REHAU podno grejanje – Grejanje spoljnih površina

Specijalna primena sistema podnog grejanja za otapanje snega i leda

Otapanje snega i leda sa spoljnih površina predstavlja veoma efikasan i jednostavan način rešavanja problema uklanjanja snega i leda sa prolaznih površina, kako bi ih u zimskom periodu učinili prohodnim, ali pre svega bezbednim.

Kada su u pitanju manje površine rešenje sa grejnim elektrokablovima je dobar tehnički izbor. Kod većih grejnih površina se projektuju toplovodni sistemi grejanja spoljnih površina, sa glikolom u instalaciji.

Osnovne prednosti sistema su:

  • brza i jednostavna montaža
  • održavanje bez leda i (po želji) snega ulica, parking mesta, staza za šetnju, rampi za garaže, itd.
  • niske radne temperature
  • prikladno za primenu sistema toplotnih pumpi i solarnih sistema
  • nema troškova održavanja

I ovde do potpunog izražaja dolazi kvalitet Rehau cevne instalacije, gde robusna i za grube gradilišne uslove pogodna cev od umreženog polietilena PE-Xa garantuje kvalitet instalacije.

Podno grejane Manjež trga u Moskvi
Foto: REHAU, Podno grejane Manjež trga u Moskvi

Ako su grejne cevi položene u betonskoj ploči, onda je grejanje površina na otvorenom konstrukciono identično grejanju industrijskih površina. To znači da su konstrukcija podne ploče, raspored fuga, načini polaganja i tok montaže identični. Toplotna izolacija ispod podne ploče po pravilu nije potrebna. Na taj način se povećava inercija površina na otvorenom, što u praksi znači trajni režim rada. Prednost ovog rešenja je u tome što se koristi kapacitet toplotne akumulacije podloge (stvara se toplotno sočivo). Pošto odavanje toplote betonske ploče na otvorenom jako zavisi od vremenskih uslova, snaga i rezultantne radne temperature se moraju izračunati za konkretnu površinu.

Podno grejanje trga na Zlatiboru
Foto: REHAU, Podno grejanje trga na Zlatiboru

Primera dobre prakse ima mnogo, ali svakako jedna od najvećih referenci jesu Crveni trg i trg Manjež u Moskvi.

Kod nas je najveća referenca grejanje Kraljevog trga na Zlatiboru. Ovaj sistem je već više godina u funkciji, a toplotnu energiju obezbeđuju toplotne pumpe voda-voda. Dobru referencu predstavljaju i soabraćajnice na Zlatiboru koje su pokrivene sistemom otapanja leda u oštrim krivinama.

www.rehau.com

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci,
T. +381 11 3770 301
F. +381 11 3770 319
W. www.rehau.rs
W. www.rehau.com