KORAK PO KORAK – UPUTSTVO, za pravilno postavljanje pločica i savetima za održavanje

KAKO URADITI?

Kod postavljanja keramičkih pločica potrebno je raditi po važećim standardima. Završni radovi u građevinarstvu, IZVOĐENJE KERAMIČARSKIH RADOVA. Tehnički uslovi SRPS U.F2.011. Izvođači radova je važno da se pridržavaju zahteva standarda prilikom pripreme podloge, izvođenja radova i odabira materijala za ugradnju.

1. PRIPREMA PODLOGE

Podloga za postavljanje pločica mora biti nosiva, bez pukotina, čista i ravna. Neravnine se najpre moraju zatvoriti zidnim ili podnim zaprivnim sredstvima, a zatim tretiraju impregnacijskom emulzijom za pločice. Tačnu specifikaciju načina upotrebe i primene treba koristiti prema predlogu proizvođača.

Ukoliko je primena kod podova većih površina, i / ili sa izraženim prelazima između prostorija u istom nivou, obavezno treba obratiti pažnju na dilatacione fugne ili lajsne.

Uglovi postavke keramičkih pločica
Foto: Zorka-keramika / Uglovi postavke keramičkih pločica
Zorka-keramika Uglovi postavke keramičkih pločica
Foto: Zorka-keramika / Uglovi postavke keramičkih pločica

2. PLANIRANJE POSTAVLJANJA

Pre polaganja složite nijanse, eventualno fine razlike i podatke o dimenzijama tj.kalibrima na pakovanjima. Ovi podaci moraju da budu podudarni na svim kutijama. Postavljajte uvek naizmenično najmanje iz tri ili više kutija.

Ton pločice

Ton pločice je identifikovan na pakovanju i označava male razlike u intezitetu boje ili strukture površine. Kako bi sprečili problem sa tonovima na jednoj površini neophodno je uvek proveriti na kutiji da uvek imate isti ton, ne uzimati pločice iz jedne kutije i koristiti pločice iz više kutija iako su istog tona. U obavezi ste da prilikom ugradnje “I” klase pločica u jednu prostoriju ugradite proizvod istog kalibra i nijanse – tona.

Uvek proveriti ton na potpuno osvetljenom prostoru ili na dnevnoj svetlosti.

Postavljanje pločica kao imitacija prirodnih materijala

Unapređenjem i razvojem tehnologije izrade pločica i uvođenjem digitalne štampe koja doprinosi prirodnijem izgledu dezena oslonjenih na različite prirodne materijale tipa drveta, mermera, kamena, betona I slično, ova tehnologije štampe doprinela je mogućnostima izrade različitih lica (paterna). Ovako izrađene pločice pri postavljanju nema potrebe sklapati u kontinuirane šare, već da se vrši nasumično postavljanje, koje upravo ide u prilog tom prirodnijem utisku.

Foto: Zorka-keramika / Keramičke pločice
Foto: Zorka-keramika / Keramičke pločice

Identifikacija dimenzija pločica – kalibra pločica

Kalibri su definisani kao odstupanje po dužini i širini od nominalne dimenzije prema standardu EN 14411, gde odstupanje može biti zavisno od vrste i tipa pločica od 0,5% do 1%. Prilikom odabira i lepljenja pločica posebna pažnja se mora na identifikaciju kalibra pločice koji je identifikovan i objašnjen tabelarno na pakovanju, gde se moraju koristiti pločice istog kalibra, a samo u izuzetnim slučajevima koristiti susedni kalibri.

NAPOMENA: Reklamacije se ne uvažavaju na ugrađene pločice.

Pozicioniranje

Prilikom postavljanja u pravom uglu izravnajte prvi red prema zidarskom koncu, ili lenjiru.

Za polaganje na pod postavite lenjir ili zidarski konac koji ćete postaviti na sred prostorije paralelno sa bočnim zidovima. Zatim nastavite sa radom, uvek u radu na prednjoj strani. Molimo obratite pažnju na prihvatanje dilatacionih spojnica koje su u betonu i malterisanim delovima. Specijalno napolju je potrebno stvarati mala polja. Kod dijagonalnih postavljanja najpre se određuje uzdužna i poprečna osa prostorije, a između njih se odredi ugao od 45o. Uzduž oznake ugla se redovi pločica postavljaju ravno, a pored uzdužnih i poprečnih osa dijagonalno.

