Priprema podne obloge Priprema podova od polimera

Priprema podova od polimera

Samonivelisani podovi

Polimerizacija je napredna hemijska reakcija dve ili više pojedinačnih komponenata ili monomera, koji formiraju visoke molekulske težine, odnosno, organski proizvod – polimer. U slučaju podnog sistema, komponente tečnog polimera, oblaganjem ili malterom formiraju čvrsti film koji štiti ili pojačava betonsku površinu supstrata.

Podovi od polimera imaju izuzetnu elastičnost i dugotrajnost, a nemaju ograničenja u pogledu izbora boja i ukupnog vizuelnog doživljaja samog poda. Ovi podovi ne predstavljaju samo zaštitni sloj betona koji čini osnovu samog poda, već ujedno trpe sve negativne uticaje i lakše ih je popravljati prilikom oštećenja, tako da razlika između stare i nove površine bude skoro neprimetna.

Podovi od polimera imaju izuzetnu elastičnost i dugotrajnost
Podovi od polimera

PRIMENA POLIMERA

Primena polimera nema ograničenja upravo zbog njihovih navedenih karakteristika. Pogodni su za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, za prostore koji zahtevaju visok stepen higijene, u industrijskim i javnim objekteima, ali i stambenim prostorima.

Samonivelirajući epoksidni podovi
Samonivelirajući epoksidni podovi

Ispravna priprema podloge i upotreba odgovarajućih proizvoda predstavlja značajan faktor koji utiče na estetski izgled i funkcionalnost podne obloge.

Emulziju za podove na bazi akrilnog voska treba redovno polirati. Idealna je za gumene podove, a takođe, i za stare i oštećene podove.

Pre početka radova, potrebno je očistiti pod pre nanošenja sredstva. Nove i prethodno netretirane podove treba mašinski oprati univerzalnim sredstvima i isprati vodom. Uklanjanje stare emulzije se vrši mašinski.

Nanošenje slojeva

Ovo nije slučaj samo sa livenim podovima već i sa raznim oblogama koje se mogu ukrojiti na licu mesta i zalepiti po spojnicama tako da čine jednu neprekinutu površinu dizajniranu prema želji projektanta enterijera.

Prethodni tekstTopla i udobna podna površina za kupatilo
Sledeći tekstIzolacioni materijali i tehnike