MasterSeal M 689 – 100% POLIUREA SISTEMI

MasterSeal M 689 – 100% POLIUREA SISTEMI
za parking prostore, mostove, ravne krovove, bazene za kupanje, rezervoare za vodu

MasterSeal 689 je 100% Poliurea dvokomponentna prskana membrana koja se ugrađuje prskanjem posebnom opremom. Odlikuje se izuzetnom elastičnošću, odličnim mehaničkim čvrstoćama i ekstremnom trajnošću. Ugradnja je izuzetno brza; za jedan dan se može ugraditi i do 1000m² a puštanje u rad je svega 12h nakon ugradnje. Pošto se nanosi prskanjem, nema spojeva niti varova koji potencijalno mogu da predstavljaju slabe tačke u varenim i lepljenim sistemima.

Dodatna prednost BASF sistema baziranih na MasterSeal M 689 poliurea membrani i specijalna vrsta prajmera – MasterSeal P 770, koji je baziran na najnovijoj XOLUTEC tehnologiji. Zahvaljujući prednostima koje pruža Xolutec tehnologija, pored značajno brže ugradnje u odnosu kada se koristi epoksi prajmer, Xolutec omogućava ugradnju i na podlogama sa povišenom preostalom vlažnošću, kao i pri niskim temperaturama. Ukoliko se zahteva ugradnja na vlažnim podlogama ili na podlogama gde se očekuje prisustvo vlage tokom veka eksploatacije (delimično ukopane konstrukcije), MasterSeal M 689 poliurea sistemi se ugrađuju preko posebnog prajmera – MasterSeal P 385.

BASF - MasterSeal M 689 - 100% POLIUREA SISTEMI
BASF – MasterSeal M 689 – 100% POLIUREA SISTEMI

Zahvaljujući izuzetnim mehaničkim karakteristikama; dugotrajnosti, elastičnosti, mogućnosti premošćavanja pukotina, MasterSeal M 689 poliurea predstavlja idealno i visokokvalitetno rešenje kako prilikom gradnje novih objekata, tako i prilikom sanacionih radova:

  • Ravni krovovi
  • Parking prostori
  • Pristupne saobraćajnice
  • Mostovi
  • Bazeni za kupanje
  • Rezervoari za prihvat otpadnih voda
  • Silosi (čelični i betonski), sa unutrašnje i spoljašnje strane

MasterSeal M 689 ugrađena poliurea se može premazati i specijalnim zaptivnim slojem u boji radi dobijanja površina vrhunskog estetskog kvaliteta. Zaptivni sloj – MasterSeal TC 681, je polyaspartic premaz izuzetnih mehaničkih osobina; otpornosti na habanje, grebanje, UV zračenje, vremenske uticaje, tako da pored estetskih osobina pruža i dodatni sloj zaštite u ekstremnim uslovima korišćenja.

BASF - MasterSeal M 689 - 100% POLIUREA SISTEMI
BASF – MasterSeal M 689 – 100% POLIUREA SISTEMI

Radi osiguranja visokog kvaliteta ugradnje, BASF sisteme sa MasterSeal M 681 100% poliurea membranom ugrađuju isključivo sertifikovani partneri. U Srbiji, ugradnju vrši firma Cincović doo, koja je dugogodišnji sertifikovani partner za ugradnju podnih i hidroizolacionih sistema kompanije BASF MasterBuilders Solutions. Sa iskustvom dužim od 10 godina na ugradnji BASF MasterBuilders Solutions podnih i izolacionih sistema na najvećim i najzahtevnijim objektima, Cincović doo je danas jedan od najznačajnijih i najvećih partnera kompanije BASF MasterBuiders Solution u regionu.


Xolutec tehnologija je inovativni i pametni pristup kombinovanja komplementarne hemije. Kontrolisanjem unakrsno umrežene gustoće, Xolutec osobine se mogu regulisati u zavisnosti od zahtevanih osobina, npr. formulacija materijala sa različitom tvrdoćom i elastičnošću. Xolutec sadrži veoma nisku količinu isparljivih materija (VOC), brzo se i lako ugrađuje ručno ili sprejem. Očvršćava brzo čak i na niskim temperaturama, smanjujući vreme potrebno za ugradnju, omogućava brz povrtak postrojenja u upotrebu, sa minimalnim zastojima.

BASF Xolutec tehnologija
BASF Xolutec tehnologija

Ova tehnologija nije osetljiva na vlažnost i tolerantna je na različite uslove na gradilištu. Time se uvećavaju potencijalna mesta primene i značajno smanjuje potrebno vreme za ugradnju materijala. MasterSeal P 770 prajmer baziran na Xolutec tehnologiji može se koristiti kako pre ugradnje poliurea sistema, tako i pre ugradnje drugih hidroizolacionih sistema kompanije BASF MasterBuilder Solutions, naročito ukoliko se zahteva ugradnja na betonske površine pa povećanom preostalom vlažnošću, betone stare 7 dana i sl.

Prva ugradnja sistema baziranih na Xolutec tehnologiji u Srbiji i jedna od prvih u Evropi je bila za zaštitu i hidroizolaciju rezervoara za prihvat otpadnih voda u fabrici Zlatiborac u Mačkatu, kojom prilikom je korišćena i hidroizolaciona, tečna membrana MasterSeal M 790 sa vrhunskim hemijskim i mehaničkim karakteristikama.

www.concovic.com

CINCOVIĆ d.o.o.
Ive Lole Ribara 49, 31330 Priboj
Tel: +381 33 2450 245
office@cincovic.com
www.cincovic.com