Za postavljanje pločica na zid neophodno je obezbediti vertikalnu upravnost površine na pod i dobro odmeriti početnu visinu pločica kako bi se u slučaju postavljanja pločica do plafona iskoristile cele pločice bez sečenja, što se može primeniti i kod postavljanja pločica do željene visine. Postavljanje vršite uvek od dole prema gore. Ovo će vam pomoći i kod usklađivanja i praćenja fuga na susednim zidovima.

Pri kupovini uvećati količinu za 10-15%.

Postavljanje pločica pravoguonog oblika

Pločice se mogu postavljati i na smicanje, ali maksimalno do 30% dužine i/ili širine.

Foto: Zorka-keramika / Slaganje pločica
Foto: Zorka-keramika / Slaganje pločica

Nije preporučljivo postavljanje pločica bez fuge ili smicanjem na 50%. Pločice pravougaonog oblika treba da budu blago izdignute sredine, s tim da se na svim pločicama koje se ugrađuju mora ponavljati stepen zakrvljenosti.

Foto: Zorka-keramika / Slaganje pločica
Foto: Zorka-keramika / Slaganje pločica

primenljivo za pločice u dimenzijama 18,6×46,5 / 30×60

 

 

 

3. LEPLJENJE PLOČICA

Lepak za pločice

Prilikom ugradnje neophodno je koristiti lepak koji odgovara nameni i pločicama koje se ugrađuju, a prema preporuci i specifikaciji proizvođača. Lepak za pločice se meša tako da bi nastala homogena masa, nakon čega se lepak nanosi nazubljenom gletericom na površinu. Pripremljen lepak ne sme imati gruba zrna ili sadržati nehomogenizovane suve delove. Nazubljenje gleterice se reguliše prema veličini pločica.

Foto: Zorka-keramika / Lepak za pločice
Foto: Zorka-keramika / Lepak za pločice

*kod lepljenja gres porcellanato pločica na zid obavezno je korišćenje odgovarajućih kvalitetnih lepkova

Postavljanje pločica se obavlja laganim utiskivanjem lepka na površinu, a zatim i na pločicu, nakon čega se pločica pozicionira i niveliše kucanjem gumenim čekićem, ili korišćenjem klinova i sistema za nivelaciju. Pločice se ne smeju otresati na podlogu. Prilikom polaganja pridržavajte se širine fugne koju je dao proizvođač, mi preporučujemo 2mm za zidne i 3mm za podne pločice. Kao pomoćno sredstvo koristi se krstić za postavljanje pločica.

4. FUGOVANJE

FUG MASA

Foto: Zorka-keramika / Fugovanje
Foto: Zorka-keramika / Fugovanje

Posle potpunog učvršćivanja lepka na pločicama, potrebno je početi sa fugovanjem podloge. Umešajte samo onoliko fug mase, koliko možete za navedeno vreme da uradite. Materijal zatim ravnomerno rasporedite po podlozi, a uz pomoć gumene gleterice. Dokle god je fug masa sveža, može se njen grubi ostatak ukloniti.

Pločice moraju biti postavljene na podlogu sa fugnama od min 2mm za zidne i od min 3mm širine za podne kako bi se obezbedilo pravilno zaptivanje. Fugne treba da budu ispunjene do vrha, u nivou sa površinom pločica, čime se štiti ivica pločica prilikom prelazka npr. vozila, paletnih viljuškara, ili pomeranja neobezbeđenih tereta.

 

U slučaju prehrambene industrije, gde su zahtevi izričiti u pogledu higijene, otpornosti na hemijske proizvode, fizički otpor za prolaz vozila i veoma često prisustvo vode ili vlage, potrebno je koristiti epoksidne smole. Za potrebe industrije može se koristiti vrsta fugni koje zahtevaju veći stepen otpora. Da biste započeli fugovanje potrebno je da se u potpunosti učvrsti malter ili lepak koji se koristi pri lepljenju pločica.

