Sistemi ravnih krovova i terasa

Ravni krovovi su sa građevinsko-fizičkog aspekta najproblematičniji konstrukcijski sklop i kao takav najčešće izostavljeni deo objekata. Primaju najveću koncentraciju sunčevog zračenja, a sa time i delovanje UV zračenja, kiše, snega, grada, uz nagomilavanje prašine i smeća, pojave biljaka, mahovine i lišajeva. Pošto je odvodnjavanje zbog malih nagiba slabo, time je uticaj kiše i snega veći. Na takvim površinama moguće je izvesti i upotrebnu terasu, parking, površinu za rekreaciju, namestiti foto-voltažne ćelije za proizvodnju električne energije ili ozelenjeni krov.

Sa pravilnim planiranjem, izvođenjem i odgovarajućim izborom kvalitetnog materijala ravni krovovi traju i više decenija, ali moramo paziti i na redovno održavanje, koje u velikoj meri utiče na trajnost. Svakako, sanaciju ravnog krova ne smemo prepustiti bilo kome. Tražimo mišljenje stručnjaka – predmer građevinske fizike, pravilan izbor materijala i izvođenje poverimo samo iskusnim izvođačima.

Terase i balkoni izvedeni sa bitumenskim trakama mogu trajati pedeset godina i više. Ključni parametri za kvalitetno izvođenje jesu pravilnaosnova konstrukcijskog sklopa, pravilan izbor hidroizolacijskih traka, odgovarajuće projektovan i pravilno izveden sistem. Velik značaj imaju i kasnije održavanje i povremeni, periodični pregledi (bar dva puta godišnje).

Klasičan topao ravan krov

Toplotna izolacija je zatvorena u sistem dvoslojne hidroizolacije i parne zapreke. Parnu branu na bitumenskoj osnovi (KONDOR AL-4 ili OBOSTRANO SAMOLEPLJIVI IZOELAST AL-20) ugradimo neposredno na površinu AB konstrukcije. Potom sledi sloj toplotne izolacije STIROPOR EPS 100, pri većim opterećenjima kao što su parkinzi i slično takođe EPS 150 i EPS 200. Za prvi sloj hidroizolacije preporučujemo samolepljivu bitumensku traku SAMOLEPLJIVI IZOELAST P-3 koju lepimo direktno na stiroporne ploče – EPS. Završna površina može biti beton, šljunak, betonske ploče položene u pesak.

Hidroizolacija krovova
Hidroizolacija ravnih krovova

U slučaju da površina nije prohodna, za završni sloj možemo upotrebiti bitumensku traku s posipanjem lomljenog kamena škriljca (REFLEX) koji deluje kao zaštita od sunčevog i UV zračenja. Hidroizolaciji ćemo znatno produžiti rok trajanja ako izaberemo završni sloj koji će ujedno delovati i kao zaštita od naglih temperaturnih promena: pohodni pritisak, šljunak ili zeleni krov.

Upozorenje: Toplotnu izolaciju od ekstrudiranog polistirena XPS ne pokrivamo sa bitumenskim ili drugim hidroizolacijskim trakama! Dozvoljeno je samo u slučaju kada se košuljice XPS ploča čvrsto ugrade u podlogu.

(detajl Hl 6.3.1.1 SAMOLEPLJIVI)
(detajl Hl 6.3.1.1 SAMOLEPLJIVI)

1. Keramičke pločice položene u keramički lepak
2. Cementni estrih
3. Sloj koji razdvaja (PE folija ili poliesterski filc 200 g/m3)
4. IZOELAST P-5 , traka za varenje, u potpunosti zavarena na prethodni sloj, u skladu sa SRPS EN 13707 – sloj pod teškom zaštitom
5. SAMOLEPLJIVI IZOELAST P-3, samolepljiva traka hladno prilepljena na prethodni sloj, u skladu sa SRPS EN 13707 – donji sloj
6. FRAGMAT EPS 100 (λ = 0,037 W/(mK), u skladu sa EN 13163, po PURES 2010 min. debljine 20 cm ili NEOSUPER 100 (λ = 0,031 W/(mK), po PURES 2010 min. debljine 15 cm
7. OBOSTRANO SAMOLEPLJIVI IZOELAST AL-20 , parna brana u skladu sa SRPS EN 13970
8. BITULIT, hladan bitumenski premaz
9. AB ploča pod nagibom (minimalno 2%)

Obrnut ravan krov

Hidroizolacija je ugrađena ispod toplotne izolacije, što omogućuje trakama veću trajnost jer nisu izložene neposrednim vremenskim uticajima. Za toplotnu izolaciju koristimo materijal koji ima mali stepen upijanja vode – TERMODUR ROOF ili ekstrudirani polistiren XPS. Toplotna izolacija obavezno se polaže u jednom sloju, u suprotnom slučaju donji sloj može da apsorbuje vodu, a posledica je da sposobnost izolacije opada. Među pločama XPS-a položenim u više slojeva dolazi do nastanka vodenog filma koji iznad toplotne izolacije deluje kao parna prepreka. Kod zahtevanih većih debljina toplotne izolacije, već iznad 15 cm, povoljnije je, a sa građevinskofizičkog aspekta i mnogo primerenije, izabrati kombinovani ili ‘duo’ ravni krov.

