SAGA DRVO- Ponuda i održavanje brodskog poda

Podovi od masivnog drveta hrasta, jasena, graba i parenog bagrema napravljeni u fabrici Saga drvo su stvoreni da traju decenijama.

Brodski pod od masivnog drveta se proizvodi u dve debljine, 15 mm i 20 mm. Brodski pod u 15 mm ima habajući sloj debljine 6 mm, a brodski pod u 20 mm ima habajući sloj 7 mm što omogućava značajan broj reparacija (brušenja) u toku perioda eksploatacije. Ovo je jedna od važnijih komparativnih prednosti u poređenju sa dvoslojnim i troslojnim podovima čiji je habajući sloj u proseku duplo manji.

Pored navedene razlike masivni podovi su od čistog drveta, za razliku od dvoslojnih i troslojnih podova koji imaju određenu količinu lepka u sebi koji služi za međusobno lepljenje slojeva drveta.

Jasen selekt, Saga Drvo

O LAKIRANIM BRODSKIM PODOVIMA

Fabričko lakiranje brodskih podova, kao i njihovo prethodno bajcovanje (bojenje) uspešno radimo već nekoliko godina. U proizvodnji koristimo UV lakove jednog od najrenomiranijih svetskih proizvođača specijalizovanih za površinsku obradu podova od drveta – LOBA GmbH. Četiri fabrička nanosa laka omogućavaju višegodišnju upotrebu našeg poda i daju mu veliku otpornost na habanje, što je jedna od glavnih prednosti ove vrste površinske zaštite. Pored transparentne (providne) završne obrade lakiranjem, u mogućnosti smo da po želji kupca brodski pod bajcujemo u neku od boja koje imamo u ponudi. Ovako obrađen brodski pod je odmah spreman za ugradnju, a već posle 24h i za eksploataciju u Vašem domu. Kupovinom fabrički lakiranog brodkskog poda ste pošteđeni višednevnog prisustva majstora u Vašem domu, ali i buke mašina, prašine od brušenja drveta i laka, neprijatnih mirisa koji potiču od rastvarača u laku i td.

SAGA DRVO d.o.o. - pod od masivnog drveta, Hrast rustikal
SAGA DRVO d.o.o. – pod od masivnog drveta, Hrast rustikal

O ULJENIM BRODSKIM PODOVIMA

Fabričko uljenje brodskih podova radimo najkvalitetnijim tvrdim voštanim uljima nemačke proizvodnje OSMO GmbH, što garantuje visok kvalitet krajnjeg proizvoda. Bilo da se radi o transparentnom tvrdom voštanom ulju ili onom u boji obrada se vrši u dva nanosa, osim kada se radi o četkanim i međufazno brušenim podovima gde imamo jedan dodatni (treći) nanos ulja. Ulje, za razliku od laka, ne stvara film koji je visoko otporan na mehaničke uticaje, ali zato daje znatno prirodniji izgled i doživljaj Vašeg poda. Površinski slojevi podova od drveta u određenoj meri upijaju ulje, tako da se u udređenoj meri vrši i njihova blaga impregnacija. Prednost nauljenog brodskog poda je da se ogrebotine i manja oštećenja površine poda mogu lokalno popraviti tj. reparirati, bez brušenja cele prostorije. Sa druge strane potrebno je napomenuti da nauljen brodski pod zahteva znatno intenzivniju negu i održavanje u odnosu na lakirane podove.

O EFEKTU ČETKANJA BRODSKOG PODA

Četkanje brodskih podova se radi kod vrsta drveta koje imaju jasno naglašenu razliku između kasne i rane zone drveta kao što je slučaj kod hrasta i jasena. U skladu sa tim na posebnoj mašini za površinsku obradu podova, rana zona drveta se dodatno naglašava i pod dobija starinski izgled. Četkanje podova se uglavnom izvodi na klasama Selekt i Natur bez obzira na vrstu drveta, a površinska obrada je najčešće ulje pri čemu može biti i lak. Potrebno je imati u vidu da efekat četkanja nije ravnomerno izražen kod svih komada brodskog poda, pre svega zbog različite teksture drveta koja je uzrokovana različitim presecima drveta (radijalni, tangencijalni i td.).

www.sagadrvo.rs

SAGA DRVO d.o.o.
Prodajni salon:
Milentija Popovića 9, 11070 Novi Beograd [Sava Centar]
T. +381 11 3111 700
Prodajni salon i proizvodnja:
Kamenjareva 29, 22300 Stara Pazova
T. +381 22 310 674
www.sagadrvo.rs
office@sagadrvo.rs