Priprema podova od polimera

Polimerizacija je napredna hemijska reakcija dve ili više pojedinačnih komponenata ili monomera, koji formiraju visoke molekulske težine, odnosno, organski proizvod – polimer. U slučaju podnog sistema, komponente tečnog polimera, oblaganjem ili malterom formiraju čvrsti film koji štiti ili pojačava betonsku površinu supstrata.

Podovi od polimera imaju izuzetnu elastičnost i dugotrajnost, a nemaju ograničenja u pogledu izbora boja i ukupnog vizuelnog doživljaja samog poda. Ovi podovi ne predstavljaju samo zaštitni sloj betona koji čini osnovu samog poda, već ujedno trpe sve negativne uticaje i lakše ih je popravljati prilikom oštećenja, tako da razlika između stare i nove površine bude skoro neprimetna.

Primena polimera

Primena polimera nema ograničenja upravo zbog njihovih navedenih karakteristika. Pogodni su za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, za prostore koji zahtevaju visok stepen higijene, u industrijskim i javnim objekteima, ali i stambenim prostorima.

Ispravna priprema podloge i upotreba odgovarajućih proizvoda predstavlja značajan faktor koji utiče na estetski izgled i funkcionalnost podne obloge.

Emulziju za podove na bazi akrilnog voska treba redovno polirati. Idealna je za gumene podove, a takođe, i za stare i oštećene podove.

Pre početka radova, potrebno je očistiti pod pre nanošenja sredstva. Nove i prethodno netretirane podove treba mašinski oprati univerzalnim sredstvima i isprati vodom. Uklanjanje stare emulzije se vrši mašinski.

Ovo nije slučaj samo sa livenim podovima već i sa raznim oblogama koje se mogu ukrojiti na licu mesta i zalepiti po spojnicama tako da čine jednu neprekinutu površinu dizajniranu prema želji projektanta enterijera.