Sistem za polaganje parketa

Odgovornost prema životnoj sredini: upotrebom proizvoda na bazi vode Murexin se zalaže za održivi razvoj i odgovornost prema budućim generacijama i to sprovodi u svakodnevnoj praksi. Završni lakovi na bazi vode omogućavaju zdravu sredinu za boravak ljudi, a za sigurno lepljenje preporučujemo najkvalitetniji poliuretanski lepak

Najprodavanjiji lepak u 2010. godini – Lepak za parket PU 566 (čist poliuretanski lepak)

emi codeVisokokvalitetan, dvokomponentni lepak, na bazi reakcione poliuretanske smole. Za lepljenje klasičnog, gotovog i daščanog parketa, drvenih pločnika i parketa od egzotičnih vrsta drveta na upojnim i neupojnim podlogama. Ovaj lepak je osvojio tržište svojim kvalitetom i jednostavnošću primene. Dodatno, ovaj proizvod se ponosi oznakom EC1 za najnižu klasu štetne emisije.

Proizvodi neškodljivi po životnu okolinu

Aqua logoMurexinovi lakovi na bazi vode čine oslonac novog programa lakova za parket. Oni garantuju prvoklasni rezultat koji kvalitetom ispunjava sve zahteve. Murexinovi proizvodi na bazi vode obeženi su znakom „aqua“.Na pakovanju se nalazi logo koji ukazuje na proizvodnju neškodljivu po životnu okolinu.Murexinovi vodeni proizvodi su neškodljivi i ne izazivaju neprijatne mirise.

Nove tehnologije i sirovine dovele su do toga da su vodeni lakovi za parket više nego ravnopravni svojim prethodnicima koji sadrže rastvarače kada je u pitanju njihova hemijska i mehanička postojanost. To pokazuje i tržište. U Evropi su vodeni lakovi za parket preuzeli vođstvo i imaju tendenciju rasta.

Široka primena za normalne zahteve u stambenim prostorima, više zahteve u kancelarijskim prostorijama ili veoma visoke zahteve u školama i ugostiteljskim objektima: sve se površine mogu zaštititi i ulepšati Murexinovim vodenim lakovima za parket.

Primena novih, specijalnih sirovina u proizvodnji lakova otvara potpuno nove mogućnosti. Kako bi se krajnjem korisniku pri aplikaciji dodatno izašlo u susret razvijena je serija proizvoda koji su jednokomponentni pored onih koji se sastoje od dve komponente, pri čemu se sa komponentom učvršćivača postiže viša mehanička postojanost (sada je najviše čvrstoće moguće postići i jednokomponentnim lakom).

Njima se postižu tvrde površine koje ne sakupljaju prašinu, a podjednako su fleksibilne kao drveni podovi.

Standardni sistem sastoji se iz kita za drvo (mase za štukovanje) koja se meša sa sitnom piljevinom – ostacima nakon brušenja parketa, kako bi se dobila identična boja drveta. Na ovako pripremljenu površinu nanosi se odgovarajući predpremaz valjkom. U Murexinovoj paleti postoje ova dva proizvoda na vodenoj bazi kao i univerzalni predpremaz i masa za štukovanje, koji se koriste i kod primene poliuretanskih lakova.

Prednost sistema sa vodenim lakovima je u brzini izvođenja. U slučaju normalnog opterećenja u stambenim prostorijama prikazani sistem je moguće završiti za 12 sati.

sistem 12 sati
Izdvajamo jednokomponentni proizvod  Lak na vodenoj bazi Specijal PS 90 koji je već našao široku primenu na tržištu Srbije. Dostupan je u dva nivoa sjaja: 99% i 41%, što je takođe inovacija u postizanju visokog sjaja završne površine kada je u pitanju lak na bazi vode.

Ovaj proizvod zadovoljava klasu čvrstoće prema EN C 2354 klasa C (75.5mg), što odgovara najvišim zahtevima. Potrošnja pri radu valjkom je 1l za 10 do 12 m2.

MUREXIN d.o.o.