SPORTFIX®CLEAN – Sistem za filtriranje mikroplastike sa terena sa veštačkom podlogom

HAURATON ima sigurno i efikasno rešenje za filtriranje i zadržavanje čestica mikroplastike: U sistemu za odvodnjavanje i filteru u kanalu SPORTFIX CLEAN, čestice male veličine 0,45 µm (0,00045 mm) pouzdano se filtriraju pomoću supstrata filtera Carbotec 60. Podloga od filtera sastoji se od prirodnih, neorganskih komponenti. Upotreba SPORTFIX CLEAN-a je važna mera za smanjenje mikroplastike u vodama, okeanima i životnoj sredini. Dimenzionisanjem usklađenim sa pravilima postižu se kapaciteti zadržavanja od preko 95%.

HAURATON nudi poseban asortiman proizvoda za stadione i sportske terene, osmišljene prvenstveno za potrebe sportskih objekata. Kanali od reciklirane plastike su dizajnirani tako da sprečavaju ventualne povrede sportista.

Hauraton SPORTFIX CLEAN radi po principu površinske filtracije: ne zadržavaju se samo najmanje četice plastike (> 0,45 mm) na površini filtera, već i zagađivači sadržani u taložnoj vodi (mineralne supstance kao što su čestice peska i gline i organske komponente, npr. kao lišće, polen i trave). Osim toga, zagađivači kao što su teški metali ili ugljovodonici i ugljovodonici mineralnih ulja se filtriraju. U odnosu na površinsko oticanje sa dimenzionisanjem usklađenim sa pravilima, postiže se učinak čišćenja od preko 98%.

Sistem za filtriranje mikroplastike sa terena sa veštačkom podlogom

Ne samo da površinska voda koja teče sa igrališta i zagađena je mikroplastikom, već se i veći delovi mikroplastike, koji se tokom igre transportuju do ivice polja pouzdano detektuju duž terena. Voda se sakuplja, filtrira i odvodi u izliv iz kanala.

93 % padavina (dizajn u skladu sa pravilima) presreće se kroz odvodni kanal SPORTFIX CLEAN. Preostalih 7 % se ispušta preko sabirnog i prelivnog šahta u sabirno okno. U sabirnom oknu se nalazi posebna kanta za hvatanje čestica koja je obložena geotekstilom. Ovo takođe čisti vodu koja ulazi u sabirno okno nefiltrirana u slučaju velikih padavina.

SPORTFIX CLEAN
Sistem se sastoji od filter kanala SPORTFIX CLEAN. Osim filterskog kanala sa supstratom koji okružuje ivicu igrališta, mogu se ugraditi i drugi proizvodi za sakupljanje čestica mikroplastike.

Sistem takođe radi tokom jakih kiša i prirodno se suši. To znači da kanalski filter nije stalno napunjen akumulacijom vode, sprečavajući na taj način zaostale zagađivače i klice. Voda pročišćena SPORTFIX CLEAN-om može se koristiti za navodnjavanje igrališta ili zelenih površina, čime se štedi vredna voda za piće.

Više na sledećem videu: 

hauraton logo

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13, 76437 Rastatt, Germany
Boris Kovač
M +381 60 356 0025
boris.kovac@hauraton.com
Miloš Arnaut
M +381 60 356 0024
milos.arnaut@hauraton.com

www.hauraton.rs