Izolujemo od temelja do krova

Adekvatna, dobro projektovana i izvedena hidroizolacija apsolutni su preduslov zdravog funkcionisanja jednog objekta, njegove dugotrajnosti, održivosti i svega što ima veze sa pravilnom gradnjom i prijatnim boravkom u prostoru. O njima se mora voditi računa, dobro informisati, pravilno ih projektovati i uraditi ono što se često zanemari: pravilno ih izvesti.

Hidroizolacija krova – Ravan zeleni krov

 • Koristi se u sistemima sa ekstezivnom vegetacijom.
 • Upotrebljava se na stambenim i poslovnim objektima.
 • Estetski izgled.
 • Proizvodnja kiseonika.
 • Smanjuje nivo buke i do 50 decibela.
 • Smanjuje nivo zagađenja.
 • U zavisnosti od zahteva zelenog krova hidroizolacija može biti jednoslojna ili višeslojna.

Hidroizolacija temelja – Ukopan objekat

 • Postavljanje horizontalne hidroizolacije na podložni beton.
 • Brza i jednostavna ugradnja.
 • Podloga ravna, otprašena, glatka, očišćena.
 • Vlažnost podloge ispod 4%.
 • Priključak na horizontalnu hidroizolaciju mora biti neočišćen i čist pre izvođenja vertikalne hidroizolacije.
 • Voditi računa o pravilnom spoju horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
 • Zaštita vertikalne hidroizolacije.
 • Izvodi se jednoslojna ili višeslojna hidroizolacija u zavisnosti od samog zahteva objekta, geomehaničkih karakteristika tla.
 • Zaštita horizontalne hidroizolacije PE folijom, geotekstilom ili mršavim betonom.

Fragmat S sistem – Hidroizolacija zelenih krovova

 1. AB ploča izvedena s betonom u padu min 2%
 2. BITULIT, bitumenski premaz za hidroizolaciju
 3. KONDORFLEX AL 4, bitumenska traka sa aluminijumskom folijom
 4. XPS ili EPS 150 (120)
 5. IZOSELF P3, samolepljiva bitumenska traka
 6. IZOFLEX P5 FLL, bitumenska traka za zeleni krov
 7. Razdvajajući sloj (poliesterski filc 500 g/m2)
 8. Vegetacijski sloj
Hidroizolacija zelenih krovova
Fragmat S sistem – Hidroizolacija zelenih krovova

Fragmat S sistem – Temeljna hidroizolacija

 1. Nabijeno temeljno tlo
 2. Podložni beton
 3. BITULIT, bitumenski premaz za hidroizolaciju
 4. KONDROFLEX P4 PLUS, bitumenska traka
 5. KONDROFLEX P4 PLUS, bitumenska traka
 6. Mršavi beton kao zaštita hidroizolacije
 7. AB ploča
Hidroizolacija zelenih krovova
Fragmat S sistem – Temeljna hidroizolacija

Fragmat S logo

FRAGMAT S d.o.o.
Branka Erića 7, 22240 Šid
T. +381 22 710 666
M. +381 62 8026 889
Distributivni centar
Surčinska 11f, 11000 Beograd
T: +381 11 2260 129
office@fragmat.rs
www.fragmat.eu