Upotreba dilatacionih spojnica preporučuje se u opcionim smernicama, za šta je potrebno poštovati sve vrste strukture, podovi, zidne obloge, itd., sa ciljem da apsorbuju širenje i skupljanje pločica, neravnomerne pozicioniranje, torzione sile, temperature promene, itd. Postavljene pločice moraju se podudarati sa fleksibilnim spojevima podne površine. Ove spojnice se moraju zatvoriti koristeći materijal koji odgovara mehaničkim i hemijskin uslovima kojima će površina biti izložena.

OBRATITI PAŽNJU: Mesta naleganja fugni treba očistiti, a pri tom ne koristiti sredstva koja u sebi sadrže ulja i masti.

5. ČIŠĆENJE

Keramička galanterija (keramičke pločice, dekorisane pločice-dekori i listele) različitih dimenzija su keramički elementi koji služe za dekorisanje zidnih i podnih površina.

Molimo Vas da se prilikom ugradnje pridržavate “Tehničkih uslova za izvođenje keramičkih radova“ SRPS.U.F2.011. Nakon zaptivanja, površinu fugne treba izglačati i ostatke maltera treba ukloniti iz pločica sa navlaženom krpom.

Često ispiranje i menjanje vode potrebno je radi boljeg rezultata čišćenja. Nakon perioda od 24 sata, temeljno čišćenje treba vršiti sa mešavinom univerzalnih rastvarača i tople vode, isključivo prema uputstvu proizvođača sredstva koja se koriste.

Foto: Zorka-keramika / Mašinsko pranje i održavanje keramičkih pločica
Foto: Zorka-keramika / Mašinsko pranje i održavanje keramičkih pločica

Za mehaničko čišćenje mogu se koristiti mašine opremljene sa rotacionim četkama i dozatorima sredstava za čišćenje.

Deterdžente koji ostavljaju površinski sloj voska ili masti ne treba koristiti, jer to omogućava prljavštini da se zadrži na površini i može imati negativan uticaj na protivklizna svojstva pločica.

Foto: Zorka-keramika / Pranje i održavanje keramičkih pločica
Foto: Zorka-keramika / Pranje i održavanje keramičkih pločica

Na osnovu načina izrade i materijala koji se koriste za aplikaciju postoje sledeće vrste listela i dekora:

  • listele i dekori ukrašeni keramičkim bojama i staklom
  • listele i dekori ukrašeni bojama, staklom i plemenitim metalima (zlato, platina) ili keramičkim listerom

Posle fugovanja površine sa delova gde su ugrađene pločivce listele ili dekorisane pločice-dekori, potrebno je pažljivo ukloniti višak mase za fugovanje, da bi se keramička galanterija zaštitila od abrazivnog delovanja mase za fugovanje.

Foto: Zorka-keramika / Lepljenje keramičkih pločica
Foto: Zorka-keramika / Lepljenje keramičkih pločica

POSEBNO JE POTREBNO PAŽLJIVO ODRŽAVATI LISTELE I DEKORE KOD KOJIH SU ZA DEKORISANJE KORIŠĆENI PLEMENITI METALI I KERAMIČKI LISTERI.

Prilikom čisćenja odmah nakon ugradnje, kao i kod kasnijeg održavanja NE SMEJU SE UPOTREBLJAVATI abrazivna i agresivna sredstva za čisćenje (varikina, sona kiselina …)

Kupac će preuzeti rizik, ukoliko dođe do oštećenja, ako se ne pridržava preporuka za ugradnju i održavanje keramičke galanterije.

Za sva pitanja i konsultacije uvek smo Vam dostupni putem:

INFO FREE PHONE 0800 360 361

www.zorka-keramika.rs
ZORKA-KERAMIKA d.o.o.
Bul. Mihaila Pupina 10v/1/114, 11000 Beograd
Fabrika keramičkih pločica u Šapcu – Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Republika Srbija
T. +381 15 361 000
E. keramika@zorka-keramika.rs
W. www.zorka-keramika.rs

Prethodni tekstPopularno i moderno – Da li mogu podne pločice na zid?
Sledeći tekstOtvoren Mapei trening centar
A. Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Republika Srbija T. +381 15 361 000 E. keramika@zorka-keramika.rs