Podno grejanje – Prijatno, komforno, energetski štedljivo

Postoji puno dobrih razloga zašto su sistemi površinskog grejanja, a pre svega podnog grejanja, postali nezaobilazni deo savremene gradnje.

Nasuprot uobičajenim grejnim telima, površinsko grejanje obezbeđuje ravnomernu raspodelu toplote, a to podstiče dobar osećaj, uz istovremenu uštedu energije.

Velika primena apanelnih sistema je zabeležena tek u skorije vreme. Naime, pored nedostatka literature, neiskustva projektanata u njihovom projektovanju, kao i nešto viših investicionih troškova u odnosu na klasične sisteme grejanja, često se u praksi srećemo sa nekoliko zabluda, u vezi sa opravdanošću primene ovog načina grejanja:

  1. Podno grejanje nije zdravo jer izaziva podizanje prašine sa poda —› Velika zabluda jer, sa jedne strane, brzina strujanja vazduha u prostoriji je minimalna, a sa druge strane, mnogo lakše se održava higijena u prostorijama jer nema nepristupačnih mesta;
  2. Podno grejanje nije zdravo jer izaziva proširenje krvnih sudova na nogama —› Velika zabluda koja je stvorena u praksi zbog lošeg projektovanja temperature poda.

Prema standardu temperatura poda u zoni boravka ne sme da pređe 29°C, čime se postiže minimalna razmena toplote sa ljudskim telom. Sistemi površinskog grejanja greju na osnovu niske i ujednačene temperature grejnih površina uz blago i ugodno energetsko zračenje. Za razliku od statičkih sistema grejanja, na ovaj način se uspostavlja ravnoteža zračenja energije između čoveka i površina koje ograničavaju prostoriju i postiže se optimalan osećaj ugodnosti. Sistemi su inertniji, ali znatno ekonomičniji.

Zbog visokog udela energije zračenja kod sistema površinskog grejanja, osećaj ugodnosti se uspostavlja u slučaju površinskog grejanja već pri znatno nižim temperaturama vazduha u prostoriji. Isti osećaj ugodnosti kao, na primer, kod radijatorskog grejanja, postiže se već na temperaturama vazduha u prostoriji od 18 do 19°C, tako da se utrošak energije na godišnjem nivou smanjuje od 6 % do 12 %. Kod podnog grejanja se posebno ističe temperaturski profil vazduha u prostoriji, koji je veoma sličan idealnom, za razliku od temperaturnog profila kod sistema radijatorskog grejanja (slike 1.1 -1.3).

REHAU podno-grejanje grafikonSlika 1.1 Idealna temperaturna kriva
Slika 1.2 Temperaturna kriva kod podnog grejanja
Slika 1.3 Temperaturna kriva kod radijatorskog grejanja

Uzevši u obzir i to da se velika snaga grejanja postiže i sa niskim temperaturama u polaznom vodu, zaključak je da su sistemi površinskog grejanja idealni u kombinaciji sa toplotnim pumpama, gasnim kondenzacionim kotlovima ili termičkim solarnim sistemima.
Pored ekonomskih prednosti, panelni sistemi grejanja predstavljaju higijenski i estetski bolje rešenje.

Sa higijenskog aspekta su bolje rešenje zbog minimalnog kretanja prašine u prostoriji, a održavanje higijene panela lakše. Kako se čak i do 70% energije razmeni zračenjem, brzina kretanja vazduha u prostoriji je mala, što ima za posledicu da je raznošenje prašine minimalno. Samim tim, ovi sistemi se posebno preporučuju kod objekata sa visokim higijenskim zahtevima ili u kojima borave osobe sa osetljivim disajnim putevima.

mnogo lakše se održava higijena u prostorijama
Rehau d.o.o.

Estetski gledano, sistemi površinskog grejanja dozvoljavaju korisniku slobodno uređenje prostorije, a arhitektama pružaju slobodu pri projektovanju. U obdaništima, školama, bolnicama, domovima za brigu o starijim osobama, panelni sistemi imaju značajnu prednost u odnosu na ostale statične sisteme grejanja, jer smanjuju opasnost od povreda.

Sve češće se u praksi pokazuje da kod novogradnje akcenat sa grejanja prelazi na hlađenje, što je sa jedne strane posledica klimatskih promena, a sa druge višeg nivoa kvaliteta gradnje, gde se primenom odgovarajućih termoizolacionih materijala specifično toplotno opterećenje u grejanju svodi na vrednosti ispod 50 W/m².

Mogućnost primene panelnih sistema grejanja i u režimu hlađenja nudi jedno celovito sistemsko rešenje – jedan sistem dve funkcije. Panelna hlađenja, kao i u režimu grejanja, nude vrhunski komfor, a upravo zahvaljujući prenosu toplote putem zračenja. Efekat “promaje”, odnosno strujanja hladnog vazduha kod ovih sistema ne postoji.

Dobro osmišljenom automatikom sistema može da se izvuče maksimalni efekat hlađenja preko poda, zida ili plafona.

Rehau d.o.o.
Rehau d.o.o.

Vreme rada uređaja za kontrolu vlage u prostoru (odvlaživači, fan-coil jedinice ili obični klima split sistemi) se kod dobro isprojektovanih sistema svodi na minimum.

 

www.rehau.com

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci,
T. +381 11 3770 301
F. +381 11 3770 319
W. www.rehau.rs
W. www.rehau.com