Priprema podne obloge sprečava loše performanse

Profesionalni monteri podova pažljivo planiraju i pripremaju specifikaciju i redosled radova. Ovim je omogućena veća efikasnost u radu, poštovanje rokova, i održavanje obostranog, zadovoljavajućeg raspoloženja kako kupaca, tako i proizvođača.

Svaki posao instalacije započinje u skladištu gde se dobija sva dokumentacija za posao koji se izvodi na licu mesta.

Plan podne obloge

Plan podne obloge se sastoji iz proporcionalne skice ili crteža dela poda na koji se postavlja obloga.

Organizovanje alata

Izborom pravog alata i opreme uvek ste na strani bezbednosti. Pomeranje rolne poda i drugih teških objekata po sobi, može dovesti do oštećenja poda, ukoliko se ne vodi računa.

Ključ uspeha instalacije obloga poda je u dobroj vezi između podloge i preliva. Betonski podovi moraju biti čvrsti, mehanički spremni, čisti i bez zagađivača. Preliv se dobro promeša mehaničkom bušilicom i sipa na pripremljenu podlogu, a potom ujednačava do očvršćavanja.

Poznata je činjenica da podne konstrukcije i podne obloge moraju da odgovaraju različitim funkcijama u objektima i prostorijama, s obzirom na to da su često izložene velikim mehaničkim opterećenjima. Podne konstrukcije i obloge moraju biti projektovane da izdrže velika opterećenja nastala usled saobraćaja. Od izuzetnog je značaja da se prilikom planiranja i izvođenja podne konstrukcije i obloge uzimaju u obzir i fizičke potrebe.

Potrebno je uzeti u obzir i estetski aspekt polaganja podova. Kako bi zadovoljio odgovarajuće zahteve materijala, kao i zahteve klijenta, profesionalni podopolagač mora biti upoznat sa najnovijim tehničkim dostignućima koja se obavljaju u brojnim standardima, tehničkim listovima i direktivama.