljno očistite.

Lakiranje parketa Lignoluks lakovima za parket

–    Lakirajte suvu i dobro pripemljenu podlogu;
–    Nanesite 1 sloj Lignoluks osnovnog laka za parket (jednokomponentnog ili dvokomponentnog);
–    Nakon propisanog vremena sušenja osnovni lak prebrusite brusnim papirom N°150-180 i površinu detaljno očistite korišćenjem usisivača;
–    U zavisnosti od željenog izgleda i stepena sjaja nanesite 2-3 sloja jednog od završnih Lignoluks lakova za parket, Tabela 1. Slojevi završnog laka se međuslojno bruse brusnim papirom N°150-180 nakon propisanog vremena sušenja.

Važno za primenu Lignoluks lakova

–    Pre sastavljanja i upotrebe, pojedinačne komponente (A i B) dobro promešajte;
–    Posebnu pažnju obratiti prilikom sastavljanja Lignoluks osnovnih i polumat lakova, jer su skloni ostavljanju mekanog taloga na dnu limenke koji se mešanjem lako homogenizuje sa ostatkom laka;
–    Obavezno poštujte preporučeni odnos sastavljanja definisan na ambalaži i vreme upotrebljivosti smeše;
–    Preporučujemo Vam sastavljanje manjih količina smeše, naročito u letnjim mesecima;
–    Očvršćivač (komponenta B) uvek dodajte u lak (komponenta A);
–    U letnjim mesecima i uslovima povišene temperature u već pripremljenu smešu laka možete dodati max 5% Lignoluks razređivača, kako biste omogućili adekvatno razlivanje laka;
–    Prilikom primene Lignoluks polumat završnih lakova, preporučujemo da se u lak, pripremljen za završni sloj, doda max 5% Lignoluks razređivača bez obzira na temperaturu radnog prostora.

I na kraju…

–    Za održavanje – ,,brisanje“ parketa, u periodu od tri nedelje nakon lakiranja parketa, ne koristiti hemijska sredstva i vodu!

lignoluks lakovi za parket tabela
Tabela 1. Lignoluks završni lakovi za parket