Kako različite vrste podova reaguju na podno grejanje?

Tržište danas je takvo da sve više ističe podno grejanje iznad alternativnih rešenja zagrevanja prostora u vidu radijatora. Međutim, ugradnja podnog grejnog sistema u samostalni projekat zgrade zavisi od nekoliko faktora. S tim u vezi, Nigel Sanger, tehnički direktor kompanije JG Speedfit, koja je specijalista podnog grejanje, istražuje kako različite vrste podova reaguju na podne grejne sisteme.

Podno grejanje

Podno grejanje, kako mokro, tako i suvo, kompatibilno je za instalaciju sa velikom većinom podnih sistema ukoliko ima dovoljno prostora na raspolaganju. Međutim, tip poda ne utiče na ukupnu performansu sistema.

Podno grejanje
Slika 2 – Podno grejanje

Podne obloge

Važno je razumeti pogodnosti različitih podnih obloga i kako one utiču na zagrevanje, toplotni izlaz, energetsku efikasnost i ukupnu efektivnost sistema. Podne površine sa niskom toplotnom otpornošću, keramikom i kamenom, često su poželjne vrste podnih obloga za ugradnju podnog grejanja.

Ukoliko planirate da ugradite podno grejanje na nekim od ponuđenih podnih površina, trebate imati na umu da će se zahtevati rešenje košuljice, što znači da će cevi morati biti smeštene u košuljice na vrhu spratne izolacije. Budite sigurni da će se košuljica proširiti i uspostaviti kontakt sa toplotom.

Privilegija podnog grejanja
Slika 3 – Privilegija podnog grejanja

Postoji zabluda da su svi drveni podovi vrlo kompatibilni sa sistemima podnog grejanja. U već gotovim projektima će se koristiti čvrst ili laminiran parket, koji ima različitu gustinu i mehaničku snagu.

Vlažnost poda

Važno je uzeti u obzir vlagu ukoliko se postavi drvena podna površina. Kao prirodni materijal, drvo upija vlagu, a to može osušiti drvo spolja, izazivajući skupljanje u panelima ili formiranje praznine između podnih dasaka. Zbog toga je važno proceniti vlažnost poda pre same ugradnje , kao i potrebnu količinu zagrevanja za datu prostoriju. Toplotu treba ograničiti na 27ºC.