Hauraton je isporučio kanale na objektu LIDL u Beogradu

Hauraton je isporučio kanale na prvom objektu LIDL, u Vojvođanskoj ulici u Beogradu.

Kanali su ugrađeni na samom ulasku na parking i razgraničavaju ulični saobraćajnicu od ulaska na parking. Za ovu namenu su ugrađeni kanali od betona ojačanog vlaknima Hauraton FASERFIX SUPER 150 Tip 01 sa FASERFIX SUPER 150 liveno-gvozdenom GUGI mrežastom rešetkom za klasu opterećenja E600.

Ova rešetka ima prednost u odnosu na klasične rebraste rešetke, jer sprečava „preletanje“ vode preko rebara rešetke, i samim tim ima bolju upojnu moć.

lidl
Foto: HAURATON / LIDL Supermarket u Vojvođanskoj ulici u Beogradu

hauraton logo

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13, 76437 Rastatt, Germany
Boris Kovač
M +381 60 356 0025
boris.kovac@hauraton.com
Miloš Arnaut
M +381 60 356 0024
milos.arnaut@hauraton.com

www.hauraton.rs