Naslovna Lepkovi i lakovi

Lakiranje kao iz snova

damirLepkovi i lakovi---10 avgusta, 2011
lakiranje kao iz snova

Parket je ozbiljna i velika investicija da bi se olako shvatilo njegovo postavljanje i lakiranje i da bi se dobijanje željenog izgleda prepustilo slučaju. Lep i postojan izgled parketa može Vam obezbediti samo kvalitetan sistem zaštite. Dvokomponentni lakovi za parket, na bazi rastvarača, predstavljaju najzastupljeniju grupu proizvoda u oblasti dekoracije i zaštite parketa. Ono što Lignoluks lakove izdvaja, iz mnoštva sličnih proizvoda, je vrhunski kvalitet i odličan vizuelni efekat.
Samo profesionalnom i pravilnom primenom može se postići željeni efekat i potvrditi visok kvalitet proizvoda. Iz tog razloga smo odlučili da Vam u ovom tekstu navedemo na šta je sve potrebno obratiti pažnju kako bi lakiranje bilo uspešno.

Dobro se informišite

–    Potrudite se da nabavite što više informacija o Lignoluks proizvodima i uz pomoć prospekata odaberete pravi proizvod kojim ćete zaštiti parket;
–    Pažljivo pročitajte uputstvo o upotrebi koje se nalazi na ambalaži ili u prospektu, da biste sprečili moguće greške tokom rada;
–    Ukoliko je potrebno potražite savet tehničko komercijalnog servisa.

Odabrali ste proizvod, ali pre početka…

lakovi za parket–    Preračunajte površinu koju treba da lakirate, kako biste nabavili dovoljnu količinu proizvoda čime smanjujete dodatne troškove usled naknadne kupovine ili neželjenog viška;
–    Pripremite, u zavisnosti od vrste proizvoda koji ste odabrali, odgovarajući alat i svu pomoćnu opremu. Koristite uvek čist i suv alat (špahtla, četka, valjak, posuda za sastavljanje laka);
–    Za nanošenje Lignoluks laka za parket visokog sjaja koristite četke od prirodnih vlakana, a za nanošenje Lignoluks laka za parket polumat i Lignoluks extra laka za parket visokog sjaja/polumat koristite valjke od mikrofibera, velura ili mohera;
–    Proverite da li su ispunjeni uslovi primene:
    Vlažnost drveta 8-10%,
    Temperatura radnog prostora 15-25°C i
    Relativna vlažnost vazduha 40-70%;
–    Lakovi kojima se lakira moraju biti temperirani na temperaturu radnog prostora;
–    Vreme sušenja zavisi od temperature i relativne vlažnosti vazduha;
–    Lakove pre nanošenja svakog novog sloja dobro promešajte. Ukoliko lak nije dobro promešan, može doći do neujednačenog izgleda i sjaja površine;
–    Lignoluks proizvode ne mešajte sa proizvodima drugih proizvođača, jer može doći do nepodnošenja i lošeg izgleda laka.

Pripremite podlogu za lakiranje

–    Da biste obezbedili kvalitetnu zaštitu, jedan od uslova je da površina parketa bude pravilno pripremljena, što podrazumeva brušenje i čišćenje;
–    Površinu parketa prebrusite brusnim papirom N°36-40, zatim N°60-80.  Nakon toga nanesite Lignoluks masu za fugovanje parketa kako biste popunili fuge i manja oštećenja parketa;
–    Lignoluks masu za fugovanje pomešanu sa piljevinom nanesite duplom špahtlom u 1 sloju po celoj površini parketa koja treba da bude čista i suva. Ukoliko su spojevi veći posle sušenja prvog sloja ponovite postupak fugovanja;
–    Nakon sušenja parket prebrusite brusnim papirom  N°100-120 ili 150 i detaljno očistite.

Lakiranje parketa Lignoluks lakovima za parket

–    Lakirajte suvu i dobro pripemljenu podlogu;
–    Nanesite 1 sloj Lignoluks osnovnog laka za parket (jednokomponentnog ili dvokomponentnog);
–    Nakon propisanog vremena sušenja osnovni lak prebrusite brusnim papirom N°150-180 i površinu detaljno očistite korišćenjem usisivača;
–    U zavisnosti od željenog izgleda i stepena sjaja nanesite 2-3 sloja jednog od završnih Lignoluks lakova za parket, Tabela 1. Slojevi završnog laka se međuslojno bruse brusnim papirom N°150-180 nakon propisanog vremena sušenja.

Važno za primenu Lignoluks lakova

lignoluks lakovi za parket–    Pre sastavljanja i upotrebe, pojedinačne komponente (A i B) dobro promešajte;
–    Posebnu pažnju obratiti prilikom sastavljanja Lignoluks osnovnih i polumat lakova, jer su skloni ostavljanju mekanog taloga na dnu limenke koji se mešanjem lako homogenizuje sa ostatkom laka;
–    Obavezno poštujte preporučeni odnos sastavljanja definisan na ambalaži i vreme upotrebljivosti smeše;
–    Preporučujemo Vam sastavljanje manjih količina smeše, naročito u letnjim mesecima;
–    Očvršćivač (komponenta B) uvek dodajte u lak (komponenta A);
–    U letnjim mesecima i uslovima povišene temperature u već pripremljenu smešu laka možete dodati max 5% Lignoluks razređivača, kako biste omogućili adekvatno razlivanje laka;
–    Prilikom primene Lignoluks polumat završnih lakova, preporučujemo da se u lak, pripremljen za završni sloj, doda max 5% Lignoluks razređivača bez obzira na temperaturu radnog prostora.

I na kraju…

–    Za održavanje – ,,brisanje“ parketa, u periodu od tri nedelje nakon lakiranja parketa, ne koristiti hemijska sredstva i vodu!

lignoluks lakovi za parket tabela
Tabela 1. Lignoluks završni lakovi za parket

TEHNIČKA PODRŠKA
Svim korisnicima Lignoluks linije proizvoda na raspolaganju je usluga tehničke podrške.
Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica oko korišćenja proizvoda pozovite službu Tehničkog servisa:
tel. 011/ 32 17 289.

Prethodni tekstPodloge za teniske terene
Sledeći tekstČišćenje i održavanje podova od linoleuma, PVC-a i plute