Toplotna izolacija „u novom ruhu“?

Za polarne medvede izolacija je, ustvari, njihova masnoća, koža i krzno i ona im pomaže da prežive na ledenom Arktiku. Sa druge strane, za inženjere krzno polarnih medveda jeste savršen „uzor“ za stvaranje sintetičkih materijala koji se mogu napraviti da budu jednako dobri, odnosno da imaju istu funkciju. U skladu sa tim,  naučnici u Kini razvili su izolator koji reprodukuje strukturu pojedinačnih vlasi krzna polarnih medveda.

Krzno polarnog medveda se prilagođavalo se ovom vremenu kroz proces evolucije, u cilju sprečavanja gubitka toplote tokom hladnog i vlažnog vremena. Zbog ovoga i jeste idealan model za sintetički toplotni izolator, objasnio je autor Shu-Hong Yu, profesor hemije na Univerzitetu nauke i tehnologije u Kini.

Naime, stvaranjem vazdušnog gela iz karbonskih cevi možemo da kreiramo elastični i lagani materijal koji zadržava toplotu bez da se primetno degradira tokom svog životnog veka.

Za razliku od dlaka ljudi i drugih sisara, dlaka polarnih medveda su šuplje i kada se pogleda pod mikroskopom, svaka ima dugo, cilindrično jezgro koje prolazi direktno kroz njen centar. Oblici i razmaci ovih šupljina odgovorni su za njihovu prepoznatljivu belu boju. Međutim, one imaju sve poželjne osobine toplotnog izolatora jer su otporne su na vodu i rastegljive.

Šuplji centralni delovi ograničavaju kretanje toplote i čine pojedine dlake laganim, što je jedna od najvažnijih prednosti u nauci o materijalima, rekao je kaže Jian-Wei Liu, vanredni profesor na USTC-u. Da bi oponašao ovu strukturu i proširio je na praktičnu primenu, istraživački tim je proizveo milione karbonskih izdubljenih cevi, svaku ekvivalentnu jednom pramenu, koje je namotao u aerogel blok nalik špagetima. U poređenju sa drugim aerogelovima i izolacionim komponentama otkrili su da su šuplje cevi inspirisane polarnim medvedima lakše i otpornije na strujanje toplote. Otporne su u velikoj meri i na vodu. Novi materijal je bio još rastegljiviji od samih dlaka, što je dodatno povećalo njegovu primenjivost. Sledeći izazov je stvoriti ovaj materijal u većoj razmeri i dalje težiti njegovoj industrijskoj upotrebi.

Izvor: građevinarstvo.rs