Da li tepih može da bude vertikalan?

Dizajneri iz Raw Edges-a, sa sedištem u Londonu, raspoređuju na stotine traka od tkanine, stvarajući tako jednu neobičnu i interesantnu atmosferu u prostoriji. Horizontalne drvene ploče su pod uglom tako da se uzorci tkanina ne preklapaju. Preko njih se postavljaju tekstilne trake u različitim bojama koje su savijene u rolnu. Kada se trake okače, čitava konstrukcija podseća na vertikalni crep i krovnu konstrukciju koja odaje utisak trodimenzionalnosti.

Kompanija Raw Edges

Raw Edges koristi selekciju dvadeset različitih tekstila da bi napravio 1500 traka koje okružuju stalak, koji se zove „Picnic“. Picnic je nastao kao inspiracija pikniku u začaranom šumskom okruženju. Kompaniju su osnovali izraelski dizajneri Yael Mer i Shay Alkalay, nakon što su diplomirali 2006. godine.

Primarni fokus je na pretvaranju dvodimenzionalnih pločastih materijala u funkcionalne forme.

Konstrukcija „Picnic“-a

Samo postolje konstrukcije je izgrađeno od dva elementa: drvenih elemenata i tekstilnih traka koje vise sa plafona. Velika tekstilna instalacija dostiže impresivnu skalu zahvaljujući Vrbi, iz koje crpi inspiraciju. Trodimenzionalni prostor koji je stvoren, omogućava posetiocima da uđu u intimnije unutar same sobe.

Dizajn u današnje vreme prevazilazi svaku granicu očekivanog. Oduzima dah i utiče na lepši i kvalitetniji osećaj boravka u preuređenoj prostoriji. Skoro je pa nezamislivo  da u 21. veku živimo tradicionalno i konvecionalno. Razne inovacije i svakodnevne modne tendencije, ne dozvoljavaju da se vreme zaustavi a trenutak zamrzne, već ubrzano zauzimaju važan deo u životu pojedinca i  njegovom okruženju, koje kasnie bitno utiče na komfornost i ekonomičnost boravka u prostorijama.