Proizvodi po standardu EU – Mondocolori

PREDSTAVLJAMO: MONDOCOLORI

Firma „Mondocolori“ je regionalni uvoznik i zastupnik italijanske kompanije IMPA. U svom prodajnom asortimanu imamo sledeće proizvode:

  • visokokvalitetne disperzivne boje
  • dekorativne tehnike
  • fasadne dekorativne boje i maltere (plastične, elastične, silikatne i silikonske samoperive)
  • ovlažujuće maltere impregnantne voskove i lakove za drvo koji se zbog svog sastava, punila i smola mogu koristiti i u nautičkoj industriji
  • epoksidne premaze na vodenoj bazi i na bazi otapača
  • ekspandirajuće vatrootporne boje.

Svi naši proizvodi poseduju ateste evropske unije za metal, drvo i beton od 30, 60 i 90 minuta u zavisnosti od debljine sloja merenog u mikronima.

BARRIER ALL’AQUA 87-1151

Ekspandirajuća boja za protivpožarnu zaštitu metalnih konstrukcija, metalnih ploča, stubova i struktura u normalnim i prednapregnutim armiranobetonskim konstrukcijam, betonskih ploča, masovnih potpora različitog tipa itd.

Kada temperatura prelazi 200°C. (390°F.), posebne komponente ovog proizvoda reaguju i proizvode višećelijsku, izolacionu, ne zapaljivu penu koja štiti strukturu od požara za neko vreme, što omogućava vatrogascima da rade( gase požar) i ukoliko je potrebno da uđu u zapaljen prostor bez brige da će se on urušiti.

Vreme trajanja otpornosti na vatru je navedeno u „Klasama“ i odgovara minutama trajanja. „Klasa“ se menja u zavisnosti od tipa površine i debljine nanosa BARRIER-a. Da bi saznali više detalja o različitim „Klasama“, pogledajte sertifikat koji se može dobiti na zahtev.

BARRIER je dostupan u dva oblika: na bazi rastvarača i na bazi vode, razlika je samo u isparljivim materijama. Reaktivni materijali , a time i zaštitna moć su isti i ne menjaju se bez obzira na oblik.

Vrata - Bajc AQUA PROTECT i završni lak MATT FLATTING
Vrata – Bajc AQUA PROTECT i završni lak MATT FLATTING

Preporučena upotreba:

Koristi se za zaštitu industrijskih objekata od čelika, betona ili cigle, magacina, skladišta, hala, bioskopa, pozorišta, škola, bolnica, aerodroma, podzemnih stanica, metroa itd.
Nedavno izglasani EEC zakoni obavezuju da sva javna mesta moraju biti zaštićena protivpožarnim bojama.

RUBBER THICK 1,5mm je plastični premaz formulisan na bazi specijalnih elastomernih smola u kombinaciji sa kvarcnim česticama određene granulacije i aditivima koji sprečavaju pojavu algi i buđi na tretiranoj podlozi. Omogućuje dobru paropropustljivost i visoku otpornost na vremenske uslove, vodonepropustljivost i otpornost na sunčeve zrake, kao i otpornost na velike temperaturne razlike.

Dekorativna tehnika PETRA ZEN
Dekorativna tehnika PETRA ZEN

Elasičnost premaza omogućuje da prati kretanje podloge bez pojave pukotina što ga čini pogodnim za izjednačavanje površinskih nedostataka i mikro pukotina koje nastaju od vibracija pre svega na fasadama.

RUBBER PAINT

Vodootporna elastična zidna obloga na bazi smola u vodenoj disperziji, ima odličnu fleksibilnost, odličnu atheziju i može se koristiti kao vodootporni sloj za zaštitu betonskih površina, krovova i terasa. Nanosi se u dva sloja četkom, valjkom ili kompresorom. Razređuje se sa vodom max 5%. Pokrivnost 0,8-1m2/l u dva nanosa. Pokrivna moć se može promeniti u zavisnosti od hrapavosti i apsorpcije podloge, a zavisi i od načina nanošenja. Suvo na dodir nakon 2h. Vreme sušenja između dva nanosa 8-10h. Preporučena debljina 600 μm suvog filma. Može se tonirati po želji. Pre upotrebe dobro promešati da bi se postigla ravnomerna boja i konzistencija.

Ne primenjivati po maglovitom i kišnom vremenu, ni kada relativna vlažnost vazduha prelazi 75%. Površina na koju se nanosi i spoljna temperatura mora biti +5-35˚C. Tretirana površina mora biti zaštićena od kiše najmanje 48 sati, a ako je moguće i do potpunog sušenja. Proizvod nije zapaljiv. Proizvod ne isparava. Nema specifičnih opa-snosti kada se proizvod upotrebljava prema uputstvu. Skladištiti u zatvorenoj originalnoj ambalaži +5-35oC. (i) Jednokomponentni premaz na vodenoj bazi. Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC 140g/l. Ukupan sadržaj VOC u smeši pripremljenoj za korišćenje 135g/l.

EPOX PAVIMENTI IDRO

Epoksidni emajl za podove na vodenoj bazi. Dvokomponentni epoksidni emajl sa dobrom karakteristikom stvrdnjavanja sloja i odličnom otpornošću na hemijske uticaje. Posebno se preporučuje se za upotrebu na betonskim industrijskim podovima koji zahtevaju otpornost na abraziju i mineralna ulja. Poseduje garantovanu odbojnost prašine. Odličan je za podove na kojima se odvija pešački i laki automobilski saobraćaj uključujući i viljuškare na gumenim točkovima.

MondoColori
MondoColori
MondoColori logo
MONDOCOLORI
shoow room: Novi Sad
Janka Veselinovića 6
Tel/fax 381 21 677 51 60
Beograd
Bul. dr Zorana Đinđića 143
Tel: 381 11 269 19 17
mondocoloristr@neobee.net