Drvo čuva drvo od vatre? Kako?

Drvo, mnogo puta smo se uverili, predstavlja jedan od najstarijih građevinskih materijala koji poslednjih godina dobija sve više na značaju. Ovu tvrdnju dokazuju i sve brojniji projekti koji ga, tradicionalno, stavljaju u prvi plan. Nedavno je drvo proglašeno arhitektonskim materijalom XXI veka, a sam ovaj period proglašen je za „početak drvene ere“.

Pored svih svojih prednosti drvo kao prirodni materijal ima i nedostatke, a najveći je taj što je zapaljivo i lako gori. Zbog ovoga je osmišljeno puno vrsta zaštite za ovaj materijal u vidu premaza, menjana su svojstva drveta i sl. Sada se otišlo i karak dalje i napravljen je novi premaz upravo od ovog materijala – drveta. Razvili su ga naučnici sa VTT Technical Research Centre iz Finske, a rešenje uključuje nanocelulozu, odnosno materijal koji se sastoji od mikroskopskih celuloznih vlakana dobijenih od drvene pulpe.

Proizvedena korišćenjem patentirane tehnologije poznate kao HefCel (High-Consistency Enzymatic Fibrillation of Cellulose) dobijena nanoceluloza jeste nalik gelu i prema tvrdnjama naučnika ima 10 puta veći sadržaj čvrstih komponenti u odnosu na slične materijale. Kada se primeni na drvo, na koje nanoceluloza prirodno prijanja, veoma dobro se formira nepropusna barijera koja sprečava da kiseonik dođe do površine drveta, a to automatski znači da je mala verovatnoća da se drvo zapali.

Smatra se da premaz može biti posebno efektan kada se pomeša sa pigmentom, a zatim nanosi na drvo raspršivanjem ili bojenjem.

Početne serije premaza na bazi HefCel-a su se dobro pokazale tokom laboratorijskih testova tokom kojih je razvijen energetski efikasan proizvodni proces. Naučnici trenutno rade na poboljšanju procesa, čineći ga jednostavnijim, ali istovremeno i još efikasnijim.