Opšti uslovi za postavljanje drvenih podnih obloga

Postavljene drvene podne obloge, u prvom periodu nakon postavljanja, nije dozvoljeno delimično, ni potpuno pokrivati, ili ih koristiti kao površinu za odlaganje stvari.

Prostoriju treba obezbediti od ulaska dodatne vlage. Nakon postavljanja moraju da budu obezbeđeni sledeći klimatski uslovi:

  • temperatura prostorije 15 – 25°C
  • relativna vlažnost vazduha 50 – 65%.

BRUŠENJE I POVRŠINSKA ZAŠTITA PARKETA (VAŽI ZA NEOBRAĐEN PARKET)

Nakon postavljanja, parket mora da miruje od 5 do 14 dana (procena izvođača radova). U tom periodu u prostoriji ne smeju da se izvode bilo kakvi radovi, koji bi mogli da oštete parket ili da ga isprljaju (silikon, ulje, kreč…). Treba da budete pažljivi i prilikom hodanja po parketu.

Nakon faze mirovanja parketa izvođač procenjuje da li su ispunjeni svi uslovi potrebni za kvalitetan nastavak radova, u suprotnom, predlaže investitoru odgovarajuće rešenje. Eventualne dodatne troškove snosi investitor, tj. naručilac.

drveni pod
Foto: Floor Exports / Postavljanje drvene podne obloge

U prostoriji u kojoj se izvode radovi moraju da budu ispunjeni sledeći uslovi:

  • temperatura prostorije 15—25°C,
  • relativna vlažnost vazduha 50—65%
  • prostorija ne sme da bude prašnjava, ne sme da bude izložena promaji i suncu (zaštita od sunca);
  • slojevi laka se nanose u razmaku od najviše 48 sati.

Upotreba lakiranih površina:

  • po parketu može da se hoda nakon najmanje 48 h
  • mehaničko opterećenje parketa nakon najmanje 7 dana.
Foto: Floor Exports / Postavljanje drvene podne obloge

Pri primopredaji ne mogu se očekivati savršeno lakirane površine, jer radni uslovi nisu jednaki uslovima u fabrici. Kvalitet lakiranja se ocenjuje sa visine stajanja i zavisi od svetlosti (DIN standard).

Parket Centar Novi Sad
Futoški put 10 , 21000 Novi Sad
T: +381 21 47 80 316 | F: +381 21 47 80 317

Parket Centar Novi Beograd
Milutina Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd
T/F. +381 11 2281 409

info@floor-experts.rs
www.floor-experts.rs

Prethodni tekst5 prednosti betonskih podova u vašem domu
Sledeći tekstReč urednice: Uspešan završetak 2020.