Vibbet – Evropski standard za kontrolu kvaliteta

U svetlu postizanja kontinuiteta kvaliteta u svakodnevnom praćenju proizvoda Vibbet je formirao deo koji se bavi potrebnim testiranjem u sklopu same fabrike.

Na atestiranoj i uskladjenoj opremi uz adekvatan kadar Vibbet svakodnevno prati kvalitet svojih proizvoda poredeći ih sa standardima:

  • SRPS EN 1338
  • SRPS EN 1339
  • SRPS EN 1340
  • JUS U.N1.100

Ovim evropskim stаndаrdima utvrđuju se mаterijаli, svojstvа, zаhtevi i metode ispitivаnjа zа neаrmirаne cementno-betonske blokove zа popločаvаnje, ivičnjake i blokove za zidanje koji su predmet proizvodnog programa firme Vibbet.

Ovаj evropski stаndаrd se primenjuje nа prefаbrikovаne betonske blokove zа popločаvаnje i vezne elemente zа pešаčke zone, kolovoze i krovne pokrivаče, kаo što su pešаčke stаze, šetаlištа, biciklističke stаze, pаrkirаlištа zа аutomobile, puteve, аutoputeve, industrijskа područjа (uključujući i dokove i luke), popločаvаnje vаzduhoplovnih površinа, аutobuske stаnice i benzinske pumpe.

U okviru interne labaratorije za ispitivanje, a u svrsi postizanja kontinuiteta u kvalitetu, u skladu sa zakonski definisanom regulativom, vrši se kontrola kvaliteta vibropresovanih betonskih proizvoda po sledećim osnovama:

  • Uskladjenost dimenzija sa deklarisanim vrednostima
  • Verifikаcijа vizuelnih аspekаtа
  • Određivаnje ukupnog upijаnjа vode
  • Merenje čvrstoće pri zаtezаnju cepаnjem

Vibropresovani betonski elementi proizvedeni u pogonima kompanije Vibbet zadovoljavaju standarde definisane važećim zakonskim regulativama. Što potvrđuju i atesti o kvalitetu izdanih od strane akreditovanih institucija. Elementi koji svojim geometrijskim ili teksturalnim karakteristikama ističu pogodnosti prema određenim uticajima koji se odnose na kvalitet vibropresovanih betonskih elemenata označeni su sledećim simbolima:

Vibbetov simbol za otpornost na smrzavanje i soli
Vibbetov simbol za otpornost na smrzavanje i soli

1. Otpornost na smrzavanje i soli

Naši proizvodi su postojani na nepovoljne vremenske uticaje. VIBBET ispituje otpornost svih proizvoda na smrzavanje i soli u akreditizovanim prostorijama instituta, a sve u skladu sa propisanim normama i u potrebnom vremenskom roku. Proizvodi se ispituju kroz 28 ciklusa smrzavanja-otapanja, izloženi ekstremnim vremenskim uslovima, gde naša projektovana receptura dolazi do izražaja i odoleva agresivnom nagrizanju soli.

Velika pažnja posvećena ovoj kategoriji omogućila je da površine popločane proizvodima iz Vibbet proizvodnog pogona odolevaju uticaju jakih i oštrih zima i traju kroz vreme. Po sistemu „dela govore“ najbolja referenca je istrajnost površina na prostorima poput Sjenice, Požege, Zlatibora, Kopaonika, kao i Herceg Novog, Budve, Tivta, gde su uticaji mraza i soli dosta izraženi.

Simbol za otpornost na habanje
Simbol za otpornost na habanje

2. Otpornost elemenata na habanje

Svima poznata kategorija otpornosti elemenata na habanje u proizvodnom programu VIBBET-a zaokupila je veliku pažnju… pri metodama ispitivanja otpornosti elemenata na habanje moze se uočiti da prevashodni uticaj na postojanost i kvalitet imaju struktura i karakter završnog sloja. I upravo je ovo pozicija gde Vibbet poklanja najveću pažnju. Pravilnim odabirom materijala, recepturi, umečanosti, tehnici nanošenja, održavanja…

Elementi proizvedeni u Vibbet pogonima u kratkom vremenskom periodu postižu čvrstoće i do 60 N/mm2
Simbol čvrstoće elemenata

3. Čvrstoća elemenata

Čvrstoća vibropresovanih betonskih ploča određuje se metodom cepanja i jedan je od bitnih parametara koji definišu kvalitet i otpornost elemenata na prihvatanje opterećenja. Metoda za fleksibilne kolovozne konstrukcije omogućuje da debljine betonskih elemenata budu dosta manje nego kod monolitno izlivenih površina. Elementi proizvedeni u Vibbet pogonima u kratkom vremenskom periodu postižu čvrstoće i do 60 N/mm2

Pod normalnim uslovima korišćenja, prefabrikovani betonski blokovi obezbeđuju zadovoljavajuću otpornost na klizanje/proklizavanje tokom svog radnog veka
Simbol protivkliznosti

4. Otpornost na klizanje

Pod normalnim uslovima korišćenja, prefabrikovani betonski blokovi obezbeđuju zadovoljavajuću otpornost na klizanje/proklizavanje tokom svog radnog veka, pod uslovom da se održavaju na uobičajen način i pod uslovom da najveći deo agregata koji su skloni prekomernom poliranju nije izložen na gornjoj strani.

U proizvodnim pogonima Vibbet koriste se isključivo renomirani proizvođači pigmenata koji u svojoj deklaraciji sadrže postojanost svojih proizvoda na UV zrake
Simbol zaštite od UV zračenja

5. Otpornost na UV zračenje

Primenom raznih evropskih i domaćih standarda Vibbet nastoji da proizvede najkvalitetniji proizvod, što ga direktno dovodi u situaciju da primenjuje najkvalitetnije sirovine dostupne na tržištu. U proizvodnim pogonima Vibbet koriste se isključivo renomirani proizvođači pigmenata koji u svojoj deklaraciji sadrže postojanost svojih proizvoda na UV zrake, što Vibbet prenosi na svoje proizvode.

U pojedinim slučajevima zbog vremenskih uslova može doći do promene boje vibropresovanih betonskih ploča tj. površina može dobiti laganu presvučenu nijansu. Na te promene ne možemo uticati i one se, standardom 1338, smatraju zadovoljavajućeg kvaliteta.

“VIBBET” d.o.o.
A. Bulevar Oslobodilaca bb, 32000 Čačak
F. +381.32.54.61.112
M. +381.69.60.90.15
E. info@vibbet.com
W. www.vibbet.com