Predstavljen katalog za arhitekte i dizajnere

Domaći i međunarodni standardi, norme, pravila i propisi su sve stroži u svim oblastima ljudskih aktivnosti. Građevinska industija okrenuta je tome da bude jedna od onih koja poštuje sve njih. To je prirodno – zahtevi za zgrade prate celokupnu brigu o bezbednosti i ekologiji. Ovaj trend je još pod uticajem EU sa građevinskim propisima koji važe ne samo u zemljama članicama EU, već i onima koje su počele pristupne pregovore.

Architect tiles katalog (izdanje za arhitekte i dizajnere)

Odgovoran i pametan investitor ili arhitekta ne prati samo standarde koji važe u trenutku započinjanja bilo kog projekta izgradnje, takođe su tu i oni koji se primenjuju u većini razvijenih zemalja. Propisima nisu izostavljeni ni parametri za keramičke pločice i njihovu primenu.

Dizajn i boja nisu više jedini parametri u odlučivanju za neke specijalne namene. U mnogim slučajevima su tehničke karakteristike te koje igraju presudnu ulogu pri izboru odgovarajuće pločice. Posebno za takve slučajeve potrebno je ponuditi keramičke pločice sa fokusom na njihove tehničke parametre, kao što su mehanička i hemijska otpornost površine, bezbednost hodanja (protivkliznost) i lako održavanje.

Najveći zahtevi keramičkih pločica su za područja primene u sportskim objektima, kao i za bazene i okolna područja, velnes centre sa najvećom brigom za bezbedno hodanje, jednostavnost za održavanje i otpornost na sredstva za čišćenje. Bezbednost i čistoća su ovde u centru pažnje.

Druga primena u područjima sa veoma jakim zahtevima su industrijski objekti izgrađeni za prehrambenu i farmaceutsku preradu proizvoda. Najveći higijenski zahtevi su regulisani propisima HACCP/HALAL.

 

Za sve pomenute specijalne namene malo je onih koji u ponudi imaju odgovarajuće pločice i da su i u potpunosti sertifikovane prema zahtevima i zakonima država bivše Jugoslavije i zemalja članica EU.

U predhodnom periodu u organizaciji kompanije „Zorka keramika“, na ovu temu održana je nekolicina edukativnih seminara za potrebe edukacije kupaca i saradnika o tehničkim karakteristikama i svojstvima keramičkih pločica, ali o propisima i standardima koji se primenjuju u građevinskoj industriji.

Efekat ovoga se ogleda rastom zahteva za proizvodima sertifikovanim tehničkim karakterisitkama, a rezultat toga je pokretanje projekta „Architect“, sa namerom da se istaknu u prvi plan posebne karakteristike proizvoda Zorka keramike.

Pokretanje projekta „Architect“  u vidu distribucije edukativnog kataloga svim arhitektonskim i dizajnerskim studijima i biroima na području EX Yu kao i šire donelo je pozitivne reakcije.

Nakon prvog kontakta sa krajnjim korisnicima, kojih je više od 900 u Srbiji, javio se pozitivan odziv uz veliku potražnju za dalju distribuciju i direktnu saradnju sa fabrikom Zorka keramike.

Prema preporučenim modelima keramičkih pločica za industrijsku i arhitektonsku primenu uz isticanje svih važnih parametara kvaliteta proizvoda u katalogu se nalazi i multimedijalni CD-u u čijem sastavu se pored sertifikata i atesta kao sastavni deo sadržaja, nalazi se i baza fotografija za primenu u dizajniranju enterijera.

Ukoliko ste zainteresovani za distribuciju „Architect“ kataloga uz najnovije važeće sertifikate i ateste molim Vas posetite www.zorka-keramika.rs ili kontaktirajte odeljenja prodaje i/ili marketinga Zorka Keramike.

 

www.zorka-keramika.rs

ZORKA-KERAMIKA d.o.o.
A. Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Republika Srbija
T. +381 15 361 000
E. keramika@zorka-keramika.rs
W. www.zorka-keramika.rs