Teme: hrast

Parket NESTA doo je porodična firma osnovana u Beogradu 1998. godine

Parket – NESTA parketi d.o.o. velika ponuda kvaliteta

Parket kompanije NESTA d.o.o. ima veliki izbor hrastovog, jasenovog i bukovog klasičnoog parketa, klasifikovanog u 4 klase: ekstra “E”, prvu “S”, drugu “R” i...
Karakteristike vredne poštovanja: svaki komad je unikatan i neponovljiv

Karakteristike vredne poštovanja: svaki komad je unikatan i neponovljiv

Veoma je veliki uticaj, koji drvene podne obloge imaju na stvaranje prostora prijatnim za boravak. Počevši od izbora drveta, boje, broja čvorova i obrade...
Magic Floor d.o.o. parket u trpezariji

Pouzdan partner na projektima sa vrhunskim podovima

Magic Floor proizvodi sutestirani i sertifikovani prema zahtevima domaćih i međunarodnih standarda. Preformanse naših podova isprobane su pod ekstremnim uslovima, stalno se prate i teži se ka njihovom usavršavanju.

Parket u stanu

Mali park – oaza iz snova

Reč ,,parket“ je francuskog porekla. Potiče od dve reči ,, petit parc“, što znači ,,mali park“. Ovaj naziv je dodeljen ovoj vrsti drvenog poda zato što je način slaganja drvenih daščica podsećao na izgled parkova koji su se nalazili oko Versaja. Upotreba masivnog drveta za podove je i počela u Francuskoj za vreme vladavine kralja Luja XIV.

Planka jasen - beljen

Parket sa karakterom

U pret­hod­nih ne­ko­li­ko go­di­na na­vo­di­li su nas da ve­ru­je­mo da je čo­vek stvo­rio "la­žno" dr­vo ko­je će nam da­ti pra­vi dr­ve­ni pod. Ipak, po­sto­ji sa­mo je­dan je­di­ni tip pra­vog, po­u­zda­nog tvr­dog dr­ve­ta ko­ji je istin­ski čvrst, skroz na skroz - tra­di­ci­o­nal­ni tip. Bez ob­zi­ra na to da li je to hrast, ja­sen, bu­kva, grab ili bi­lo ko­je pra­vo tvr­do dr­vo.

Parket

Trendovi u parketima-parketi u trendu

Povratak drvetu u enterijeru udružen sa tehnološkim inovacijama doveo je do ekspanzije na tržištu parketa, osobito gotovih višeslojnih. Višeslojna struktura završno obrađenih parketa zbog svoje izuzetne stabilnosti omogućila je upotrebu velikih formata, te tako imamo širine od 90 do čak 400 mm, a dužine od 1 m do gotovo 5 m, što je enterijerima dalo novu dozu monumentalnosti.

Parket

Tržište parketa u Srbiji

Poslednjih nekoliko godina tržište parketa u Srbiji je počelo značajno da se menja što je uslovljeno pojavom višeslojnih parketa, kako iz uvoza tako i iz domaće proizvodnje. Ranije neprikosnoveni klasični parket dobio je konkurenciju koja uzima sve značajniji udeo na tržištu

Pročitajte još :