Kvalitet proizvoda iz EU

POČELO JE PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, NASTAVILO SE ZDRAVSTVENIM IZVEŠTAJIMA, A SMATRAM DA JE VREME DA SE SKRENE PAŽNJA I NA GRAĐEVINSKE MATERIJALE, ISTI PROIZVODI POJEDINIH PROIZVOĐAČA NISU ISTOG KVALITETA ZA NAŠE TRŽIŠTE I ZA TRŽIŠTE EU. IZ MOG VIŠEDECENIJSKOG RADNOG ISKUSTVA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA, OVA ANALIZA SE PRVENSTVENO ODNOSI NA KOMERCIJALNE PODNE OBLOGE I HIDROIZOLACIONE MEMBRANE.

Detaljna analiza bi bila opširna, navešću osnovne razloge nastanka kao i načine kako da se to eliminiše. Jako je bitno što se ovakve analize više ne smatraju dnevno-političkim komentarima jer su ovo činjenice iza koje stoji istorijska distanca od više od 15 godina.

Poznato je da je polazna osnova ostvarivanje većeg profita, a tržište Srbije je bilo „obrađeno“ sledećim redosledom:

  • uništavanje domaće proizvodnje
  • urušavanje državnih instituta, laboratorija i naučno-istraživačkih organizacija
  • nezainteresovanost državnih organa u kontaktima sa pravim industrijalcima i proizvođačima
  • državnom politikom pravljenja mikro i malih preduzeća
  • ne primenjivanje jedinstvenog standarda o kvalitetu (u javnim nabavkama se traže interni (neretko i izmišljeni) atesti od strane proizvođača)
  • „kontrola“ državnih projekata preko podobnih „licenciranih“ projektanata koji uprojektuju proizvode po prethodnoj „obradi“ …

Kao rezultat svega imamo da su u državi Srbiji gotovo uništene građevinske kompanije, svetski poznate i priznate kroz kapitalne investicije, zbog favorizovanja tačno određenih multinacionalnih kompanija. Posledica svega je da smo pretplatili mnoge investicione projekte, dobijene kredite „morali“ da potrošimo na tačno određene proizvode i još više zadužili državu. To nije bila tržišna ekonomija.

Posebno bi istakao da su ukinuta i/ili se nesprovode, više od 10 godina, merenja radioaktivnosti uvezenih proizvoda. Bilo bi poželjno da nadležne inspekcije sprovedu merenja radioaktivnosti na ugrađenim materijalima, pogotovo u bolnicama i školama. Nažalost, naša sredina je kontaminirana u toku NATO agresije i to bi trebao da bude razlog više da prag tolerancije za ovu vrstu zagađenja bude nula. Vrlo je dvosmisleno kada na nekim proizvodima pročitamo da je od „prirodnih“ i „zelenih“ materijala.

Naše preduzeće i kompanija koju zastupamo ima jasan cilj i način poslovanja, poštovati pravila. Ne treba biti dubokouman, dovoljno je pogledati rezultate razvoja Češke države kojoj, u ovom trenutku, nedostaje preko 100.000 radnika.

Ovakav pristup nam je doneo stabilno poslovanje, mnogo manji profit i miran san.

Dragan Unčanin, dipl.maš.ing.
„DRAUN-3“ d.o.o.
Generalni zastupnik kompanije

Prethodni tekstOtvoren 55. Sajam nameštaja u Beogradu. „Podovi“ u hali 4.
Sledeći tekstREHAU podno grejanje – Grejanje fudbalskih terena