Tematski podovi u gimnaziji na novosadskom Kamenjaru

Gimnazija Car Konstantin i carica Jelena na obali Dunava ima pet specijalizovanih učionica i pet različitih podova koji su dizajnirali u zavisnosti od njihove namene.

Arhitekta Mina Miličić potpisuje projekat enterijera gimnazije na Kamenjaru u Novom Sadu. Osnovni koncept prilikom izrade projekta enterijera bio je spoj tradicionalnog i savremenog arhitektonskog izraza u oblikovanju unutrašnjeg prostora, što se vidi u estetskom kontrastu između modernog prizemlja i sprata u stilu baroka.

Pod u jezičkom kabinetu dizajniran je kao listovi papira na kojima su ispisane poznate poslovice na stranim jezicima.

Tematski podovi u gimnaziji na novosadskom Kamenjaru
Gimnazija Car Konstantin i carica Jelena

Glavna estetska odlika čitavog prostora jesu svakako podovi koji su dizajnirani namenski za svaki kabinet u zavisnosti od njegove namene, pa je tako za kabinet za srpski jezik dizajnirana tapeta sa pesmama naših najpoznatijih pisaca, u kabinetu za matematiku se nalazi tapeta sa matematičkim formulama, u jezičkom kabinetu poznate poslovice na stranim jezicima, pod za kabinet za istoriju i geografiju je izdizajniran da predstavlja sinergiju istorijskih karata i mape sveta, dok je kabinet za biologiju obložen travom.

Spoj tradicionalnog i savremenog arhitektonskog izraza
Spoj tradicionalnog i savremenog arhitektonskog izraza
Gimnazija Car Konstantin i carica Jelena
Na podu se nalazi nebo, a na plafonu crno-bele pločice

Kada je reč o hodniku na spratu on je osmišljen kao obrnuta realnost, te se kao posledica toga na podu nalazi nebo, a na plafonu crno-bele pločice. Posebno dizajnirani ramovi oko vrata u različitim bojama, kao i ogledala na istim služe da pojačaju utisak obrnute-izvrnute realnosti.

Gimnazija Car Konstantin i carica Jelena
Ulazni deo

Ulazni deo i svečana sala su, kao kontrast prvom spratu, dizajnirane u duhu luksuza, što se jasno vidi iz bogatih gipsarskih radova, mermernog poda i nameštaja u stilu baroka.

U objektu su primenjene kako tradicionalne tehnike, koje podrazumevaju izradu gipsarskih radova, tako i savremene tehnike koje se ogledaju u specijalno dizajniranim epoksidnim podovima sa tapetama u hodniku i kabinetima.

Izvor: www.gradnja.rs