Pozitivni rezultati globalnog tržišta laminatnih podova u 2013. godini

Kompanije članice „Evropskih proizvođača laminatnih podova“ – EPLF (European Producers od Laminate Flooring) su ostvarile prodaju od 463 miliona m2. Iako se čini da finansijska kriza još uvek nije u potpunosti gotova, međunarodno tržište laminatnih podova se oporavlja. Rast je posebno primećen u Istočnoj Evropi, kao i u izvozu za Aziju i Severnu Ameriku.

Rastući trend u proizvodnji podova koji je primećen poslednjih godina polako je stabilizovan. Iako je skoro neprimetno opadanje prodaje zapaženo na tržištu Zapadne Evrope, 2013. godina je dobra godina za kompanije iz udruženja „Evropskih proizvođača laminatnih podova“ zahvaljujući ostvarenoj dobiti sa drugih regionalnih tržišta.

U 2013. godini 21 kompanija članica udruženja „Evropskih proizvođača laminatnih podova“ na svetskom tržištu je prodala 463 miliona m2 laminatnih podova proizvedenih u Evropi. U odnosu na 360 miliona m2 prodanih prošle godine ova brojka predstavlja rast u prodaji od oko 0.7% na globalnom tržištu.

Tržišta u Zapadnoj Evropi su s druge strane u 2013. godini iskusila mali pad u prodaji od oko 3%. Na zapadnosvropskom tržištu je 2013. godine prodato 290 miliona m2 laminatnih podova, što predstavlja mali pad u odnosu na 2012. godinu kada je prodato 298 miliona m2.

Najveće tržište laminata u Evropi je bila i ostala Nemačka sa prodatih oko 72 miliona m2 laminatnih podova u 2013. To je mali pad u odnosu na 76 miliona m2 prošle godine, ali ipak, Nemačka je vodeće tržište za prodaju ovih podnih obloga. Drugo mesto zauzima Turska sa prodatih 65 miliona m2. Ovako dobar rezultat u Turskoj postignut je delimično zahvaljujući turskim kompanijama koje su ujedno i članice udruženja „Evropskih proizvođača laminatnih podova“ a delimično zahvaljujući ekonomskom rastu Turske. Na trećem mestu u Evropi po prodaji se nalazi Francuska sa prodatih 39 miliona m2 laminatnih podova. Ujedinjeno kraljevstvo se drži četvrtog mesta sa nepromenjenih 29 miliona m2 u odnosu na prošlu godinu. Na petom mestu po prodaji na Evropskom tržištu se nalazi Holandija sa 19 miliona m2 što predstavlja mnogo više nego prošle godine. Šesto mesto zauzima Španija sa prodatih 14 miliona m2.

U Istočnoj Evropi evropski proizvođači laminatnih podova prodali su 103 miliona m2 laminata što predstavlja znatan skok od 4% u odnosu na prošlu godinu kada je prodato 99 miliona m2. Poljska je još jednom u vrhu prodaje sa 25 miliona m2 (prošle godine: 24 miliona m2). Sa 23.9 miliona m2 (prošle godine: 23.7 miliona m2) Rusija drži jako drugo mesto i obećava dalji rast prodaje. Rumunija je na trećem mestu sa 10 miliona m2 (prošle godine: 9 miliona m2) dok je Ukrajina i dlaje na četvrtom mestu ali sa rastom u prodaji na 9 miliona m2 (prošle godine: 8 miliona m2). Mađarska je ostala na petom mestu sa prodatih 4.6 miliona m2 (prošle godine: 4.2 miliona m2).

Od 2011. godine prodaja u Severnoj Americi je drastično opala: od 41 miliona m2 u 2010. godini na 27 miliona m2 u 2011. U 2012. godini ostvarena je prodaja od svega 23 miliona m2. Ovo je prouzrokovano ekonomskom situacijom u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, u 2013. situacija sa prodajom na severnoameričkom kontinentu se popravila, prodato je 28 miliona m2 laminatnih podova. SAD su posebno pokazale ohrabrujuć rast na severnoameričkom kontinentu sa prodajom od 16 miliona m2 (prošle godine: 12 miliona m2) dok je Kanada ostala na nepromenjenih 11 miliona m2 prodatih, kao i prošle godine.

U Aziji ukupna prodaja laminatnih podova za 2013. godinu zabeležila je mali rast sa oko 13 miliona m2 (prošle godine: 12 miliona m2). Tržište Kine, uključujući Hong Kong, je pokazalo posebno jasan rast –u 2013. godini je ostvarena prodaja od 4 miliona m2 (prošle godine: 3 miliona m2). Iransko tržište je zabeležilo posebno lošu prodaju, sa svega polovinom od i inače skromne ukupne prodaje u 2012. godini koja je iznosila svega 1.6 miliona m2.

Južna Amerika je u 2013. godini ostala stabilna sa prodajom od 17 miliona m2, koliko je iznosila i 2012. Tržište Čilea je pokazalo ponešto razočaravajuć rezultat u odnosu na prošlu godinu sa prodajom od 6 miliona m2 (prošle godine: 6.5 miliona m2), dok je Meksiko napredovao na 5 miliona m2 (prošle godine 4.3 miliona m2).

Izvor: Phmeyer.de