Za veći komfor života uz nemačke električne grejne kablove kompanije SOBEL

U toku zimskih meseci, čest razlog povreda ljudi i oštećenja vozila je klizanje na trotoaru ili putu na kome postoji sloj leda, posebno ako su pod nagibom. Čišćenje i održavanje ovih pristupnih ruta je nekada veoma zahtevan posao. Grejni kablovi postavljeni ispod staze za pešake do ulaznh vrata ili puta od ulice do vaše garaže obezbediće ne samo da na njima nema snega i leda, već i da budu suvi.

Sprečavanje oštećenja na krovovima i olucima

Veća količina snega na krovu može opteretiti samu konstrukciju. Opasnost se ne nalazi samo u tome. Jedan od čestih problema sa nagomilanim snegom je njegovo klizanje sa krova zbog pojave tankog otopljenog sloja između snega i krovne obloge, koji tada prouzrokuje lom oluka, ali i česta podlivanja i prodor vode u unutrašnost objekta.

Neretko dolazi i do pojave leda na i u olucima, posebno u danima kada je viša dnevna temperatura praćena njenim brzim padom pri kraju dana. Odlamanje oluka usled težine ledenica i pucanje zaledjenih oluka su tada česta pojava.

Sobel led na oluku
foto: Sobel d.o.o.

Sve se ovo može sprečiti jednostavnim i ekonomičnim postavljanjem samoregulišućih grejnih kablova u konstrukciju krova, kao i njihova montaža u samim olucima.

Izbegnite oštećenja od mraza u ekonomskom dvorištu, okućnici, terasi ili bašti, smanjite troškove veterinara, sačuvajte biljke i povećajte prinose

Zima nije laka. Hladno tlo na mestu gde zimi borave životinje, potpuno zamrznuta voda baštenskog jezerceta ili smrzavanje pojilica za životinje može imati neugodne posledice po živi svet i samu infrastrukturu, a sve se to može lako izbeći malim ulaganjem.

Zamrznute vodovodne cevi ili kanali za odvodnjavanje, krovovi opterećeni snegom, zaleđeni pristupi ili podovi su stalni problemi zimi na svim objektima za gajenje životinja – od kućica za domaće ljubimce, do štala. Sa grejnim kablovima se njihovi podovi mogu lako zagrejati, što je posebno važno za mlade i osetljive životinje. Ukoliko se postave na cevi za dovod pijaće vode, izbegnuće se svaka mogućnost njihovog pucanja i time i oštećenje objekata.

zamrznuta voda na slavini
foto: Sobel d.o.o.

Grejni kablovi se mogu sa uspehom koristiti u baštovanstvu i hortikulturi

Lako je postaviti grejni kabal ispod najosetljivijih delova travnjaka ili cvetnih leja sa nežnim biljkama. U hladnim staklenicima, plastenicima i verandama, oni mogu biti rešenje na koje se možete pouzdati u zaštiti vaše kolekcije biljaka ili kao potpora nesmetanom uzgoju tokom cele godine, direktnim grejanjem tla. Infrastruktura za zalivanje se veoma jednostavno štiti samoregulišućim grejnim kablovima od smrzavanja u svim tačkama i time se obezbeđuje nesmetano funkcionisanje.

Veoma interesantna primena grejnih kablova u voćarstvu i vinogradarstvu je postavljanje kablova na granama i stablima voćaka i čokotima vinove loze, čime se oni štite od ranih mrazeva, koji su na našim prostorima najčešći razlog smanjenog prinosa, pa čak i potpunog izostanka roda u nekim godinama.

grejni kablovi u bastovanstvu
foto: Sobel d.o.o.

Zaštita od smrzavanja u objektima sa niskom unutrašnjom temperaturom

Poseban problem mogu predstavljati hladnjače kod kojih pored zagrevanja zidova, treba voditi računa i o zagrevanju tla kod ulaza, gde dolazi do stvaranja leda na površini, u toku cele godine, te je proklizavanje mašina i ljudi na tim mestima najčešći razlog havarija i povreda. Naročito bitan detalj je i zagrevanje zaptivnih traka na vratima kako bi one ostale fleksibilne i time obezbedile dihtovanje i lagano otvaranje i zatvaranje vrata bez oštećenja.

Održivi, efikasani i klimatski neutralni

Danas je moguća individualna proizvodnja zelene električne energije (solarno ili vetrom) u toku cele godine, čak i na mestima gde nema zvanične elektrodistributivne mreže. Ovde je upotreba rešenja za električno grejanje posebno isplativa, jer Sobel ima rešenja sa sistemima grejača sa skladištenjem električne energije, kao i pouzdane kontrolere zavisne od temperature. Energija se sa našom opremom troši samo kada je to apsolutno neophodno, te je tako potrošnja energije svedena na minimum.

sobel logo

SOBEL d.o.o.
Ustanička 125-i, 11050 Beograd – Šumice
+381 11 3087 507
+381 11 3087 064
office@sobel.rs
www.sobel.rs

Prethodni tekstSistem za renoviranje „pločica na pločicu”
Sledeći tekstUmetnost tišine – Izolacija protiv buke