Prednosti i nedostaci WPC dekinga

Kompozitne podne obloge, odnosno kompozitni deking, popularni WPC, izrađen je od mešavine plastike i ostataka drveta, tzv. drvenih vlakana, što ga čini dosta otpornijim.

Kompozitni deking je vizuelno najsličniji drvetu, ali zahteva daleko manje po pitanju održavanja i dugotrajniji je, u čemu i leži njegova popularnost. Tako naziv WPC od složenice wood – plastic composites ustvari i jeste kompozit drveta i plastike, jer je kao materijal sastavljen od mešanja drveta i plastike i time uzima ono najbolje od oba, s tim što njihov odnos može biti različit, što zavisi od proizvođača. Od podjednakog udela oba materijala u ovoj mešavini, njihov odnos može ići čak do 90 posto jednog u odnosu na 10 posto drugog materijala, a karakteristike kompozitnog materijala direktno zavise i od udela drveta, odnosno plastike.

Kompozitni materijal WPC izrađen je od drveta i plastike, a sastojci su mu piljevina i drvena vlakna, polietilen, propilen, kompatibilizator, stabilizatori i veziva, zaštitna sredsta protiv vlage i vatre, boja i UV stabilizatori.

Ovaj materijal se dobija tako što se drvo izlaže termičkoj obradi, gde se na visokim temperaturama postiže gotovo zanemariv nivo vlage od 1%. U sledećoj fazi nivo vlage drveta se metodom vodene pare vraća, što dovodi do visoke otpornosti drveta i time ono postaje minimalno vodopropusno, stabilno i izdrživo, a pri tome dobija i izolacijska svojstva. Proces proizvodnje obavlja se u dve faze. U prvoj se mešaju drvene čestice sa plastičnim sastojcima i dodacima, nakon čega se proizvod oblikuje. Finalni proizvod koji tom prilikom nastaje je deking sistem u obliku drvenih ploča ili dasaka.

Zahvaljujući procesu proizvodnje i kombinovanjem materijala, deking WPC sistemi važe za naprednije od drveta po pitanju kvaliteta, stabilnosti oblika, otpornosti na atmosferske uticaje kao što su velike razlike u temperaturama, vlaga, zatim na fizička oštećenja i dr.

Varmont doo / WPC deking za terasu
foto: Varmont doo / WPC deking za terasu

U WPC spoju, drvo je to koje daje stabilnost i čvrstinu, dok plastika predstavlja vezivni element. Prednosti ovakve veze su otpornost na pukotine, a samim tim i povećana higijena u odnosu na samo drvo. Takođe, za razliku od drveta, kod WPC obloga nema pojave trnja i rascepa drveta, podloga je u potpunosti kompaktna, a time je i laka za održavanje. Ovakav spoj materijala nije neotporan na truljenje i ne zahteva dodatno održavanje.

Za razliku od samog drveta, WPC nije potrebno premazivati uljem ili drugim zaštitnim sredstvima, boja se vremenom ne menja i osim ušteda u finansijama koje nemanje potrebe za stalnim održavanjem pruža, ovaj materijal je i dugotrajniji. Takođe, ukoliko je materijal od kvalitetnog i proverenog proizvođača, potpuno je bezbedan i neškodljiv za okolinu i korisnike. Ono u čemu se još razlikuje ovaj materijal tj. kompozit u odnosu na čisto drvo je njegova struktura u kojoj nema nepravilnosti, razlika, čvorova, različitih boja, veličina i slično. Istina, nalik je na drvo, ali tako obrađena da bude uniformna i veće otpornosti.

Soho WinTech podovi, WPC deking podovi
Foto: Soho WinTech podovi, WPC deking podovi

Naravno, svaki materijal ima svoje prednosti i mane pa tako i ovaj. Ukoliko je podloga tako postavljena da nije redovno izložena sunčevim zracima, tj. ako se nalazi u senci, može doći do pojave buđi. Ipak, taj problem je lako rešiv, jednostavnim redovnim čišćenjem i održavanjem higijene ili, pak, nekim neagresivnim sredstvima ukoliko se buđ i pojavi. Iako ova obloga ne menja boju na način na koji drvo to radi usled premaza, ona može izbledeti vremenom ako je stalno izložena suncu, što treba uzeti u obzir pri kupovini i odabiru boje. Takođe, usled udela plastike u kompozitnom materijalu, može se javiti i termičko rastezanje, za razliku od čistog drveta, o čemu treba voditi računa pri ugradnji.

S jedne strane drvo je prirodni materijal i kao takav ekološki najprihvatljiv, ali s druge strane, njegovim korišćenjem uzrokuje se i osiromašavanje prirode u bogatstvu drveta, što u pojedinim delovima sveta već uzima veoma ozbiljne posledice.

WPC JE MATERIJAL koji se u kom god odnosu sastoji svakako i od plastike, ali njegove reciklažne mogućnosti zavise upravo od procenata tih plastičnih sastojaka u kompozitu. Ipak, ovaj materijal spada u ekološke jer se u njegovoj izradi koriste ostaci drveta iz industrije, a često i reciklirana plastika.

Autor teksta: Ljubica Slavković, M. Arch.