KASI Betonska slivnička tela

KASI je najveći češki proizvođač poklopaca za šahte, uličnih rešetki, penjalica za šahte i betonskih slivničkih tela.

Na dizajn slivnika utiče četiri glavna faktora:

  1. Konstrukcija sa ili bez taložnika
    2. Priključeni tip cevovoda za odvod vode
    3. Korišćeni adapter – dimenzija rešetke
    4. Ukupna visina slivnika
KASI Betonska slivnička tela

1. Slivnici bez taložnika treba da imaju korpu za otpad unutar rama. Za to su predviđeni BU41… – delovi različitog dizajna namenjeni za izlazni deo.

Slivnici sa taložnikom nemaju korpu za otpad i moraju se čistiti pomoću jedinice za izvlačenje taloga. Delovi BU42 – donji sklop sa taložnikom i BU3A.., BU43D – konekcioni delovi u različitom dizajnu su namenjeni za ovakve slivnike.
2. Odvod je proizveden tako da može imati elastičnu zaptivnu gumu za različite tipove cevi.

3. Odabir rešetke uslovljava izbor delova gornjeg otvora. Postoje otvori BU45C, BU45B, BU5D i otvor sa nivelirajućim prstenom P10A kreiran za otvore 50/50 (npr. KM12) i KM11RD. Postoji i tranzitni deo BUK11A i nivelišući prsten BUP10B kreiran za otvore promera 30/50 (KM18P i KM03).

4. Preporučena je i upotreba središnjih sekcija BU46A, BU46B i BU6D kako bi se povećala visina slivnika.

Orbal Corp logo

ORBAL CORP d.o.o.
Tikveška 17, 11000 Beograd
T. +381 11 407 39 03
M. +381 63 618 107
M. +381 64 113 09 04
office@orbalcorp.com
www.orbalcorp.com

Prethodni tekstČuva funkcionalnost objekta i štiti od površinskih voda
Sledeći tekstVreme je za igru – Gumene ploče idealne za dečija igrališta