Akustički komfor u zgradama – Akustik Term E700 (VIDEO)

Akustik Term E700, višenamenski porozni apsorber zvuka, kompanija Tritonex d.o.o. proizvodi u vidu filcanog tepiha od fino raščešljanih pamučnih vlakana povezanih smolom. Akustik Term E700 dolazi u debljinama od 1, 2 i 3 cm, a standardne dimenzije su 1090 x 920 mm. Ono što izdvaja ovaj proizvod u odnosu na konkurentske su rezultati ispitivanja koji ovaj proizvod čine najboljim materijalom na tržištu za upotrebu u sistemu plivajućih podova.

ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIJE

Radi dokazivanja akustičkih karakteristika, stručnjaci sa Instituta IMS su nedavno merili vrednost udarne buke u novom objektu Kraljevih Čardaka na Kopaoniku gde je ugrađen AKUSTIK TERM.

Ispitivanje izolacije od zvuka udara međuspratnih konstrukcija u objektu rađena su na tavanici bez plivajućeg poda (tzv. gola tavanica) i tavanici sa plivajućim podom u koji je ugrađen AKUSTIK TERM debljine 1 cm.

Presek slojeva podne konstrukcije sa plivajućim podom i spoj sa zidom
Presek slojeva podne konstrukcije sa plivajućim podom i spoj sa zidom

Merenje je rađeno taping mašinom. Tokom merenja pet tegova mase 0,5 kg padaju u ravnomernom ritmu svaki po dva puta u sekundi. Nivo udarnog zvuka dobija se merenjem nivoa zvuka u donjoj prostoriji, kada se u gornjoj prostoriji međuspratna konstrukcija pobuđuje takozvanom taping mašinom.

Stručnjaci sa Instituta IMS su nedavno merili vrednost udarne buke u novom objektu Kraljevih Čardaka na Kopaoniku
Akustik Term E700

USLOVI ISPITIVANJA

Ispitivanje izolacije od zvuka udara izvršeno je u zatečenom stanju tavanica između izabranih prostorija, uključujući i zatečeno stanje prostorija.

Za ispitivanje su izabrane sledeće pozicije:
– Tavanica između pomoćnih prostorija (ostava za sobaricu) na 2. spratu i u potkrovlju PK1 kao reprezent tavanice bez plivajućeg poda
– Tavanica između dnevnih soba apartmana br. 19 na 2. spratu i apartmana br. 26 u potkrovlju PK1 kao reprezent tavanice sa plivajućim podom u koji je ugrađen Akustik Term debljine 1 cm

Stručnjaci sa Instituta IMS su nedavno merili vrednost udarne buke u novom objektu Kraljevih Čardaka na Kopaoniku
Akustik Term E700

REZULTATI ISPITIVANJA

Normalizovani nivo zvuka udara tavanice između pomoćnih prostorija (ostava za sobaricu) na 2. spratu i u potkrovlju PK1 kao reprezent tavanice bez plivajućeg poda (tzv. gola tavanica) iznosi L’nw = 92 dB

Normalizovani nivo zvuka udara tavanice između dnevnih soba apartmana br. 19 na 2. spratu i apartmana br.26 u potkrovlju PK1 kao reprezent tavanice sa plivajućim podom u koji je ugrađen uzorak AKUSTIK TERM debljine 1 cm iznosi L’nw = 61 dB

Ispitivanje pokazuje da je Akustik Term E700 odlično rešenje
Ispitivanje pokazuje da je Akustik Term E700 odlično rešenje

Tavanica ZADOVOLJAVA poboljšanu zvučnu izolaciju, izmerena vrednost odstupa u povoljnom smeru (za nivo zvuka udara za 8dB ili niže).

Tritonex logo

TRITONEX d.o.o.
Srete Mladenovića 2, 34000 Kragujevac
T. +381 34 301 565
office@tritonex.rs
www.tritonex.rs