Obogatite život decking sistemima

Decking je drveni proizvod koji procesom termo tretiranja dobija nova svojstva: otpornost na vlagu i štetočine, a samim tim postaje upotrebljiv i za nove primene u okruženju vašeg doma. Najbolji primeri za to su: terase, dvorišta i prostori oko bazena.

Tehnologija toplotne modifikacije drveta

Ova tehnologja značajno poboljšava kvalitet i menja određene karakteristike drveta korišćenjem samo visokih temperatura, pritiska i vodene pare, bez ikakvih hemijskih dodataka.

Vlažnost drveta se visokom temperaturom spušta do ispod 1%, menjaju se tehnička i fizička svojstva, i ravnomerno se menja boja drveta u tamniju nijansu.

Vlažnost se ponovno podiže dodavanjem vodene pare. Gledajući strukturu stanica pod mikroskopom primećuje se sličnost sa drvetom koje je bilo pod zemljom 200 godina.

Toplinskom modifikacijom drveta smanjuje se vodopropusnost, poboljšava se dimenzijska stabilnost, povećava se biološka izdržljivost i izolacijska svojstva, i ravnomerno se menja boja u tamnije tonove kroz čitav presjek. Ovim procesom se dobija znatno kvalitetnije i podobnije drvo za izradu masivnog parketa i deckinga. Vrste drveta koje se toplotno obrađuju su hrast, jasen, bukva. Toplotno obrađeni masivni parketi dobijaju egzotičan izgled usled promene boje, i zbog smanjene vodopropusnosti postaju stabilniji i otporniji na vlagu.

Decking sistemi se na zapadnim tržištima učestano primenjuju u uređenjima eksterijera, a sada postaju sve korišćeniji i kod nas, jer se drvo ponovno prepoznaje kao pogodnije rešenje zbog svoje prirodnosti i topline te dobija prednost u odnosu na veštačke materijale.