Lideri održivog razvoja – Treća konvencija 21 april 2015, Zrenjanin