Sistem filterskih kanala SPORTFIX® CLEAN je investicija u budućnost

O temi „mikroplastika na sportskim terenima sa veštačkim travnjacima“ svi govore. Trenutno postoji i zabrana izgradnje sportskih terena sa veštačkom travom što ima negativne posledice na popularne sportove.

Postoji tehničko rešenje za ovu ozbiljnu temu koja uzima u obzir i zaštitu životne sredine i interese korisnika (upravljača) sportskih terena: sistem filterskih kanala SPORTFIX® CLEAN od HAURATON-a. Upotrebom takvog rešenja za filtriranje, bilo bi moguće preispitati planiranu zabranu na trenutno veoma popularnim terenima od veštačke trave.

HAURATON je uključen u drenažu sportskih terena više od 40 godina i u filtraciji mikroplastike iz saobraćajnih površina više od 10 godina. Kombinovanjem znanja iz obe oblasti razvili smo sistem zadržavanja i filtriranja mikroplastike sa terena od veštačke trave.

SPORTFIX® CLEAN deluje po dokazanom principu površinske filtracije i dokazano je da zadržava > 98% mikroplastičnih čestica (granulat i izlomljene veštačke trave), testirano i dokazano od strane Nemačkog instituta za građevinsku tehnologiju (DIBt).

Površinska filtracija
SPORTFIX® CLEAN zadržava > 98% mikroplastičnih čestica

Prednosti za vlasnike (upravljače) sportskih terena:

  • Jednostavna instalacija
  • Postojeća oprema se može uspešno uklopiti
  • Niski troškovi održavanja, (svakih 3-5 godina)
  • Sistem ostaje operativan, čak i kad se zameni veštačka trava
  • Prečišćena voda se može ponovo koristiti

Bilo bi bolje da su razvijene ekološki podobnije alternative za granulat. Ovo će se izvesno desiti u narednim godinama. Međutim, ovo ne rešava trenutni problem. Sa jedne strane, alternativni materijali (pluta je jedna od varijanti) takođe se ne smeju ispuštati u okolinu, dok sa druge promena svojstava plastičnih materijala usled vremenskih uticaja ostaje kao problem. Prosečan životni vek veštačke trave je 10-12 godina; kada se usled mehaničkih uticaja i UV zračenja potroši. Ovo znači da tokom godina se akumulira više stotina kilograma mikroplastike koje SPORTFIX® CLEAN uspešno isfiltrira i zadržava.

Evo tehničkih detalja o efikasnosti našeg supstrata i celog sistema. Patentirani segment CLEAN, a posebno supstrat granulat CARBOTEC 60 je prvobitno razvijen za mnogo teži zadatak: prečišćavanje zaprljane vode mikroplastikom, teškim metalima, policikličnim aromatičnim ugljovodonicima sa saobraćajnih površina (nastalih abrazijom pneumatika koji je najveći uzročnik zagađenja mikroplastikom). Sistem je uspešno testiran i u laboratoriji i na terenu, i sada već imamo preko stotinu referentnih projekata.

Sa našim SPORTFIX® CLEAN sistemom nadamo se da možemo doprineti trajnom rešenju kompleksnog problema „mikroplastika na terenima sa veštačkom travom“ i stojimo na vam na raspolaganju za upite i diskusije.

Vaš kontakt za SPORTFIX® CLEAN program:
info-rs@hauraton.com

hauraton logo

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraβe 13 – 76437 Rastatt – Germany
boris.kovac@hauraton.com
www.hauraton.rs