Podne izravnavajuće mase

U prodajnom asortimanu naše firme u ponudi su različite vrste grundirnih sredstava i podnih izravnavajućih masa koji su našli veliku primenu kako u novim objektima tako i pri saniranju podnih površina u eksploataciji.

Gotovo svakodnevno pri postavljanju završnih podnih obloga, PVC podova, laminata, parketa pa i keramičkoh pločica na lepku, se susrećemo sa problemom nivelisanja postojeće podloge. Denivelacije koliko  god delovale neznatno svakako će se odraziti na ravnost završne podne obloge.

Osnovni  kriterijumi za odabir podne izravnavajuće mase koju ćemo u datom slučaju primeniti su svakako visina podne denivelacije, očekivano opterećenje završnog poda, mesto primene ( unutrašnjost ili spoljašnjost objekta) kao i dinamika samog gradilišta ( da li se zahteva brzo sušenje podne mase).

Kema raspolaže velikom paletom ovih proizvoda i to su LINEA 3, LINEA 10 RAPID, LINEA 20, LINEA 20 RAPID, LINEA 40 RAPID, LINEA 40 NONSHRINK kao i KEMAFLOOR RAPID.

Ovu grupu prizvoda u sistemu prate grundirna sredstva KEMAGRUND S, KEMAGRUND A, KEMALATEX i KEMACRYL čiju upotrebu diktira upojnost  podloge na koju se izravnavajuće mase nanose kao i sama masa.

Najčešće se susrećemo sa upotrebom LINEA 3, pri postavljanju unutrašnjih podnih obloga čak i kod „ idealnih“ podnih podloga. LINEA 3, samorazlivajuća i nivelirajuća podna masa „ pokriva“ denivelacije do 3 mm. Kao grundirno sredstvo pri upotrebi ovog materijala najčešće preporučujemo KEMACRYL razređen sa vodom 1:1 ili 1:2 opet u zavisnosti od upojnosti podloge.

Zahteve za samorazlavajućom i samonivelirajućom masom za rešavanje problema većih denivelacija, do 10 mm. Takođe na unutrašnjim delovima objekta rešavamo upotrebom materijala LINEA 10 RAPID. Ovim materijalom rešavamo problem denivelacija od 1 do 10 mm., a ujedno dobijamo podlogu prohodnu već nakon 2-3 sata i spremnu za postavljanje završne podne obloge već posle 24 sata.

U slučajevima većih denivelacija preporučujemo upotrebu LINEA 20 ili LINEA 20 RAPID koja je prohodna već nakon 4 časa. Ovi materijali pogodni su i za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Problem ovih materijala je njihova hrapavost te pre postavljanja završne podne obloge preporučujemo nanošenje LINEA 3 ili LINEA 10 RAPID.

 

U svakom slučaju kod denivelacija iznad 10 mm. a ne većih od 20 mm. ovi mnaterijali predstavljaju najpogodnije rešenje kako sa strane tehničke ispravnosti tako i finansijske isplatljivosti.

 

LINEA 40 RAPID kao i LINEA 40 NONSHRINK se upotrebljavaju kod podova gde je potrebno nivelisati podlogu i do 40 mm. LINEA 40 RAPID je samonivelirajuća samorazlivajuće podna masa koja veoma brzo, nakon 2-3 sata postiže dovoljnu čvrstoću da se po njoj može hodati dok se završna podna obloga može polagati već nakon 24 sata. Kada želimo izbeći mogućnost pojave pukotina prednost dobija LINEA 40 NONSHRINK, koja u sebi sadrži kompezator skupljanja te je i na velikim nedilatiranim površinama mogućnost pojava pukotina onemogućena.

www.kema-on.net

www.kema-on.net