(detalj HI 6.3.9)
(detalj HI 6.3.9)

1. Betonske ploče
2. Pesak frakcije 4 do 8 mm, minimalne debljine 3 cm
3. Drenažni, filterski i sloj za razdvajanje (poliestrski filc 500 g/m2)
4. TERMODUR ROOF, ili ekstrudirani polistiren (XPS)*, ekonomične debljine do 14 cm, dalje opravdan DUO krov
5. IZOTEKT P-4 ili IZOTEKT P-5 , traka za varenje, potpuno zavarena na prethodni sloj, u skladu sa SRPS EN 13707 sloj pod teškom zaštitom
6. IZOTEKT T-4 , delimično (tačkasto) zavaren na podlogu, u skladu sa SRPS EN 13707 – donji sloj
7. BITULIT, hladan bitumenski premaz
8. AB ploča pod nagibom (minimalno 2%)
* u obrnutom ili »duo« ravnom krovu toplotna izolacija može da se ugrađuje samo u jednom sloju

Kako bismo omogućili sistemu odgovarajuće isušivanje, za završni sloj se koriste šljunak, drvene ili betonske ploče na podloškama ili betonske ploče položene u pesak. Estrih ili ozelenjen krov kao završni sloj nisu najodgovarajući. U slučaju da se odlučimo za betonski pritisak, moramo izbegavati brzo zaptivajući malter, estrih, koji obrnuto ravnim krovovima onemogućuje isušivanje. Takvi nanosi deluju kao parna prepreka, što može da dovede do oštećenja estriha i navlaživanje XPS toplotne izolacije i prostora među pločama.

Kombinovani ili DUO ravni krov

Potreba za sve većim debljinama toplotne izolacije, zbog upotrebe određenih materijala u sistemima, može da poskupi gradnju. Obrnuti ravni krov zahteva toplotnu izolaciju položenu u jednom sloju. Teškoće nastaju kod većih debljina nekih toplotnoizolacijskih materijala koji su po jedinice zapremine znatno skuplji. Među pločama XPS-a položenim u više slojeva dolazi, nažalost, do nastajanja vodenog filma koji deluje kao parna prepreka za toplotnu izolaciju. Takvom ugradnjom možemo opasno ugroziti kvalitet konstrukcijskog sklopa. Pored toga, izolacijske ploče obrnutog ravnog krova moramo dodatno otežati sa najmanjom težinom istisnute tečnosti, što predstavlja ogromno opterećenje, npr. za 20 cm debeo izolacijski sloj kod obrnutog ravnog krova moramo izvesti nasip opranog šljunka dodatne težine najmanje 200 kg/m2, što predstavlja oko 16 cm debeo sloj.

Da bi objedinili prednosti klasičnog toplog i obrnuto ravnog krova, upotrebimo sistem tzv. kombinovanog ili duo krova. Veći deo toplotne izolacije iz EPS-a ostaje u suvom području (isto kao i kod klasičnog toplog krova), dok je iznad hidroizolacije položen još jedan sloj toplotne izolacije (kao kod obrnuto ravnog krova) iz TERMODUR ROOF (EPS) ili XPS koji je otporan na upijanje vode i štiti bitumenske trake od naglih temperaturnih promena.

1. Prodec frakcije 16 do 32 mm, minimalne debljine 5 cm,
2. Drenažni, filterski sloj i sloj koji razdvaja (poliestarski filc 500 g/m2),
3. TERMODUR ROOF, ili ekstrudirani polistiren (XPS) debljine 5 cm*,
4. IZOELAST P-5 , traka za varenje, potpuno zavarena na prethodni sloj, u skladu sa SRPS EN 13707 sloj pod teškom zaštitom,
5. SAMOLEPLJIVI IZOELAST P-3, samolepljiva traka hladno prilepljena na prethodni sloj, u skladu sa SRPS EN 13707 – donji sloj ,
6. FRAGMAT EPS 100, u skladu sa SIST EN 13163,
7. OBOSTRANO SAMOLEPLJIVI IZOELAST AL-20, parna brana, obostrano samolepljiva bitumenska traka hladno prilepljena na prethodni sloj, u skladu sa SRPS EN 13970 ,
8. BITULIT, hladan bitumenski premaz,
9. Noseća armirano betonska konstrukcija pod nagibom (minimalno 2%)
* kod obrnutog ili duo ravnog krova toplotna izolacija može se ugrađivati samo u jednom sloju

Autor teksta: dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. grad. autor priručnika „Hidroizolacije“ i direktor istraživanja i razvoja FRAGMAT TIM, d.d.